Лекции.Орг

Поиск:


Устал с поисками информации? Мы тебе поможем!

Система бюджетів (майстер-бюджет) на підприємстві




Майстер бюджет виконує завдання координації та інтеграції показників різних типів бюджетів. У разі використання бюджетування як елементу системи управління корпорат. фінансами, система бюджетів має охоплювати всю базу фінансових розрахунків підприємства. Вона включає в себе первинний бюджет (як правило, бюджет продаж), групу основних бюджетів та сукупність допоміжних (часткових бюджетів). До групи основних бюджетів традиційно відносять: план інвестицій; план фін. результатів (прибутків та збитків); планування ліквідності (оперативний фінансовий бюджет); плановий баланс; план звіту про рух грошових коштів (cash-flow). Допоміжні бюджети можуть складатися в розрізі окремих статей затрат, структурних підрозділів, центрів відповідальності тощо. Майстер бюджет – це система бюджентів, яка включає:

-первинний бюджет,

-групу основних бюджетів,

-допоміжні (або додаткові) бюджети,

-зведений бюджет.

Бюджети поділяються на гнучкі та фіксовані. Гнучкі бюджети - планові розрахунки витрат та фінансових результатів прив’язуються до обсягів виробництва та реалізації продукції. До цієї категорії бюджетів відносять бюджети витрат, які відносяться до умовно-змінних (змінюються пропорційно до обсягів виробництва).

Фіксовані бюджети - показники здебільшого не змінюються зі зміною обсягів виробництва. За принципом фікс. бюджетування складають бюджет адміністр. витрат, бюджет на рекламу тощо.

Визначальним елементом системи бюджетування є вибір і розробка первинного бюджету, в якому фіксуються планові значення фактора, що найбільш обмежує діяльність підприємства. Тип первинного бюджету залежить від специфіки фінансово-господарської діяльності підприємства, глибини фінансової кризи та потенціалу залучення ресурсів. Він може бути зорієнтований на збут продукції, постачання факторів виробництва чи на можливості фінансування.

Важливою складовою системи бюджетування є допоміжні (додаткові) бюджети, які формуються у відповідності до принципів спеціалізації та декомпозиції, наприклад, бюджети структурних підрозділів, центрів витрат чи доходів, функціональні бюджети у розрізі окремих затрат тощо. До типових допоміжних бюджетів можна віднести: бюджет виробництва; бюджет товарно-матеріальних запасів; бюджет фонду оплати праці та нарахувань на неї; бюджет матеріальних витрат; бюджет споживання енергії; бюджет інших витрат і т. і.

Допом. бюджети, розробляються у відповідності до загальної страт. лінії діяльності підпр. та з урахуванням особливостей окремих його функціон. підрозділів. Їх кількість залежить від рівня деталіз. планування, структури підпр. Всі бюджети тісно пов’язані між собою і складають єдину систему бюджетів.

 






Дата добавления: 2015-08-18; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 488 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Поиск на сайте:

Рекомендуемый контект:





© 2015-2021 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.002 с.