Лекции.Орг

Поиск:
Лабораторна робота № 10
Тема:Будова та перевірка теодолітів

Мета: Ознайомитись з будовою, принципами роботи та базовими повірками теодолітів

Перелік питань на практичне вивчення:

1. Принцип роботи теодоліта та його будова
2. Базові перевірки та юстирування теодолітів

Теоретичні та методичні відомості:

1. Кутові вимірювання на місцевості пов’язані з прямовисною лінією, що проходить через вершину вимірюваного кута. Для побудови планів і карт застосовуються не самі кути між лініями, а проекції кутів на горизонтальну і прямовисну площини (див. підрозділ 1.6).

Нехай на місцевості необхідно виміряти кут АВС між лініями ВА і ВС (pис. 1). Проведемо через ці лінії прямовисні площини і , які перетинаються по прямовисній лінії BB1, що проходить через вершину кута. Площини двогранного кута, перетинаючись з pівневою поверхнею P, утворюють горизонтальний кут .

Рис. 1. Геометрична схема кутових вимірювань.

 

З pис. 1 а очевидно, що такий самий кут можна отримати, якщо двогранний кут перетнути горизонтальною площиною у довільній точці прямовисної лінії . Якщо у площині помістити кутомірний круг G і сумістити його центр з прямовисною лінією, то можна виміряти величину горизонтального кута .

Отже, для вимірювання горизонтального кута між лініями на місцевості необхідно побудувати дві прямовисні площини і . Можна обмежитися однією прямовисною площиною, яка обертається навколо прямовисної лінії , що проходить через вершину вимірюваного кута.

Прямовисну площину можна уявити як площину, що утворена лінією , яка може обертатися навколо горизонтальної осі і проходить через лінію (рис. 1 б). Якщо у площині помістити вертикальний кутомірний круг W з центром у точці , то можна визначити вертикальний кут нахилу лінії . Кут нахилу лінії буде дорівнювати куту нахилу лінії місцевості, якщо ці лінії паралельні.

Розглянуті геометричні елементи отримали у геодезії спеціальні назви. Рухома лінія називається лінією візування, а прямовисна площина - колімаційною площиною.

Кутомірний прилад, призначений для вимірювання горизонтальних і вертикальних кутів, називають теодолітом (рис. 2).


Дата добавления: 2015-01-29; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 665 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Начинайте делать все, что вы можете сделать – и даже то, о чем можете хотя бы мечтать. В смелости гений, сила и магия. © Иоганн Вольфганг Гете
==> читать все изречения...

149 - | 144 -


© 2015-2023 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.007 с.