Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


ѕовед≥нка людей п≥д час авар≥њ
Ќа кожн≥й шахт≥ маЇ бути складений ≥ затверджений план л≥кв≥дац≥њ авар≥њ. «м≥ст ≥ реал≥зац≥€ плану л≥кв≥дац≥њ авар≥й регламентуютьс€ правилами безпеки ≥ в≥дпов≥дними ≥нструкц≥€ми. «аборон€Їтьс€ допускати в шахт≥ до роботи людей, не ознайомлених з планом л≥кв≥дац≥њ авар≥й, особливо в т≥й частин≥, де йдетьс€ про безпосереднЇ м≥сце роботи ≥ маршрути пересуванн€. ќзнайомленн€ роб≥тник≥в ≥з планом л≥кв≥дац≥њ авар≥й реЇструЇтьс€ в спец≥альн≥й книз≥.

¬с≥ роб≥тники, €к≥ мають працювати на п≥дземних роботах, що поступають на шахту або переведен≥ на друг≥ д≥л€нки, повинн≥ бути ознайомлен≥ з головними ≥ запасними виходами: у супровод≥ роб≥тник≥в техн≥чного нагл€ду вони сам≥ безпосередньо проход€ть в≥д м≥сц€ роботи до поверхн≥. ¬с≥, хто працюЇ у шахт≥, прот€гом ус≥Їњ зм≥ни зобов'€зан≥ стежити за безпечними умовами робочого м≥сц€. ѕри ви€вленн≥ ознак небезпеки (посиленн€ тиску на кр≥пленн€, зб≥льшенн€ притоку води, вид≥ленн€ метану, пог≥ршенн€ пров≥трюванн€, по€ва диму, запах гор≥лого, п≥двищенн€ температури та ≥нш≥ ознаки пожеж≥) сл≥д негайно припинити роботу, попередити товариш≥в ≥ в≥д≥йти в безпечне м≥сце (на св≥жу течу або до ствол≥в шахти).

¬ раз≥ авар≥њ працюючим у шахт≥ потр≥бно негайно вжити вс≥ можлив≥ заходи щодо њњ л≥кв≥дац≥њ, пов≥домити товариш≥в ≥ обов'€зково виконувати розпор€дженн€ представник≥в техн≥чного нагл€ду. якщо пожежа виникла на робочому м≥сц≥ або по шл€ху сл≥дуванн€, роб≥тникам необх≥дно њњ л≥кв≥дувати ус≥ма можливими засобами. –об≥тникам сл≥д негайно од€гнути самор€тувальник ≥ терм≥ново вийти з авар≥йноњ д≥льниц≥ на поверхню за маршрутом, передбаченим у план≥ л≥кв≥дац≥њ авар≥й, або за вказ≥вкою прац≥вник≥в техн≥чного нагл€ду, що в≥дпов≥дають за р€туванн€ людей.

” кожному випадку травмуванн€ потерп≥лий або його товариш≥ негайно попереджують особу зм≥нного нагл€ду ≥ медичного прац≥вника шахти. ѕотерп≥лому надають першу медичну допомогу ≥ орган≥зують його доставку до медичного пункту шахти. «а в≥дсутност≥ або р≥зкого порушенн€ диханн€ потерп≥лому терм≥ново необх≥дно робити штучне диханн€ до прибутт€ г≥рничор€тувальник≥в ≥ медичного прац≥вника.

«апитанн€ дл€ самоконтролю

1. „им повинн≥ керуватис€ роб≥тники та ≥нженерно-техн≥чн≥ прац≥вники при веденн≥ г≥рничих роб≥т?

2. як орган≥зовано контроль за спуском ≥ п≥дн€тт€м роб≥тник≥в ≥з шахти?

3. як зд≥йснюЇтьс€ перевезенн€ людей до м≥сц€ роботи?

4. Ѕез €ких прилад≥в спуск до шахти заборонений?

5. яка к≥льк≥сть запасних виход≥в маЇ бути з очисного вибою?

6. Ќазв≥ть засоби особистого захисту роб≥тник≥в, що працюють на п≥дземних роботах. ѓх призначенн€ та характеристика.

7. ¬иклад≥ть, €к≥ д≥њ сл≥д виконувати роб≥тникам у випадку авар≥њ?

 


Ћ≥тература

 

1. јнаньин √.ѕ. и др. “ехнологи€ подземных горных работ Ц ћ.: Ќедра, 1970. Ц 367 стр.

2. √≥рнича енциклопед≥€ Ц

3. √орна€ энциклопеди€ Ц ћ.: —ов. энциклопеди€, 1984-1990 гг.

4. ƒорохов ƒ.¬. и др. “ехнологи€ подземной разработки пластовых месторождений полезных ископаемых Ц ƒонецк: ƒон√“”, 1997. Ц 344 стр.

5.  ил€чков ј.ѕ. “ехнологи€ горного производства Ц ћ.: Ќедра, 1985.

6. Ќекрасовский я.Ё.,  олоколов ќ.¬. ќсновы технологии горного производства Ц ћ.: Ќедра, 1981. Ц 200 стр.

7. ѕравила безпеки у вуг≥льних ≥ сланцевих шахтах Ц  .: ќснова, 1994. Ц 356 стр.

8. ѕравила технической эксплуатации угольных и сланцевых шахт Ц ћ.: Ќедра, 1986.

9. —трельников ¬.». “ехнологи€ очистных работ Ц ƒонецк: ƒонЌ“”, 2001. Ц 150 стр.


ѕредметний покажчик

 

 


Ѕ

Ѕлок............................................................................... 78

Ѕремсберг..................................................................... 28

Ѕуроп≥дривн≥ роботи................................................. 44

¬

¬ињмкова ступ≥нь........................................................ 78

¬ињмковий горизонт.................................................. 78

¬руб............................................................................... 46

¬трати вуг≥лл€............................................................ 25

¬уг≥лл€

викопне................................................................... 13

метаморф≥зоване.................................................. 15

¬углеф≥кац≥€................................................................ 14

√езенк............................................................................ 28

√≥рнича виробка......................................................... 27

√≥рський тиск........................................................ 33Ц34

ƒ

ƒн≥провський буровуг≥льний басейн.................... 11

ƒонбас............................................................................. 8

«

«акладка породи........................................................ 65

«апаси

балансов≥............................................................... 25

геолог≥чн≥............................................................... 25

забалансов≥........................................................... 25

промислов≥............................................................. 25

≤зог≥пси.......................................................................... 25

 

 амера.......................................................................... 30

 анавка водов≥дливна.............................................. 53

 атегор≥њ

пор≥д................................................................. 21Ц24

шахт (за в≥дносною газобагат≥стю)....... 27, 165

 вершлаг...................................................................... 30

 осовик......................................................................... 30

 р≥пленн€

анкерне.............................................. —м. штангове

аркове..................................................................... 37

бетонне...................................................... 38, 41, 42

деревТ€не......................................................... 36, 42

зал≥зобетонне................................................. 39, 42

зм≥шане................................................................... 39

камТ€не...................................................... 38, 41, 42

металеве.......................................................... 37, 42

тимчасове.............................................................. 52

штангове................................................................ 40

Ћ

Ћава............................................................................... 30

Ћьв≥всько-¬олинський басейн................................ 10

ћ

ћетаморф≥зм............................................................... 14

ћетан............................................................................ 26

допустим≥ концентрац≥њ..................................... 27

Ќ

Ќавантаженн€ породи............................................. 50

ќ

ќрт................................................................................. 30

ѕ

ѕанель........................................................................... 78

ѕ≥дготовка.................................................................... 81

ѕ≥ч.................................................................................. 30

ѕласт............................................................................. 16

ѕоверх........................................................................... 78

ѕоверхневий комплекс...................................... 70Ц71

ѕокр≥вл€

безпосередн€......................................................... 20

несправжн€............................................................ 20

основна................................................................... 20

ѕорушенн€..................... —м. “ектон≥чн≥ порушенн€

зсув.......................................................................... 18

насув....................................................................... 18

п≥дкид...................................................................... 18

скид.......................................................................... 18

ѕотужн≥сть пласта.................................................... 17

ѕриствольний дв≥р..................................................... 73

камери..................................................................... 74

ѕроведенн€ виробки

вузьким вибоЇм.............................................. 62Ц63

г≥дромехан≥зац≥€................................................... 57

комбайновий спос≥б..................................... 59Ц62

широким вибоЇм........................................... 64Ц65

ѕрос≥к............................................................................ 30

–одовища

рудн≥........................................................................ 19

–одовище...................................................................... 12

вив≥трюванн€........................................................ 13

екзогенне................................................................ 13

ендогенне............................................................... 13

метаморфогенне................................................... 13

осадове................................................................... 13

розсипи................................................................... 13

–озкоска........................................................................ 64

–озкритт€ шахтного пол€........................................ 90

—вердловина............................................................... 28

—истема розробки................................................... 105

—кат............................................................................... 30

—кладки........................................................................ 17

—л≥пий ствол................................................................ 28

—пос≥б п≥дготовки...................................................... 81

головними штреками.......................................... 87

комб≥нований........................................................ 88

панельний.............................................................. 83

поверховий............................................................ 82

погоризонтний...................................................... 85

—твол............................................................................. 28

—уфл€рне вид≥ленн€ метану................................... 26

—хема пров≥трюванн€

комб≥нована.......................................................... 49

нагн≥тальна........................................................... 49

усмоктувальна..................................................... 49

“ектон≥чн≥ порушенн€.............................................. 17

“унель........................................................................... 30

”клон............................................................................. 29

’одок............................................................................. 29

Ў

Ўахта........................................................................... 24

Ўахтне поле............................................................... 24

Ўтольн€....................................................................... 30

Ўтрек............................................................................ 30

Ўурф............................................................................. 28

я

ярус............................................................................... 78


 


[1] залежить в≥д форми поперечного перетину виробки ≥ м≥цност≥ пор≥д: б≥л€ кут≥в виробки концентрац≥€ напружень р≥зко зростаЇ, тому дл€ њњ зменшенн€ кути намагаютьс€ округлювати; в≥дпов≥дно ≥деальна форма поперечного перетину виробки з точки зору зменшенн€ концентрац≥њ напружень Ц кругла

[2] зони п≥двищеного тиску навколо виробленого простору виймальних д≥льниць

[3]  пр Ц сумарний коеф≥ц≥Їнт прис≥чки бокових пор≥д

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-01-29; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 548 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

—лабые люди всю жизнь стараютс€ быть не хуже других. —ильным во что бы то ни стало нужно стать лучше всех. © Ѕорис јкунин
==> читать все изречени€...

1895 - | 1817 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.024 с.