Лекции.Орг

Поиск:


Устал с поисками информации? Мы тебе поможем!

Модуль 1
Тема 1. ПОНЯТТЯ, СИСТЕМА І ЗНАЧЕННЯ ОСОБЛИВОЇ ЧАСТИНИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА.

СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ – 1 ГОД.

Питання для розгляду

1. Поняття Особливої частини кримінального права як галузі права, навчальної дисципліни та галузі юридичної науки.

2. Норми Особливої частини кримінального права і їх види.

3. Поняття системи Особливої частини кримінального права і критерії її побудови. Система Особливої частини кримінального права і КК України.

4. Значення практики застосування норм Особливої частини кримінального права, її джерела і значення.

Питання для самостійного опрацювання:

1.Особлива частина кримінального права як складова кримінального права. Поняття Особливої частини кримінального права як галузі права, навчальної дисципліни та галузі юридичної науки.

2.Значення Особливої частини кримінального права.

3.Співвідношення Загальної та Особливої частин кримінального права.Фактори, які обумовлюють єдність та визначають відмінність Загальної та Особливої частин кримінального права.

4.Криміналізація і декриміналізація, диференціація та індивідуалізація кримінальної відповідальності за окремі злочини.

5.Система Особливої частини кримінального права. Значення системи Особливої частини кримінального права.

6.Особлива частина кримінального права як навчальна дисципліна, її предмет і система.

7.Наука Особливої частини кримінального права України.

 

Тематика рефератів:

1. Співвідношення Загальної та Особливої частин кримінального права.

2. Криміналізація і декриміналізація, диференціація та індивідуалізація кримінальної відповідальності за окремі злочини.

 

Рекомендована література.

1.Борисов В.І. Загальна характеристика Особливої частини нового КК України // Новий Кримінальний кодекс України: Питання застосування і вивчення: Матер. міжнар. наук.-практ. конф. [Харків.] 25-26 жовт. 2001 р. / Редкол.: Сташис В.В. (голов.ред.) та ін. – К.- Х.: Юринком Іетер, 2002. – С.99-104.

2.Марін О.К. Зміст структурних частин статей Особливої частини КК України: постановка проблеми. // Актуальні проблеми боротьби та попередження злочинності: Матер. наук.- практ. семінару [Івано-Франківськ] 20 лютого 2004р. / Ред.кол.: Фріс П.Л. (голов.ред.) та ін. – Івано-Франківськ,2004. – С.48-52.

3.Марін О.К. Структура статей Особливої частини КК України та проблема коментування їх змісту. // Науковий вісник Львівського юридичного інституту МВС України №2(2) 2004 Додаток 2. – С.297-303.

4.Созанський Т.І. Кваліфікація сукупності злочинів: монографія / Т.І. Созанський. – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2012. – 240 с.

5.Тростюк З. Про «термінологічну главу» понятійного апарату Особливої частини нового Кримінального кодексу України // Вісник Львівського інституту внутрішніх справ. – 2000. – Вип..1 (12). – С.268-272.

6.Тростюк З. Співвідношення термінологічного апарату Особливої частини КК України з суміжними категоріями // Вісник Львівського національного університету ім. Івана Франка. – Серія юридична. – 2000. – Вип..35. – С.410-416.

7.Хавронюк М.І. Категорії злочинів і санкції Особливої частини КК: наукові дослідження та деякі висновки / За ред. М.І. Мельника //Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 р. – К.: А.С.К., 2001.

8.Шпур Г.В. Проблеми розвитку Особливої частини кримінального права // Вісник Луганської академії внутрішніх справ ім. 10-річчя незалежності України. – 2001. – Вип.2. – С.78-101.


Дата добавления: 2015-09-20; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 274 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Поиск на сайте:

Рекомендуемый контект:

© 2015-2021 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.003 с.