Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


 онтроль за станом рудниковоњ атмосфери
«г≥дно з ѕравилами безпеки у вуг≥льних шахтах дл€ оц≥нки €кост≥ пов≥тр€, правильност≥ його розпод≥лу по виробках та визначенн€ газовост≥ шахт провод€тьс€ перев≥рка складу пов≥тр€ та вим≥ри його витрат у вих≥дних струмен€х очисних та тупикових виробок, вињмкових д≥льниць, крил, пласт≥в та шахти в ц≥лому.

 р≥м зазначених вище м≥сць, вим≥ри витрат пов≥тр€ повинн≥ проводитис€ на головних вх≥дних струмен€х шахти, б≥л€ вс≥х розгалужень св≥жих пов≥тр€них струмен≥в, б≥л€ вибоњв тупикових виробок, б≥л€ ¬ћѕ.

ѕерев≥рка складу пов≥тр€ та вим≥р його витрат повинн≥ проводитис€ на шахтах негазових, I та II категор≥й за газом один раз на м≥с€ць, на шахтах III категор≥њ Ц два рази на м≥с€ць, надкатегор≥йних та небезпечних за раптовими викидами вуг≥лл€ та газу Ц три рази на м≥с€ць, а на шахтах, що розробл€ють пласти вуг≥лл€, схильного до самозапалюванн€, Ч не р≥дше двох раз≥в на м≥с€ць. ѕри цьому в ус≥х м≥сц€х перев≥рки складу пов≥тр€ вим≥рюютьс€ його швидк≥сть ≥ температура.

ѕерев≥рка складу пов≥тр€ п≥сл€ п≥дривних роб≥т повинна проводитис€ не р≥дше одного разу на м≥с€ць у стволах, не залежно в≥д њх глибини, а в ≥нших тупикових виробках при довжин≥ 300 м та б≥льше.

–езультати вим≥р≥в та дан≥ про склад пов≥тр€ повинн≥ заноситис€ до ¬ентил€ц≥йного журналу.

” м≥сц€х вим≥ру витрат пов≥тр€ на головних вх≥дних та вих≥дних струмен€х шахти повинн≥ бути влаштован≥ вим≥рн≥ станц≥њ. ¬ ≥нших виробках вим≥р витрат пов≥тр€ повинен проводитис€ на пр€мол≥н≥йних незахаращених д≥л€нках з кр≥пленн€м, щ≥льно прилеглим до ст≥нок виробки.

” вс≥х м≥сц€х вим≥ру витрат пов≥тр€ повинн≥ бути дошки, на €ких записуютьс€: дата вим≥ру, площа поперечного перер≥зу виробки (вим≥рноњ станц≥њ), розрахунков≥ та фактичн≥ витрати пов≥тр€, швидк≥сть пов≥тр€ного струмен€.

” шахтах III категор≥њ, надкатегор≥йних та небезпечних за раптовими викидами контроль вм≥сту метану б≥л€ прох≥дницьких та виймальних комбайн≥в ≥ врубових машин повинен проводитис€ за допомогою вмонтованих автоматичних прилад≥в.

” шахтах, небезпечних за раптовими викидами, ус≥ прац≥вники, що провод€ть роботи в тупикових та очисних виробках та у виробках з вих≥дним вентил€ц≥йним струменем, повинн≥ забезпечуватис€ ≥ндив≥дуальними сигнал≥заторами метану, сум≥щеними ≥з шахтними головними св≥тильниками.

јвтоматична стац≥онарна апаратура та вмонтован≥ прилади контролю вм≥сту метану повинн≥ забезпечувати автоматичне в≥дключенн€ електроенерг≥њ у раз≥ неприпустимоњ концентрац≥њ метану.

 онтроль концентрац≥њ метану в газових шахтах повинен зд≥йснюватис€ у вс≥х виробках, де може вид≥л€тис€ або скупчуватис€ метан. ћ≥сц€ та пер≥одичн≥сть вим≥р≥в установлюютьс€ головним ≥нженером шахти. ѕри цьому повинн≥ виконуватис€ так≥ вимоги:

а) б≥л€ вибоњв д≥ючих тупикових виробок, у вих≥дних вентил€ц≥йних струмен€х тупикових виробок ≥ вињмкових д≥льниць вим≥ри концентрац≥њ метану повинн≥ виконуватис€ зм≥нними кер≥вниками роб≥т д≥льниць, бригадирами (ланковими), прац≥вниками д≥льниц≥ ¬“Ѕ.

” раз≥ в≥дсутност≥ автоматичного контролю вм≥сту метану вим≥ри повинн≥ виконуватис€: в шахтах I ≥ II категор≥й Ц не менше двох раз≥в на зм≥ну, в шахтах III категор≥њ ≥ вище Ц не менше трьох раз≥в на зм≥ну. ќдин ≥з вим≥р≥в повинен виконуватис€ на початку зм≥ни. при цьому не р≥дше одного разу на зм≥ну вим≥ри повинн≥ виконуватис€ прац≥вниками д≥льниц≥ ¬“Ѕ.

б) у вх≥дних до тупикових та очисних виробок ≥ вињмкових д≥льниць вентил€ц≥йних струмен€х, у нед≥ючих тупикових та очисних виробках та њх вих≥дних струмен€х, у вих≥дних вентил€ц≥йних струмен€х крил та шахт вим≥ри концентрац≥њ метану повинн≥ виконуватис€ прац≥вниками д≥льниц≥ ¬“Ѕ не р≥дше одного разу на добу;

в) у машинних камерах вим≥ри концентрац≥њ метану повинн≥ виконуватис€ зм≥нними посадовими особами д≥льниць або персоналом, що обслуговуЇ камери, не р≥дше одного разу на зм≥ну та прац≥вниками д≥льниц≥ ¬“Ѕ Ц не р≥дше одного разу на добу.

–езультати вим≥р≥в концентрац≥њ метану, проведених прот€гом зм≥ни, занос€тьс€ на дошки, установлен≥ у в≥дпов≥дних м≥сц€х. «м≥нн≥ посадов≥ особи д≥льниц≥ ¬“Ѕ, кр≥м того, занос€ть результати виконанн€ ними вим≥р≥в до нар€д-пут≥вок. дан≥ нар€д-пут≥вок прот€гом доби повинн≥ бути перенесен≥ до  ниги вим≥р≥в метану та обл≥к≥в загазувань та п≥дписан≥ начальником д≥льниц≥ ¬“Ѕ. Ќар€д-пут≥вки повинн≥ збер≥гатис€ не менш €к 12 м≥с€ц≥в.

јвар≥йн≥ випадки загазуванн€ виробок незалежно в≥д тривалост≥ загазуванн€ (кр≥м м≥сцевих скупчень б≥л€ комбайн≥в, врубових машин та бурильних верстат≥в) повинн≥ розсл≥дуватис€.

”с≥ випадки спалаху газу та вуг≥льного пилу незалежно в≥д викликаних ними насл≥дк≥в повинн≥ розсл≥дуватис€ ≥ оформл€тис€ актами.

Ќа шахтах, що розробл€ють пласти вуг≥лл€, схильн≥ до самозапалюванн€, повинен проводитис€ контроль вм≥сту оксиду вуглецю (—ќ) у рудниковому пов≥тр≥.

Ќа вс≥х газових шахтах у тупикових виробках, що провод€тьс€ ≥з застосуванн€м електроенерг≥њ та пров≥трюютьс€ ¬ћѕ, повинна застосовуватис€ апаратура автоматичного контролю к≥лькост≥ пов≥тр€.

ѕитанн€ дл€ самоперев≥рки.

1. ѕривести визначенн€ ≥ класиф≥кац≥ю схем вентил€ц≥њ вињмкових д≥льниць за взаЇмним зТЇднанн€м очисноњ ≥ вињмковоњ виробок.

2. «а €ким принципом под≥л€ють схеми пров≥трюванн€ вињмкових д≥льниць на 1-й, 2-й ≥ 3-й типи?

3. ¬казати на переваги, недол≥ки ≥ область застосуванн€ схем вентил€ц≥њ вињмкових д≥льниць залежно в≥д њх типу.

4. ¬казати на фактори, €к≥ впливають на ефективн≥сть вентил€ц≥њ вињмкових д≥льниць ≥ €к≥ необх≥дно враховувати в класиф≥кац≥њ схем вентил€ц≥њ.

5. Ќазвати способи ≥ схеми пров≥трюванн€ тупикових виробок.

6. ѕривести вимоги ѕЅ щодо пров≥трюванн€ тупикових виробок.

7. Ќазвати особливост≥ ≥ привести схеми пров≥трюванн€ двох тупикових виробок п≥д час њх проведенн€.

8. ƒати визначенн€, перел≥чити особливост≥ ≥ вказати на область застосуванн€ схем вентил€ц≥њ шахт.

9. ¬казати, €к≥ параметри рудниковоњ атмосфери п≥дл€гають контролю ≥ з €кою пер≥одичн≥стю в≥дпов≥дно до ѕЅ њх необх≥дно контролювати.

10. ¬≥д чого залежить частота контролю параметр≥в рудниковоњ атмосфери на шахтах?

11. якими посадовими особами ≥ де реЇструютьс€ результати вим≥р≥в складу пов≥тр€ в г≥рничих виробках?

12. як, в≥дпов≥дно до ѕЅ, в газових шахтах повинен зд≥йснюватис€ контроль за к≥льк≥стю пов≥тр€, €ке подаЇтьс€ в тупикову виробку за допомогою ¬ћѕ?


ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-01-29; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 662 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ѕутерброд по-студенчески - кусок черного хлеба, а на него кусок белого. © Ќеизвестно
==> читать все изречени€...

2152 - | 2075 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.008 с.