Лекции.Орг

Поиск:
Схеми флотації
Вибір раціональної технологічної схеми флотації залежить від таких чинників: вимог до якості продуктів флотації; зольності і ступеня метаморфізму вихідного вугілля, його гранулометричного складу, утримання проміжних фракцій, наявності розмокаємих порід і глини, петрографічного складу, флотаційної активності; характеристик флотаційних машин; продуктивності флотаційного відділення, техніко-економічних показників і ін.

Можливість одержання при флотації вугілля продуктів кондиційної якості в один прийом дозволяє застосовувати одностадійну пряму схему флотації (рис. 14-18, а). При такій схемі пінний продукт усіх камер (основної флотації) об'єднують у загальний концентрат, а відходи видаляють з останньої камери. Прості (прямі) схеми звичайно застосовують при зольності живлення не більш 20% і флотації розведених пульп.

Рис. 14‑18 – Технологічні схеми флотації вугілля:

а – пряма; б – з перечищуванням концентрату останніх камер; в – з перечищуванням концентрату основної флотації; 1 – 6 – флотаційні камери

Флотації шламів підвищеної зольності потребує застосування більш складних схем або простих схем із розведенням пульпи, що технологічно майже рівнозначно. Застосовують схеми з перечисткою концентрату в різноманітних варіантах. На рис. 14-18, б показана найбільше поширена схема флотації з перечисткою пінного продукту останніх камер машини в однієї з перших камер цієї ж машини.

Перечистна флотація дозволяє поліпшити якість концентрату. Проте застосування схем із декількома операціями в одній машині знижує її продуктивність.

Іноді при флотації дуже зольних і важкозбагатимих шламів необхідна перечистка всього пінного продукту. При великому обсязі концентрату його перечищають у самостійній машині (рис. 14-18, в).

Схеми з очисною флотацією, коли відходи основної флотації піддають перезбагаченню з метою зниження втрат цінних компонентів, при збагаченні вугілля не застосовують.

 


Дата добавления: 2015-01-29; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 509 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Логика может привести Вас от пункта А к пункту Б, а воображение — куда угодно © Альберт Эйнштейн
==> читать все изречения...

51 - | 50 -


© 2015-2022 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.002 с.