Лекции.Орг

Поиск:


Устал с поисками информации? Мы тебе поможем!

Функції
4.1 Здійснення прийому, реєстрації та розподілу кореспонденції, що надійшла до суду: позовних заяв, скарг, заяв тощо.

4.2. Ведення документів первинного обліку, номенклатурних справ.

4.3. Облік та зберігання судових справ, речових доказів, документів первинного обліку.

4.4. Направлення судових справ із скаргами, поданнями до судів вищих інстанцій.

4.5. Своєчасне та якісне звернення судових рішень до виконання.

4.6. Ведення контрольних та зведених контрольних виконавчих проваджень.

4.7. Відкликання виконавчих документів у разі припинення виконання.

4.8. Своєчасне та якісне складання звітів судової статистики, ведення документів первинного обліку, відповідальність задостовірність та своєчасність їх складання та оформлення.

4.9. Контроль за своєчасною здачею судових справ доканцелярії суду, проведення аналітичної роботи щодо строків здачі справ до канцелярії суду, підготовка відповідних пропозицій з удосконалення цієї роботи.

4.10. Подання керівнику апарату суду пропозицій щодо складання номенклатури справ суду, їх узагальнення.

4.11. Підготовка та передача до архіву суду судових справ за минулі роки, провадження у яких закінчено, а також іншої документації канцелярії суду за минулі роки.

4.12. Участь в аналітичній роботі з питань організації діловодствав суді.

4.13. Належне здійснення прийому громадян працівниками канцелярії.

4.14. Ведення обліку та контроль за виконанням судових доручень, що
надійшли з інших судів України та іноземних держав.

4.15. Ведення обліково-статистичних карток в електронному вигляді.

4.16. Виконання доручень керівника апарату суду щодо організації роботи канцелярії.

4.17. Забезпечення своєчасного надходження позовних заяв та іншої кореспонденції до суддів.

4.18. Забезпечення ведення контрольних журналів суддів.

4.19. Забезпечення внесення до обліково-статистичних карток інформації та оформлення обкладинок судових справ.

4.20. За дорученням керівника апарату розгляд звернень та підготовка проектів відповідей на них.

4.21. За дорученням керівника апарату суду здійснення контролю за виконанням окремих розділів плану роботи суду.

4.22. Забезпечення своєчасного подання всіх форм звітів територіальному управлінню Державної судової адміністрації у Вінницькій області та відповідному територіальному управлінню статистики Держкомстату за своїммісцезнаходженням.

4.23. Організація складання та обробки статистичних звітів про роботу суду за допомогою техніко-технологічних засобів.

4.24. Кожен звітний період проведення аналізу даних судової статистики
з визначенням тенденцій динаміки основних показників судочинства.

4.25. Організація та здійснення підготовки статистичних таблиць,довідок, інформацій для використання в діяльності суду, на оперативних нарадах, при проведенні перевірок канцелярій суду, на звернення інших відомств.

4.26. Вжиття заходів щодо забезпечення гласності даних судовоїстатистики.

4.27. Проведення аналізу стану діловодства та судової статистики в суді за підсумками кожного звітного періоду, здійснення розробки пропозицій з підвищення рівня цієї роботи.

4.28. Організація роботи архіву суду.

4.29. Забезпечення зберігання документів, які надійшли до архіву суду.

4.30. Приймання на зберігання від відповідних працівників апарату суду судових документів, що закінчені діловодством.

4.31. Здійснення контролю за систематизацією, розміщенням та обліком справ, які здані до архіву, виконання цієї роботи.

4.32. Підготовка зведених описів справ постійного і тимчасового термінів зберігання, актів для передавання справ на державне зберігання, на списання та знищення, а також участь у роботі з експертизи цінності архівних документів.

4.33. Приєднання до судових справ, які зберігаються в архіві суду, документів, що підтверджують виконання судових рішень.

4.34. Підготовка необхідних довідок на основі відомостей, які є в документах архіву, ведення їх обліку.

4.35. Підготовка необхідних даних та складання відповідних звітів щодо роботи архіву.

4.36. Контрольза додержання правил протипожежної безпеки в приміщенні архіву.

4.37. Своєчасна та належна доставка за призначенням судових справ, іншої судової документації.

4.38. Забезпечення доставки речових доказів до приміщення суду.

4.39. Термінова доставка листів, запитів, судових повісток, відправлення телеграм та інших документів для забезпечення оперативного розгляду справ.

4.40. Розробка заходів, спрямованих на вдосконалення діловодства, організацію роботи з документального забезпечення діяльності суду.


Дата добавления: 2015-09-20; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 627 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Поиск на сайте:

Рекомендуемый контект:

© 2015-2021 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.002 с.