Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


–озд≥л 10. Ўахтний п≥дйом

Ўахтний п≥дйом виконуЇ вантажно-транспортний зв'€зок п≥дземного г≥рничого хаз€йства з поверхнею шахти через вертикальн≥ або похил≥ стволи.

 ожна шахта, €к м≥н≥мум, маЇ дв≥ п≥дйомн≥ установки: головний п≥дйом Ц дл€ видач≥ корисних копалин ≥ породи, допом≥жний п≥дйом Ц дл€ вс≥х останн≥х ц≥лей, в тому числ≥ п≥дйому ≥ спуску людей.

ѕ≥дйомн≥ установки складаютьс€ з п≥дйомних машин, п≥дйомних посудин, стальних канат≥в ≥ копр≥в з напр€мними (рис. 10-1). ѕ≥дйомн≥ машини намотують ≥ змотують з барабан≥в канати ≥ перем≥щують п≥дйомн≥ посудини по стволу. ѕосудини рухаютьс€ по пров≥дниках, €к≥ Ї напр€мними, закр≥пленими по вс≥й довжин≥ ствола. як п≥дйомн≥ посудини використовують кл≥ть, ск≥п, баддю.

–ис. 10‑1 Ц —хема п≥дйомноњ установки:

1, 2 Ц п≥дйомн≥ посудини; 3 Ц канати; 4 Ц п≥дйомна машина; 5 Ц копер; 6 Ц напр€мн≥ шк≥ви

 л≥т≥ Ц це одно, дво- або триповерхов≥ коробчаст≥ зварн≥ конструкц≥њ з дверима, €к≥ в≥дчин€ютьс€ з двох протилежних бок≥в. ѕризначен≥ вони дл€ перевезенн€ людей, матер≥ал≥в, устаткуванн€. ¬антаж≥ транспортуютьс€ по стволу у вагонетках. «авантажен≥ вагонетки на р≥вн≥ приствольного двору заштовхуютьс€ в кл≥ть механ≥чними штовхачами, закр≥плюютьс€ спец≥альними стопорами, при цьому двер≥ в кл≥т€х заф≥ксован≥ в≥дчиненими. ¬агонетки п≥дн≥маютьс€ на поверхню ≥ в надшахтн≥й буд≥вл≥ виштовхуютьс€ з кл≥т≥ порожн≥ми вагонетками, €к≥ спускають у шахту.

якщо в кл≥т€х перевоз€ть людей, двер≥ кл≥тей мають бути над≥йно зачиненими, причому в≥дчин€тис€ лише всередину п≥дйомноњ посудини ≥ затикатис€ засувом зовн≥. ÷е маЇ робити п≥сл€ посадки людей у кл≥ть в≥дпов≥дальний за роботу п≥дйому Ц стволовий. ” випадку обриву канату (в авар≥йн≥й ситуац≥њ) кл≥ть гальмуЇтьс€ спец≥альними парашутними пристро€ми.

—к≥пи складаютьс€ з кузова ≥ рами (рис. 10-2). «а формою кузов Ц це стальний €щик без верхньоњ кришки. «алежно в≥д конструкц≥њ в≥н може перекидатис€, в≥дхил€тис€ ≥ залишатис€ нерухомим при розвантаженн≥. ¬ останн≥х двох конструкц≥€х сипучий вантаж висипаЇтьс€ через в≥дкидне дно. Ќа д≥ючих шахтах застосовують ск≥пи Їмн≥стю в≥д 2 до 40 м³, а найб≥льша вантажоп≥дйомн≥сть ск≥па становить 55-60 т.

–ис. 10‑2 Ц —кип:

а Ц в закритому стан≥; б - розвантаженн€

Ќавантаженн€ одного ск≥па в приствольному двор≥ ≥ розвантажуванн€ другого на поверхн≥ в приЇмний бункер зд≥йснюЇтьс€ одночасно. «авантажувальн≥ пристроњ мають устаткуванн€, €ке дозвол€Ї насипати в ск≥п повну к≥льк≥сть вантажу за масою та обТЇмом. ѕ≥д≥йманн€ вантаж≥в в ск≥пах пор≥вн€но з кл≥тьовим п≥д≥йманн€м у вагонетках продуктивн≥ше, вимагаЇ меншоњ тривалост≥ пауз ≥ дозвол€Ї автоматизувати ус≥ процеси. ќдним з найв≥дпов≥дальн≥ших елемент≥в п≥дйомних установок Ї п≥дйомн≥ канати. ѓх виготовл€ють ≥з стального дроту д≥аметром в≥д 0,5 до 4,0 мм, а д≥аметр каната зм≥нюЇтьс€ в межах 19,5Е 65 мм. Ќа д≥ючих шахтах правила безпеки у вуг≥льних ≥ сланцевих шахтах ставл€ть вимоги до несучоњ здатност≥ канат≥в. “ак, запас м≥цност≥ канат≥в маЇ бути дл€ людських п≥дйомних установок не нижче 13, а дл€ вантажнолюдських Ц не нижче 10. «а к≥льк≥стю канат≥в п≥дйомн≥ установки класиф≥кують на одноканатн≥ ≥ багатоканатн≥ (рис. 10-3, 10-4).

–ис. 10‑3 Ц —хема одноканатноњ п≥дйомноњ установки: 1, 2 Ц п≥дйомн≥ посудини; 3 Ц головн≥ канати; 4 Ц хвостовий канат; 5 Ц п≥дйомна машина; 6 Ц напр€мн≥ шк≥ви
Ќайпоширен≥шою схемою одноканатного п≥дйому Ї установка з двома канатами (рис. 10-3), до к≥нц≥в €ких п≥дв≥шен≥ п≥дйомн≥ посудини (кл≥т≥ чи ск≥пи) або посудина ≥ противага.

–ис. 10‑4 Ц —хема багатоканатноњ п≥дйомноњ установки: 1, 2 Ц п≥дйомн≥ посудини; 3 Ц головн≥ канати; 4 Ц хвостовий канат; 5 Ц п≥дйомна машина ≥з шк≥вом терт€; 6 Ц в≥дхил€юч≥ шк≥ви
ƒл€ ур≥вноважуванн€ мас канат≥в, що п≥д≥ймаютьс€, застосовують хвостовий канат, €кий п≥дв≥шуЇтьс€ п≥д посудину. ѕри обертанн≥ барабана п≥дйомноњ машини один канат накручуЇтьс€ на барабан ≥ п≥дв≥шена до нього п≥дйомна посудина рухаЇтьс€ вгору по стволу. ќдночасно другий канат розкручуЇтьс€ з барабана ≥ п≥двишена до нього п≥дйомна посудина опускаЇтьс€. ѕ≥сл€ того €к посудину буде п≥дн€то на поверхню ≥ розвантажено, а другу опущено в приствольний дв≥р ≥ завантажено, п≥дйомна машина реверсуЇтьс€ ≥ барабан, зм≥нюючи напр€м обертанн€, перем≥щуЇ за допомогою канат≥в п≥дйомн≥ посудини в протилежному напр€м≥.

¬ багатоканатному п≥дйом≥ (рис. 10-4) застосовуЇтьс€ п≥дйомна установка з шк≥вом терт€, €кий перебуваЇ над стволом. ƒо к≥нц≥в канат≥в, перекинутих через шк≥в терт€, п≥дв≥шують дв≥ посудини (кл≥т≥ або ск≥пи) ≥ плоский хвостовий канат. ќбертаючись, шк≥в терт€ перем≥щуЇ з допомогою канат≥в посудини у протилежних напр€мах. ўоб зб≥льшити площу контакту канат≥в з≥ шк≥вом терт€ (кут охопленн€), застосовують в≥дхил€юч≥ шк≥ви.

“ип шахтноњ п≥дйомноњ машини залежить в≥д конструкц≥њ орган≥в навивки п≥дйомних канат≥в. ѕо цьому признаку розр≥зн€ють типи п≥дйомних машин з цил≥ндричними (одним або двома) барабанами, б≥цил≥ндрокон≥чними барабанами, з≥ шк≥вом терт€, багатоканатн≥. ѕ≥дйомн≥ машини перших двох тип≥в розм≥щують в спец≥альних машинних буд≥вл€х, розташованих поблизу ствол≥в.

ќсновними вузлами шахтних п≥дйомних машин Ї: електричний двигун, редуктор, барабан або шк≥в терт€, гальмосистема, допом≥жне обладнанн€ управл≥нн€ ≥ контролю.

Ќа шахтах з глибиною до 300Е350 м застосовують п≥дйомн≥ машини з цил≥ндричним (одним) барабаном д≥аметром до 3 м. Ќа глибинах 400Е700 м Ц п≥дйомн≥ машини з двома цил≥ндричними барабанами. ѕри глибин≥ ствола шахти 800Е900 м застосовують п≥дйомн≥ машини з б≥цил≥ндрокон≥чними барабанами, а при глибина б≥льш за 1000 м Ц п≥дйомн≥ машини з≥ шк≥вом терт€ ≥ багатоканатн≥. ѕри цьому сам≥ п≥дйомн≥ машини перебувають на спец≥альних баштових копрах. ƒо п≥дйомних посудин в стволах, €к в≥дм≥чалось ран≥ше, п≥дв≥шують хвостовий канат, з допомогою €кого зменшуЇтьс€ р≥зниц€ м≥ж к≥нцевими навантаженн€ми канат≥в посудин, що опускаютьс€ та п≥дн≥маютьс€.

Ќа багатьох д≥ючих шахтах п≥дйомн≥ ск≥пов≥ ≥ кл≥тьов≥ установки автоматизован≥ ≥ д≥ють ≥ д≥ють в автоматичному режим≥ без присутност≥ машин≥ста п≥дйомноњ машини.

ѕитанн€ дл€ самоконтролю

1. « €ких частин складаЇтьс€ п≥дйомна установка?

2. Ўахтна кл≥ть Ц пристр≥й дл€ перевезенн€ людей ≥ вантажу.

3. —к≥пи Ц пристр≥й дл€ навантаженн€ ≥ розвантаженн€.

4. “ипи п≥дйомних машин.

5.  ласиф≥кац≥€ п≥дйомних установок за к≥льк≥стю канат≥в.

 


ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-01-29; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 1149 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

≈сли президенты не могут делать этого со своими женами, они делают это со своими странами © »осиф Ѕродский
==> читать все изречени€...

2079 - | 1993 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.012 с.