Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


Ёпидемиологи€сы. јѕ—-l казуистикалық сирек патологи€ болғанымен, жи≥ фин попул€ци€сында, ирандық еврейлер мен сардинд≥л≥ктер арасында кездесед≥
јѕ—-l казуистикалық сирек патологи€ болғанымен, жи≥ фин попул€ци€сында, ирандық еврейлер мен сардинд≥л≥ктер арасында кездесед≥, бұны бұл ұлттардың ұзақ уақыт бойы шектелген күйде болуымен түс≥нд≥р≥лед≥. ∆аңа жағдайлар жи≥л≥г≥ ‘инл€нди€да жылына 1:25000 құрайды.

 

 линикалық көр≥н≥стер≥

јѕ—-l балалық шақта басталып, жи≥ ер адамдарда дамиды.  өптеген жағдайларда оның алғашқы белг≥с≥ болып бала өм≥р≥н≥ң бастапқы 10 жылында шырыш-тер≥ кандидозымен көр≥нед≥. Ѕұл кезде ауыз қуысы, жыныс мүшелер≥, тер≥, тырнақ шырышты қабықтары зақымданады. Ўырыш-тер≥ кандидозы көр≥н≥с≥нде науқастардың басым бөл≥г≥нде гипопаратиреоз дамиды (8.5 бөл≥мд≥ қараңыз).Ўамамен алғанда гипопаратиреоз басталғаннан 2 жылдан кей≥н б≥р≥нш≥л≥к созылмалы бүйрек үст≥ без≥ жетк≥л≥кс≥зд≥л≥г≥ көр≥н≥с беред≥ (4.5 бөл≥мд≥ қараңыз),ол латентт≥ түрде, айқын емес тер≥ және шырышты қабықтардың гиперпигментаци€сымен сипатталады. јѕ—-l-мен сипатталған әйелдерд≥ң 10Ц20%-да аналық бездерд≥ң аутоиммунды деструкци€сы нәтижес≥нде б≥р≥нш≥л≥к гипогонадизм (аутоиммунды оофарит) дамиды, клиникалық ол б≥р≥нш≥л≥к және ек≥нш≥л≥к аменоре€мен көр≥нед≥. ∆и≥ клиникалық көр≥н≥ст≥ң алғашқы орнына аутоиммунды эндокринд≥ емес аурулар шығады (бауыр циррозына айналатын аутоиммунды гепатит).

 

ƒиагностикасы

Ј Ѕ≥рнеше эндокринд≥ аурулардың ұйқаса ұштасуы.

Ј јѕ—-1 диагнозын растағанда Ч синдромның басқа компоненттер≥н ерте анықтау мақсатында периодты түрде науқасты зерттеу (гипогонадизм, қант диабет≥ және т.б.).

 

—алыстырмалы диагностикасы

—индром компонеттер≥ болып табылатын шектелген спораликалық эндокринопати€лар.

 

≈м≥

Ѕ≥рнеше эндокринд≥ бездер қызмет≥н≥ң жетк≥л≥кс≥зд≥л≥г≥ кез≥нде орынбасушы терапи€ тағайындалады. √люкокортикоидтармен орынбасушылық терапи€ны тағайындау кез≥нде онығ шектен тыс мөлшер≥ гипопаратиреоз декомпенсаци€сын дамытып, гипокальцеми€ны шақыратынын естен шығармаған жөн.

 

Ѕолжамы

∆еке науқастарда аутоиммунды аурулардың б≥р≥гу≥не тәуелд≥ анықталады.

 

10.1.2. јутоиммунды полигландул€рлы синдромның 2 тип≥

јѕ—-2 бүйрек үст≥ без≥ (јддисон ауруы), қалқанша без≥ (аутоммунды тиреоидит (ј»“) немесе √рейвс ауруы) және қант диабет≥н≥ң 1тип≥ (Қƒ-1) сек≥лд≥ аутоиммунды патологи€лардың түрлер≥н≥ң басын б≥р≥кт≥ред≥ (кесте 10.1. и 10.2). —онымен қатар, оған ≥лесе басқа аутоиммунды эндокринд≥ (оофарит) және эндокринд≥ емес (витилиго, пернициозды анеми€) аурулар дамуы мүмк≥н. јѕ—-2-н≥ң жи≥, типт≥ дамитын түрлер≥ болып Ўмидт синдромы (ј»“ соңында б≥р≥нш≥л≥к гипокортицизммен және гипотиреоздың ұштасуы) және  арпентер синдромы (Қƒ-1 мен ј»“) табылады.

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-01-29; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 753 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ќасто€ща€ ответственность бывает только личной. © ‘азиль »скандер
==> читать все изречени€...

1269 - | 1075 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.011 с.