Лекции.Орг

Поиск:


Устал с поисками информации? Мы тебе поможем!

Сутність, функції та цілі трансфертного ціноутворення
Головна ідея трансфертного ціноутворення полягає у створенні передумов для запровадження ринкових механізмів у відносинах між окремими структурними підрозділами, центрами відповідальності чи господарськими одиницями, які входять до складу одного підприємства (чи концерну). Трансфертні (або внутрішні) ціни є необхідними у зв’язку із запровадженням „уявного ринку” всередині підприємства чи концерну. Необхідність внутрішнього ціноутворення зумовлена децентралізованою організаційною структурою підприємств (концернів) та відповідал. керівників децентраліз. підрозділів за результати діяльності та рішення, які вони приймають.

Трансфертна ціна (ТЦ) – умовна ціна, за якою продукти (напівпродукти) або послуги одного центру відповідальності підприємства передаються іншому центру відповідальності цього підприємства (концерну, холдингу). Трансфертні ціни є умовно-розрахунковими показниками. Ніякі платежі при оформленні фінансових відносин між окремими центрами відповідальності не здійснюються.

У західній науково практичній літературі досить часто ціни для послуг, що надаються всередині підприємства називають також як розрахункові. Трансфертні ціни можуть встановлюватись на окремі напівпродукти, послуги, сервісні функції, які мають обіг на внутрішньому ринку. До основних цілей трансфертного ціноутворення можна віднести такі:

-забезпечення зіставності діяльності окремих центрів відповідальності (для порівняння їх вкладу в загальні результати діяльності підприємства), мотивація;

-надання інформації для прийняття управлінських рішень, у тому числі прийняття рішення щодо аутсоурсінгу, внутрішнього чи зовнішнього продажу;

-здійснення внутрішнього субсидіювання (якщо це необхідно) – переміщення ресурсів чи прибутку від одних центрів відповідальності до інших;

-забезпечення фін. незалежності окремих центрів відповідальності та децентралізації управління;

-оптимізація оподаткування.

Важливим завданням трансф. ціноутворення є зменшення інформаційної асиметрії між учасниками госп. відносин всередині підприємства та сприяння зменшенню конфліктів інтересів між цілями менеджменту окремих лінійних підрозділів та цільовими орієнтирами підприємства. Іншими словами, як інструмент контролінгу, трансфертні ціни мають стимулювати менеджмент усіх рівнів приймати оптимальні рішення з точки зору підвищення ефективності діяльності підприємства в цілому, а не окремих структурних підрозділів чи секторів. Можна виділити внутрішні та зовнішні функції трансфертних цін. До внутрішніх функцій ми відносимо такі:

-координація діяльності децентралізованих структурних одиниць (центрів відповідальності);

-визначення результатів діяльності окремих центрів відповідальності (структурних підрозділів);

-калькулювання собівартості окремих видів готової продукції (чи проміжних продуктів);

-розробка системи стимулювання менеджменту;

-активізація внутрішньої конкуренції.

Зовнішні функції можна сформулювати таким чином:

-оптимізація оподаткування;

-визначення результатів діяльності для зовнішніх користувачів;

-обґрунтовування (калькулювання) відпускних цін.

 


Дата добавления: 2015-08-18; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 1004 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Поиск на сайте:

Рекомендуемый контект:

© 2015-2021 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.001 с.