Лекции.Орг

Поиск:


Устал с поисками информации? Мы тебе поможем!

Сутність вартісно-орієнтованого підходу в управлінні корпоративними фінансами
VBM – концепція управління фінансами (прогресивний фінансовий менеджмент), означає підхід до прийняття фінансово-економічних рішень, що ґрунтується на пріоритетності фінансових інтересів власників та необхідності максимізації ринкової вартості власного капіталу (Shareholder Value) з урахуванням цілей стейкхолдерів як додаткової умови.

Основна ідея VBM – полягає в управлінні фінансовими параметрами підприємства на основі оцінки, планування та контролю чинників, які визначають його вартість.

Як система заходів та інструментів, спрямованих на примноження капіталу власників підприємства, на передових підпр. VBM відноситься до першорядних завдань керівництва.

VBM концентрується на таких питаннях:

-Як краще можна оцінити внутрішню вартість підприємства? (DCF, CVA, EVA)

-Які заходи слід реалізувати для зрост. вартості підприємства ?

-Яким чином можна примусити (стимулювати) менеджмент до

вжиття заходів, спрямованих на зростання вартості ?

 

Сутність контролінгу, історичні аспекти його становлення і розвитку.

Фін. контролінг - система інформ. забезпечення координ. всіх підсистем управління, що передбачає використання методів та процедур з бюджетування, страт. планування, управл. обліку, фін. діагностики, інвестор-рілейшнз, управління ризиками та внутр. контролю, які в сукупності зорієнтовані на підвищ. ефективності фін.-екон. фін. рішень і збільш. вартості компанії.

1. Реєстраційна концепція (виникла на початку 20-го сторіччя й активно розвивалася до 30-х років).

2. Обліково-аналітична концепція (її виникнення в значній мірі пов’язане з економічною кризою 30-х років).

3. Концепція внутрішньофірмової інтеграції (формувалася у 70-ті роки одночасно з розвитком інтегрованих автоматизованих систем планування виробництва, розвиток бюджетування).

4. Координаційно-навігаційна концепція (почала своє активне становлення наприкінці 80-х на початку 90-х років, KPI).

5. Концепція стратег. навігації (лише формується і широкого застосування не отримала) - постановка й вирішення задач інформаційно-аналітичної підтримки стратег.менеджменту

6. Концепція контролінгу, спрямована на оптимізацію інтересів зацікавлених осіб в рамках концепції Corporate Governance (перебуває в стадії становлення)

На пострад. просторі:

1991 – 1995 рр. – Облік витрат

1996 – 1997 рр. – Облік витрат і результатів

1998 – 1999 рр. – бюджетування й управління витратами в розрізі продукта, клієнта тощо

2000 – ц.ч. рр. – постачальник та інтерпретатор інформації, координатор оперативної діяльності

 


Дата добавления: 2015-08-18; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 329 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Поиск на сайте:

Рекомендуемый контект:

© 2015-2021 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.002 с.