Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


¬≥домост≥ про правила охорони ≥ техн≥ки безпеки на п≥дземних г≥рничих роботах
ѕ≥д час проведенн€ г≥рничих роб≥т адм≥н≥страц≥€ та ≥нженерно-техн≥чн≥ прац≥вники шахти зобов'€зан≥ виконувати правила безпеки, а роб≥тники Ц утверджуван≥ ≥нструкц≥њ по профес≥€х. ¬с≥ роб≥тники, що поступають на шахту, мають проходити медичне обстеженн€. ƒл€ роб≥тник≥в очисних та п≥дготовчих вибоњв один раз на р≥к проводитьс€ обов'€зковий медичний огл€д з рентгенограф≥Їю грудноњ кл≥тки. ƒл€ ≥нших профес≥й медичний огл€д проводитьс€ один раз у два роки. ¬с≥ роб≥тники, що поступають на шахту або перевод€тьс€ на роботу за ≥ншою профес≥Їю, проход€ть попереднЇ вивченн€ техн≥ки безпеки ≥ промисловоњ сан≥тар≥њ за утверджуваними програмами в навчальних пунктах шахт з в≥дривом в≥д роботи ≥ обов'€зковим складанн€м ≥спит≥в спец≥альн≥й ком≥с≥њ, €ку очолюЇ головний ≥нженер шахти.

 ожному роб≥тников≥, в тому числ≥ ≥нженерно-техн≥чному прац≥вников≥ шахти присвоюЇтьс€ особистий (табельний) номер ≥ видаЇтьс€ жетон з цим номером. ќсобистому номеру п≥дземного роб≥тника мають в≥дпов≥дати номери на закр≥пленому за ним акумул€торному св≥тильнику ≥ самор€тувальнику, €ким прац≥вник користуЇтьс€ в авар≥йних ситуац≥€х (пожежа, вибух, викид газу).

ѕеред спуском у шахту роб≥тники мають передчасно, зг≥дно з установленим режимом роботи шахти, з'€витись у нар€дну к≥мнату ≥ отримати завданн€ (нар€д) на виконанн€ роб≥т у зазначену зм≥ну ≥ ≥нструктаж з техн≥ки безпеки. Ќар€д ≥ ≥нструктаж проводить представник техн≥чного нагл€ду. ѕ≥сл€ цього роб≥тники переход€ть у в≥дд≥ленн€ дл€ переод€ганн€ у спец≥альну одежу. —пец≥альн≥ одежа ≥ взутт€ мають бути справн≥ ≥ придатн≥ дл€ в≥дпов≥дних умов прац≥. ѕошкоджене вбранн€ ≥ взутт€ можуть стати причиною травмуванн€ або простудного захворюванн€.

ѕереод€гнувшись, роб≥тники беруть фл€гу з водою, термос ≥з гар€чою њжею, отримують у лампов≥й св≥тильник, самор€тувальник, а за необх≥дн≥стю прилад дл€ контролю газу, респ≥ратор. «а кожним роб≥тником закр≥плен≥ св≥тильник ≥ зар€дна €чейка на зар€дному стол≥. ¬с≥ св≥тильники ≥ в≥дпов≥дн≥ њм зар€дн≥ €чейки пронумерован≥. ѕеред спуском у шахту роб≥тник маЇ пройти в лампову через автоматичний жетонний контролер, вставити жетон в гн≥здо контролера, вз€ти св≥тильник ≥ перев≥рити його справн≥сть. Ќеобх≥дно переконатис€ в тому, що гор€ть дв≥ нитки лампи розп≥канн€ ≥ в≥дсутн€ теча електрол≥ту з акумул€тора. якщо лампа несправна, - њњ зам≥н€ють.

—пуск людей у шахту без справних самор€тувальник≥в ≥ св≥тильник≥в заборонений.

¬х≥д у кл≥ть або людську вагонетку ≥ вих≥д ≥з нењ можлив≥ з дозволу руко€тника, стволового або кондуктора. ¬их≥д ≥з кл≥т≥ або людськоњ вагонетки можливий п≥сл€ повноњ зупинки ≥ в одному напр€м≥. ѕересуванн€ до м≥сц€ роботи виконуЇтьс€ за затвердженими маршрутами.

«аборон€Їтьс€ ход≥нн€ по кол≥њ, перех≥д м≥ж вагонетками, њзда на електровозах ≥ вантажних вагонетках. ѕересуванн€ прац≥вник≥в дозвол€Їтьс€ у виробках з≥ спец≥ально обладнаними дл€ цього проходами.

¬ињзд ≥з шахти в≥дбуваЇтьс€ вк≥нц≥ зм≥ни, а п≥д час зм≥ни допускаЇтьс€ т≥льки з дозволу представника техн≥чного нагл€ду або г≥рничого диспетчера.

ѕ≥сл€ вињзду ≥з шахти роб≥тник маЇ здати самор€тувальник ≥ св≥тильник у лампову.

Ќа кожн≥й шахт≥ маЇ бути не менше двох окремих виход≥в на поверхню, обладнаних дл€ перевезенн€ або пересуванн€ людей.  ожен горизонт шахти повинен мати не менше двох окремих виход≥в на вищерозташований горизонт або на поверхню, що обладнан≥ дл€ перевезенн€ або перем≥щенн€ людей. якщо виходами ≥з шахти служать вертикальн≥ стволи, то вони мають бути обладнан≥ п≥дйомами ≥ сходними в≥дд≥ленн€ми. ¬ одному ≥з ствол≥в сходне в≥дд≥ленн€ може бути в≥дсутн≥м, €кщо Ї дв≥ п≥дйомн≥ установки ≥з незалежним п≥дводом електроенерг≥њ.

ƒозвол€Їтьс€ в≥дсутн≥сть сходного в≥дд≥ленн€ в стволах глибиною 500 м, €кщо в обох стволах Ї по дв≥ п≥дйомн≥ установки з незалежним п≥дводом енерг≥њ, або кожен ствол, кр≥м основного п≥дйому обладнаний авар≥йно-ремонтним п≥дйомом.

 оли двома виходами ≥з п≥дземних виробок служать похил≥ стволи, то в одному з них маЇ бути механ≥зований п≥дйом, а на випадок його пошкодженн€ в ствол≥ Ц в≥льний прох≥д дл€ людей шириною не менше 0,7 м ≥ висотою не менше 1,8 м.

ѕаралельно бремсбергам ≥ похилам провод€тьс€ людськ≥ х≥дники, €к≥ при р≥зниц≥ в≥дм≥тки м≥ж початком виробки та њњ к≥нцем 25 м ≥ б≥льше повинн≥ мати механ≥зовану доставку людей.

≤з очисного вибою маЇ бути два н≥чим не загороджених виходи: один на вентил€ц≥йний ≥ другий Ц на в≥дкотний штреки.

Ќа крутих ≥ крутопохилих пластах ≥з лави потр≥бно мати не менше одного виходу на вентил€ц≥йний штрек ≥ два виходи Ц на в≥дкотний. ¬их≥д ≥з лави на в≥дкотний штрек споруджуЇтьс€ попереду вибою лави.

¬с≥ п≥дземн≥ г≥рнич≥ виробки мають бути закр≥плен≥ зг≥дно з затвердженими проектами ≥ паспортами кр≥пленн€. ƒо початку роб≥т п≥д розписку знайомл€тьс€ з паспортами кр≥пленн€ вс≥ роб≥тники та ≥нженерно-техн≥чн≥ прац≥вники.

¬с€к≥ порушенн€ проекту або паспорта п≥д час проведенн€ г≥рничих роб≥т заборон€ютьс€. ƒо роботи в очисних вибо€х, обладнаних механ≥зованими комплексами, допускаютьс€ роб≥тники, €к≥ пройшли спец≥альну п≥дготовку з техн≥ки безпеки.

ƒо роботи в очисних ≥ п≥дготовчих виробках на пластах ≥з загрозою раптових викид≥в вуг≥лл€ та газу допускаЇтьс€ роб≥тники, що мають стаж роботи в очисних ≥ п≥дготовчих вибо€х не менше року. ѕри цьому роб≥тники проход€ть у навчально-курсовому комб≥нат≥ спец≥альну п≥дготовку з програми "Ѕезпечн≥сть роб≥т на пластах, схильних до раптових викид≥в вуг≥лл€ ≥ газу".

¬с≥м роб≥тникам, що працюють на п≥дземних роботах, необх≥дно знати правила подаванн€ першоњ медичноњ допомоги ≥ мати при соб≥ ≥ндив≥дуальн≥ перев'€зочн≥ пакети.

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-01-29; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 724 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

„еловек, которым вам суждено стать Ц это только тот человек, которым вы сами решите стать. © –альф ”олдо Ёмерсон
==> читать все изречени€...

2008 - | 1877 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.012 с.