Лекции.Орг

Поиск:
До візирної осі нівеліра в проекції на прямовисну і горизонтальну площини
· виконання перевірки

 


і1 а2 а1 і2

 

 

 
 


»50¸70 м

 

а1 =

а2 =

і1 =

і2 =

· результат (висновок)

· порядок виправлення рівня

Контрольні питання для самоперевірки

1. Назвіть основні частини нівеліра та їх призначення.

2. Поясніть призначення всіх затискних та навідних гвинтів, розкажіть як з ними працювати.

3. Як встановити чітке зображення візирної сітки зорової труби і предмету?

4. Вкажіть основні пререірки нівеліра

5. Основні конструктивні типи нівелірів

6. Поняття про технічне і точне нівелювання

7. Типи нівелірних рейок

8. Основні перевірки нівелірних рейок

9. Порядок відліку показів нівеліра

10. Принцип роботи нівеліра

Рекомендована література:

1. Геодезія. Частина перша (за загальною редакцією професора, д.т.н. Могильного С.Г. і професора, д.т.н. Войтенка С.П.). – Чернігів, КП „Видавництво „Чернігівські обереги”, 2002 р. – 408 с.

2. Визгин А. А., Ганьшин В. Н., Коугия В.А., Купчинов И.И., Хренов Л.С. Инженерная геодезия / Под общей ред. проф. Л.С. Хренова. – М.: Высшая школа, 1985. – 352 с.

3. Визгин А.А., Коугия В.А., Хренов Л.С. Практикум по инженерной геодезии: Учебное пособие для вузов. – М. : Недра, 1989. – 286 с.

4. Ямбаев Х.К., Голыгин Н.Х. Геодезическое инструментоведение. Практикум: Учебное пособие для вузов. – М.: “ЮКИС” 2005. – 312 c.

5. Боровий В.О., Літнарович Р.М. Геодезичні прилади. Конспект лекцій для студентів спеціальностей 6.07 09 04 “Землевпорядкування та кадастр”, 7.07 09 08 “Геоінформаційні системи і технології” , ЧДІЕіУ, Чернігів, 2003.– 94с.

6. Кузнєцов П.Н., Васютинский Н.Ю., Ямбаев Х.К. Геодезическое инструментоведение. Учебник для вузов. – М.:Недра, 1984, - 364с.

7. Островський А.Л. Геодезическое прибороведение. Львов. Вища школа 1983. – 205 с.

 


Дата добавления: 2015-01-29; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 519 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Поиск на сайте:© 2015-2022 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.003 с.