Лекции.Орг

Поиск:


Устал с поисками информации? Мы тебе поможем!

ТЕОРЕТИЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ. Після реєстрації, але не пізніше наступного робочого дня, усі судові справи та матеріали, що надійшли до суду і підлягають розгляду відповідно до
Після реєстрації, але не пізніше наступного робочого дня, усі судові справи та матеріали, що надійшли до суду і підлягають розгляду відповідно до кримінального, цивільного чи адміністративного судочинства, передаються для реєстрації у відповідних обліково-статистичних картках чи реєстраційних журналах та алфавітних покажчиках.

У разі, коли до суду надходять у незначній кількості документи з грифом “Для службового користування”, то такі документи реєструються у загальному порядку, при цьому в журналі реєстрації вхідної кореспонденції та відповідній обліково-статистичній картці до реєстраційного номера документа додається позначка “ДСК”.

Указані документи долучаються до матеріалів відповідної справи. На справі робиться позначка “ДСК”.

Якщо справа зареєстрована як така, що підлягає розгляду в порядку одного судочинства (провадження), а згодом розглянута в порядку іншого судочинства (провадження) заводиться, нова обліковостатистична картка відповідно до категорії справи, за якою вона розглянута. Справі присвоюється новий індекс та номер. Попередньо заведена картка перекреслюється та робиться відмітка “помилково зареєстрована”. Картка не вилучається, а зберігається у відповідній картотеці.

У разі автоматизованого (комп’ютерного) ведення в суді реєстрації та обліку забезпечується процедура формування інформаційних запитів на вимогу учасників судового процесу. Ведення обліково-статистичних карток, журналів та алфавітних покажчиків у паперовому вигляді в цьому разі не здійснюється.

Реєстраційні журнали та обліково-статистичні картки виготовляються електронним способом із застосуванням реєстраційних даних документів, що зберігаються у системі комп’ютерного діловодства суду.

ЗМІСТ І ПОСЛІДОВНІСТЬ ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ

Завдання 1.Користуючись прикладом скласти обліково-статистичну картку на цивільну справу за апеляційною скаргою

Завдання 2.Користуючись прикладом скласти обліково-статистичну картку на кримінальну справу виключного провадження

Завдання 3.Користуючись прикладом скласти обліково-статистичну картку на адміністративну справу.

Контроль опитування проводиться у формі усного опитування

Завдання додому:Повторити тему: «Приймання та відправлення пошти. Реєстрація та облік справ, інших матеріалів».

ДИСЦИПЛІНА:Діловодство в юридичній практиці Заняття 48

ТЕМА ДИСЦИПЛІНИ:Приймання та відправлення пошти. Реєстрація та облік справ, інших матеріалів.


Дата добавления: 2015-09-20; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 460 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Поиск на сайте:

Рекомендуемый контект:

© 2015-2021 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.002 с.