Лекции.Орг

Поиск:
Горизонтальної осі теодоліта
· виконання перевірки

 

Таблиця 2

  Точки наведення   Положення круга   Відліки горизонтального круга   Значення колімаційної похибки С С = 0,5(КЛ-КП±180о)
  КЛ    
КП    
  КЛ    
КП    

Ссер=

 

· висновок

· порядок виправлення колімаційної похибки

4. Перевірка нахилу горизонтальної осі теодоліта

· умова перевірки: Горизонтальна вісь теодоліта повинна бути перпендикулярною до його вертикальної осі

· виконання перевірки

· результат

5. порядок виправлення

5. Перевірка місця нуля МО вертикального круга

6. умова перевірки: Місце нуля вертикального круга має бути постійним і близьким до нуля

7. виконання перевірки

Таблиця 3

Точки наведення Поло-ження круга Відліки вертикального круга Значення місця нуля МО= 0,5(КЛ+КП)
  КЛ    
КП    
  КЛ    
КП    

МОсер=

8. висновок

9. порядок виправлення

Контрольні питання для самоперевірки

1. Назвіть основні частини теодоліта та їх призначення.

2. Поясніть призначення всіх затискних та навідних гвинтів, розкажіть як з ними працювати.

3. Як приводять вісь теодоліта в прямовисне положення?

4. Як наближено і точно наводять зорову трубу на точку?5.

5. Як виконують 'центрування теодоліта за допомогою ниткового виска?

6. Як встановити чітке зображення візирної сітки зорової труби і предмету?

7. Як знімають відліки оптичним мікроскопом з горизонтального та вертикального кругів?

8. Запишіть довільне значення градусів та мінут для горизонтального та вертикального кругів, нарисуйте потіє зору мікроскопа для цих значень.

9. Назвати осі теодоліта.

10. Як перевіряють взаємне розташування осі циліндричного рівня на горизонтальному крузі та осі обертання теодоліта, і як виконують юстирування?

11. Як перевіряють взаємне розташування візирної осі зорової труби та осі обертання труби теодоліта, і як виконують юстирування?

12. Як перевіряють взаємне розташування вертикальної нитки візирної сітки зорової труби і осі обертання труби?

13. Як виконати юстирування вертикальної нитки візирної сітки зорової труби?

14. Як перевіряють взаємне розташування осі обертання труби і вертикальної осі теодоліта?

Рекомендована література:

1. Геодезія. Частина перша (за загальною редакцією професора, д.т.н. Могильного С.Г. і професора, д.т.н. Войтенка С.П.). – Чернігів, КП „Видавництво „Чернігівські обереги”, 2002 р. – 408 с.

2. Визгин А. А., Ганьшин В. Н., Коугия В.А., Купчинов И.И., Хренов Л.С. Инженерная геодезия / Под общей ред. проф. Л.С. Хренова. – М.: Высшая школа, 1985. – 352 с.

3. Визгин А.А., Коугия В.А., Хренов Л.С. Практикум по инженерной геодезии: Учебное пособие для вузов. – М. : Недра, 1989. – 286 с.

4. Ямбаев Х.К., Голыгин Н.Х. Геодезическое инструментоведение. Практикум: Учебное пособие для вузов. – М.: “ЮКИС” 2005. – 312 c.

5. Ямбаев Х.К., Голыгин Н.Х. Геодезическое инструментоведение. Практикум: Учебное пособие для вузов. – М.: “ЮКИС” 2005. – 312 c.

6. Боровий В.О., Літнарович Р.М. Геодезичні прилади. Конспект лекцій для студентів спеціальностей 6.07 09 04 “Землевпорядкування та кадастр”, 7.07 09 08 “Геоінформаційні системи і технології” , ЧДІЕіУ, Чернігів, 2003. – 94с.

7. Кузнєцов П.Н., Васютинский Н.Ю., Ямбаев Х.К. Геодезическое инструментоведение. Учебник для вузов. – М.:Недра, 1984, - 364с.

8. Островський А.Л. Геодезическое прибороведение. Львов. Вища школа 1983 – 205 с.


Дата добавления: 2015-01-29; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 679 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Велико ли, мало ли дело, его надо делать. © Неизвестно
==> читать все изречения...

271 - | 181 -


© 2015-2022 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.003 с.