Лекции.Орг

Поиск:
Конвеєрний транспорт
За конструкцією шахті конвеєри розділяються на скребкові, стрічкові та пластові.

Скребковий конвеєр – (рис. 9-5) це нерухомий відкритий металевий жолоб – 1, змонтований із риштаків (секцій), вздовж якого рухається нескінченний ланцюг – 2 зі скребками – 5 і переміщує вантаж. Переміщення ланцюга і вантажу здійснюється за допомогою приводного – 3 і натяжного – 4 блоків.

Рис. 9‑5 – Принципова схема скребкового конвеєра

Кількість ланцюгів, до яких кріпляться скребки, для різних типів конвеєрів різна – від одного до трьох. Використовуються скребкові конвеєри чотирьох типів: пересувні дво- і триланцюгові (СП) (рис. 9-6, 9-7), розбірні дволанцюгові (СР) та одноланцюгові (С), розбірні одноланцюгові з двома лініями риштаків, розміщених в одній горизонтальній площині, і скребками, закріпленими на ланцюгу консоллю (СК). В очисних вибоях пересувні конвеєри переміщують гідродомкратами слідом за вибоями на відстані 10-12 м від нього, не зупиняючи доставку вугілля. Розбірні переносять на нову дорогу з повним розбиранням та наступним складанням. скребкові конвеєри випускають довжиною 100-200 м і використовуються в очисних вибоях та підготовчих виробках, а також у просіках та печах для передачі вугілля на вантажний пункт.

Рис. 9‑6 – Пересувний дволанцюговий скребковий конвеєр

 

Рис. 9‑7 – Види секцій скребкових конвеєрів

Стрічкові конвеєрні установки (рис. 9-8) складаються з таких головних частин: приводної – 2, натяжної та хвостової станції – 3, поставу з роликоопорами – 4, конвеєрної стрічки – 1, вантажного – 5 та розвантажувального – 6 обладнання, електроустаткування й апаратури автоматизації.

Рис. 9‑8 – Стрічковий конвеєр

Особливістю стрічкових конвеєрів є те, що стрічка виконує роль як тягового так і вантажонесучого органу. Зовнішні шари та внутрішні прокладки стрічки виготовляються з гуми. Вони скріпляються з каркасом, виготовленим із міцної тканини або одного ряду сталевих тросів. Конвеєрні стрічки для вугільних шахт заводи виробляють з негорючих матеріалів і постачають в рулонах по 150-200 м. Щоб одержати нескінченну стрічку потрібної довжини, куски з’єднують вулканізацією або із застосуванням гачкоподібних дротяних скоб.

Підземні стрічкові конвеєри виготовляють із шириною стрічки 80, 100, 120 см, а при окремому замовленні, 160 та 200 см. Їх довжина поставу досягає від 450 до 2500 м, а продуктивність від 500 до 1500 т/год.

Стрічкові конвеєри застосовують в горизонтальних та похилих виробках з похилом до 180 для транспортування вантажів, а в деяких випадках і для перевезення людей. Конвеєри для похилих виробок обладнуються гальмами і вловлювачами стрічки.

Головним недоліком стрічкових конвеєрів є те, що їх не можна монтувати і експлуатувати в криволінійних виробках.

Рідко на шахтах використовують пластинчасті конвеєри (рис. 9-9) за схемою дії вони подібні до стрічкових, але замість стрічки їх несуче полотно складається з металевих штампованих пластин, закріплених на одному чи двох тягових ланцюгах. Такі конвеєри, на відміну від стрічкових, можна монтувати в криволінійних виробках. головні недоліки пластинчастих конвеєрів – велика металомісткість, складність конструкції, монтажу та експлуатації.

Рис. 9‑9 – Пластинчатий конвеєр

На багатьох шахтах для транспортування допоміжних вантажів і перевезення людей в горизонтальних і похилих виробках використовуються напідошовні рейкові дороги з локомотивною або канатною тягою, а також підвісні канатні та рейкові дороги.

На рис. 9-10 показана спрощена схема транспорту вугільної шахти.

Рис. 9‑10 – Спрощена схема транспорту шахти

Питання для самоконтролю.

1. Яка роль підземного транспорту у вугільних шахтах?

2. Устрій рейкової колії.

3. Які локомотиви і вагонетки застосовують в шахтах?

4. Конструкції та область застосування скребкових конвеєрів?

5. Конструкції та область застосування стрічкових конвеєрів?

6. Конструкції та область застосування пластинчатих конвеєрів?

7. Як перевозять людей у підземних виробках?

 


Дата добавления: 2015-01-29; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 1209 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Поиск на сайте:© 2015-2022 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.003 с.