Лекции.Орг

Поиск:
Обчислюють прирости координат Dx і Dy
Dx=d cos a

Dy=d sin a.

5.8. Знаходять нев’язки по Dx та Dy і виконують контролі обчислень

fDx =SDx пр - SDx т

fD y =SD y пр - SD y т

5.8.Обчислюють ув’язані прирости координат, як обчислене значення Dx (Dy) плюс відповідна поправка.

5.9.Для обчислення координат точок ходу необхідно мати початкові Х1 , У1 .

Х1=0,00 м; У1=0,00 м

Тоді

C2 = X1 + D х1-2

Y2= Y1 + D у1-2і т. д.

Контроль: Х1 = Х3 + Dх 3-1

Y1 = Y3 + Dу 3-1.

Порядок складання плану

Будують топографічний план в масштабі 1:1000 з перерізом рельєфу через 1м у такій послідовності:

· у додатку 5 цієї лабораторної роботи координатна сітка вже побудована. Сторону квадрата координатної сітки - 5см, що в масштабі 1:1000 відповідає 100м;

· оцифровують лінії сітки. Координати ліній сітки необхідно підібрати так, щоб середина ділянки знімання збігалась із серединою аркуша;

· наносять на координатну сітку станції тахеометричного ходу за координатами, обчисленими у відомості (Додаток 4), використовуючи при цьому циркуль-вимірник та масштабну лінійку. Контролем правильності нанесення точок є вимірювання довжин ліній на плані та їх орієнтування.

· наносять пікети на план за даними польового журналу та зарису (Додаток 1, 3) за допомогою транспортира. За вихідний (нульовий) напрям приймають лінію ходу, за якою орієнтували тахеометр перед зніманням на станції. При цьому кожний пікет на карті позначають крапкою, а біля неї зліва олівцем у вигляді дробу пишуть: в чисельнику - номер пікету, а в знаменнику - його висоту;

· користуючись зарисом, наносять ситуацію на план так само як і рельєфні точки;

· з перерізом рельєфу через 1м інтерполюють висоти і викреслюють горизонталі. Викреслюють план згідно Умовних знаків.

Додаток 1

Ж У Р Н А Л


Дата добавления: 2015-01-29; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 504 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Ваше время ограничено, не тратьте его, живя чужой жизнью © Стив Джобс
==> читать все изречения...

156 - | 131 -


© 2015-2023 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.006 с.