Лекции.Орг

Поиск:


ЧАСТИНИ ГРАФА
Граф є частиною графа , якщо і , тобто граф містить усі вершини і ребра будь-якої його частини. Частина, що, поряд із деякою підмножиною ребер графа, містить і всі інцидентні їм вершини, називається підграфом. Частина, що поряд із деякою підмножиною ребер графа, містить усі вершини графа ( ), називається суграфом. Розглянуті графи показані на мал. 3.5.

Мал. 3.5. Граф і його частини: а- граф; б- частина графа, в- підграф; г- суграф.

 

Вихідний граф стосовно його підграфу називають надграфом, а стосовно суграфа - сверхграфом. Сукупність усіх ребер графа, що не належать його підграфу (разом із інцидентними вершинами), утворює доповнення підграфа. Говорять, що підграфи і розділені ребрами, якщо вони не мають спільних ребер і розділені вершинами, якщо в них немає спільних вершин .


Дата добавления: 2015-02-12; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 643 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Поиск на сайте:

Рекомендуемый контект:
© 2015-2021 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.004 с.