Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


 л≥матичн≥ умови в г≥рничих виробках
¬ажливою особлив≥стю прац≥ людини п≥д землею Ї його знаходженн€ в специф≥чних кл≥матичних умовах. ¬ г≥рничих виробках вони визначаютьс€ температурою волог≥стю, швидк≥стю руху пов≥тр€ного струмен≥ ≥ його тиском. “емпература ≥ волог≥сть атмосферного пов≥тр€ зм≥нюЇтьс€ в результат≥ проходженн€ його по г≥рничим виробкам.

Ќа добов≥ ≥ р≥чн≥ коливанн€ температури пов≥тр€ в шахт≥ впливають так≥ фактори:

Ќагр≥ванн€ пов≥тр€ в результат≥ стискуванн€ п≥д час його руху вниз по стволу. ѕри цьому на кожн≥ 100 м п≥двищенн€ температури зд≥йснюЇтьс€ на 1 ∞—. ѕ≥д час руху пов≥тр€ вверх по стволу зд≥йснюЇтьс€ його розширенн€, €ке супроводжуЇтьс€ поглинанн€м тепла (на 100м температура знижуЇтьс€ на 0,8Ч0,9 ∞—.

“емпература г≥рничих пор≥д ≥ теплообм≥н м≥ж породами ≥ пов≥тр€м. Ќа в≥дстан≥ до 25Ч30м в≥д земноњ поверхн≥ температура г≥рничих пор≥д залежить в≥д коливань температури атмосферного пов≥тр€. Ќа глибин≥ 25-30м температура пор≥д залишаЇтьс€ на прот€з≥ року пост≥йною, причому на 1,5-2 ∞— вище за середньор≥чну температуру даноњ м≥сцевост≥.

ѕри дальшому поглибленн≥ температура г≥рничих пор≥д п≥двищуЇтьс€ п≥д впливом внутр≥шнього тепла «емл≥.

ѕоказником ≥нтенсивност≥ зб≥льшенн€ температури з глибиною Ї геотерм≥чна ступ≥нь, тобто в≥дстань в метрах, на €ку необх≥дно поглибитись, щоб температура пор≥д п≥двищилась на 1 º—. ¬еличину геотерм≥чноњ ступен≥ дл€ вугленосних в≥дкладень приймають 35-45 м.

 ≥льк≥сть тепла, €ке в≥ддаЇтьс€ г≥рничими породами рухомому пов≥трю, залежить в≥д р≥зниц≥ температури пор≥д ≥ пов≥тр€, в≥д коеф≥ц≥Їнта теплов≥ддач≥ пор≥д, швидкост≥ руху пов≥тр€ ≥ ≥нших фактор≥в.

¬насл≥док того, що пов≥тр€, проход€чи виробками, зм≥нюЇ температуру г≥рничих пор≥д, навколо виробки з часом створюЇтьс€ зона, в межах €коњ температура в≥др≥зн€Їтьс€ в≥д температури пор≥д в глибин≥ масиву. ÷€ зона маЇ назву Ђтепловир≥внюючоњ сорочкиї. “овщина ц≥Їњ зони залежить в≥д часу експлуатац≥њ виробки ≥ р≥зниц≥ температури пов≥тр€ ≥ пор≥д, швидкост≥ ≥ к≥лькост≥ пов≥тр€, €ке проходить виробкою, теплопров≥дност≥ пор≥д.

≈кзотерм≥чн≥ (тепловид≥л€юч≥) ≥ ендотерм≥чн≥ (теплопоглинаюч≥) процеси в г≥рничих виробках. ƒо екзотерм≥чних процес≥в в≥дноситьс€ окисленн€ вуг≥лл€ ≥ л≥сних матер≥ал≥в, а до ендотерм≥чних Ц випаруванн€ води.

“емпература пов≥тр€ на земн≥й поверхн≥. ј в глибоких шахтах, де формуЇтьс€ власний кл≥мат, цей вплив незначний.

–обота машин ≥ механ≥зм≥в, вибухов≥ роботи, тепловид≥ленн€ в≥д людей.

«а даними ј. Ќ. ўербан€ тепловид≥ленн€ на глибин≥ 1000 м ≥з р≥зних джерел шахт ƒонбасу так≥ (%):

г≥рнич≥ породи Ц 48,5;

при окисленн≥ вуг≥лл€ ≥ дерева Ц 28,8;

при охолодженн≥ добутого вуг≥лл€ ≥ породи Ц 9;

в результат≥ роботи механ≥зм≥в ≥ електрообладнанн€ Ц 8,5;

≥нших джерел Ц 5,2.

¬олог≥сть шахтного пов≥тр€ залежить в≥д вологост≥ атмосферного пов≥тр€, €ке надходить в шахту, обводненост≥ виробок ≥ в≥д температурних умов.

¬≥др≥зн€ють абсолютну ≥ в≥дносну волог≥сть.

јбсолютна волог≥сть f Ц це к≥льк≥сть вод€ноњ пари, г, €ка м≥ститьс€ в 1м³ пов≥тр€. ѕри дан≥й температур≥ в пов≥тр≥ може м≥ститись т≥льки певна к≥льк≥сть F (t) вод€ноњ пари. “аке пов≥тр€ називають насиченим.

¬≥дносна волог≥сть Ц це в≥дношенн€ к≥лькост≥ вод€ноњ пари, €ка м≥ститьс€ в €кому-небудь обТЇм≥, до максимально можливоњ њњ к≥лькост≥ при дан≥й температур≥.

 ≥льк≥сть вод€ноњ пари в насиченому пов≥тр≥ залежить в≥д температури ≥ чим вона нижче, тим менше волог≥сть. ¬зимку холодне атмосферне пов≥тр€ м≥стить незначну абсолютну к≥льк≥сть вологи f, ≥, коли таке пов≥тр€ проходить сухими виробками з п≥двищеною температурою, в≥дносна волог≥сть його знижуЇтьс€, так €к зб≥льшуЇтьс€ Ft. Ќайб≥льша в≥дносна волог≥сть (до 90-100 %) спостер≥гаЇтьс€, €к правило, в вих≥дному струмен≥.

¬становлено, що нав≥ть при ≥нтенсивному пров≥трюванн≥ г≥рничих виробок на глибин≥ б≥льше 1000м трудно створити кл≥матичн≥ умови, €к≥ забезпечували продуктивн≥сть ≥ разом з тим комфортн≥ умови прац≥.

ѕ≥двищенн€ швидкост≥ руху пов≥тр€ пог≥ршуЇ самопочутт€, так €к спри€Ї п≥дсиленню конвективного теплообм≥ну та процесу теплов≥ддач≥ при випаровуванн≥ поту ≥з орган≥зму людини, а при п≥двищенн≥ температури пов≥тр€ мають м≥сце зворотн≥ €вища. “ак при температур≥ пов≥тр€ понад 30 º— працездатн≥сть людини починаЇ падати. “ривалий вплив високоњ температури у поЇднанн≥ з≥ значною волог≥стю може призвести до накопиченн€ теплоти в орган≥зм≥ ≥ до г≥пертерм≥њ Ц тобто стану, при €кому температура т≥ла людини п≥дн≥маЇтьс€ до 38Е40∞— ≥, €к насл≥док, наступаЇ тепловий удар, спостер≥гаЇтьс€ головний б≥ль, запамороченн€ та ≥нш≥ негативн≥ €вища.

“ому, пор€д з роботами по п≥дтриманню певного х≥м≥чного складу пов≥тр€, в шахт≥ необх≥дно п≥дтримувати ≥ певну температуру, волог≥сть ≥ швидк≥сть руху пов≥тр€.

“емпература пов≥тр€ в г≥рничих виробках не повинна перевищувати +26 º— при швидкост≥ пов≥тр€ного струмен€ не менше 2 м/с ≥ в≥дносн≥й вологост≥ пов≥тр€ до 90%, ≥ +25∞— при вологост≥ пов≥тр€ б≥льше 90 %.

ƒл€ зниженн€ температури пов≥тр€ в г≥рничих виробках глибоких шахт необх≥дно використовувати кондиц≥онуванн€ пов≥тр€, тобто штучне охолодженн€ ≥ осушенн€ перегр≥того пов≥тр€.

ƒл€ контролю за температурою ≥ в≥дносною волог≥стю пов≥тр€ в шахтах використовують психрометри, а дл€ зам≥ру швидкост≥ руху пов≥тр€ Ц анемометри.

ѕитанн€ дл€ самоконтролю.

1. ўо таке руднична атмосфера ≥ €к≥ њњ особливост≥?

2. як≥ компоненти забруднюють шахтне пов≥тр€?

3. ўо таке абсолютна ≥ в≥дносна метанобагат≥сть?

4. „им обірунтовуЇтьс€ стал≥сть х≥м≥чного складу атмосферного пов≥тр€?

5. Ќазв≥ть причину зменшенн€ вм≥сту кисню в г≥рнич≥й атмосфер≥.

6. –озкаж≥ть про розпод≥л шахт на категор≥њ за метанобагат≥стю ≥ видом вид≥ленн€ метану.

7. ¬каж≥ть на гранично допустим≥ норми вм≥сту метану в атмосфер≥ г≥рничих виробок.

8. ƒайте визначенн€ вуглекислотобагатост≥ виробок.

9. ¬каж≥ть на гранично допустим≥ норми вм≥сту вуглекислого газу в атмосфер≥ г≥рничих виробок.

10. ѕерерахуйте джерела пилоутворенн€.

11. ¬каж≥ть на норми запиленост≥ шахтноњ атмосфери.

12. –озкаж≥ть про профес≥йн≥ захворюванн€, викликан≥ вдиханн€м виробничого пилу.

13. –озкаж≥ть про вибухов≥ особливост≥ вуг≥льного пилу.

14. ўо розум≥ють п≥д пилогазовим режимом?

15. ѕерерахувати ≥ по€снити заходи, направлен≥ на боротьбу з пилом.

16. ѕерерахувати параметри, €кими характеризуЇтьс€ м≥крокл≥мат в г≥рничих виробках, ≥ по€снити њх вплив на орган≥зм людини.

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-01-29; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 793 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ќасто€ща€ ответственность бывает только личной. © ‘азиль »скандер
==> читать все изречени€...

446 - | 395 -


© 2015-2023 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.011 с.