Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


≤нш≥ учасники крим≥нального провадженн€
«а€вником Ц Ї ф≥зична або юридична особа, €ка звернулас€ ≥з за€вою або

пов≥домленн€м про крим≥нальне правопорушенн€ до органу державноњ влади,

уповноваженого розпочати досудове розсл≥дуванн€, ≥ не Ї потерп≥лим.

«а€вник маЇ право:

1) отримати в≥д органу, до €кого в≥н подав за€ву, документ, що п≥дтверджуЇ њњ

прийн€тт€ ≥ реЇстрац≥ю;

2) подавати на п≥дтвердженн€ своЇњ за€ви реч≥ ≥ документи;

3) отримати ≥нформац≥ю про зак≥нченн€ досудового розсл≥дуванн€.

÷ив≥льним позивачем у крим≥нальному провадженн≥ Ї ф≥зична особа, €к≥й

крим≥нальним правопорушенн€м або ≥ншим сусп≥льно небезпечним д≥€нн€м завдано

майновоњ та/або моральноњ шкоди, а також юридична особа, €к≥й крим≥нальним

правопорушенн€м або ≥ншим сусп≥льно небезпечним д≥€нн€м завдано майновоњ

шкоди, та €ка в пор€дку, встановленому цим  одексом, предС€вила цив≥льний позов.

ѕрава та обов'€зки цив≥льного позивача виникають з моменту поданн€

позовноњ за€ви органу досудового розсл≥дуванн€ або суду.

÷ив≥льний позивач маЇ права та обов'€зки, передбачен≥  ѕ  дл€ потерп≥лого,

в частин≥, що стосуютьс€ цив≥льного позову, а також маЇ право п≥дтримувати

цив≥льний позов або в≥дмовитись в≥д нього до видаленн€ суду в нарадчу к≥мнату дл€

ухваленн€ судового р≥шенн€. ÷ив≥льний позивач пов≥домл€Їтьс€ про прийн€т≥

процесуальн≥ р≥шенн€ в крим≥нальному провадженн≥, що стосуютьс€ цив≥льного

позову, та отримуЇ њх коп≥њ у випадках та в пор€дку, встановлених цим  одексом дл€

≥нформуванн€ та над≥сланн€ коп≥й процесуальних р≥шень потерп≥лому.

÷ив≥льним в≥дпов≥дачем у крим≥нальному провадженн≥ може бути ф≥зична або

юридична особа, €ка в силу закону несе цив≥льну в≥дпов≥дальн≥сть за шкоду, завдану

злочинними д≥€ми (безд≥€льн≥стю) п≥дозрюваного, обвинуваченого або неосудноњ

особи, €ка вчинила сусп≥льно небезпечне д≥€нн€, та до €коњ пред'€влено цив≥льний

позов у пор€дку, встановленому цим  одексом.

ѕрава та обов'€зки цив≥льного в≥дпов≥дача виникають з моменту поданн€

позовноњ за€ви органу досудового розсл≥дуванн€ або суду.

÷ив≥льний в≥дпов≥дач маЇ права та обов'€зки, передбачен≥ цим  одексом дл€

п≥дозрюваного, обвинуваченого, в частин≥, що стосуютьс€ цив≥льного позову, а

також маЇ право визнавати позов повн≥стю чи частково або заперечувати проти

нього. ÷ив≥льний в≥дпов≥дач пов≥домл€Їтьс€ про прийн€т≥ процесуальн≥ р≥шенн€ в

крим≥нальному провадженн≥, що стосуютьс€ цив≥льного позову, та отримуЇ њх коп≥њ

у випадках та в пор€дку, встановлених цим  одексом дл€ ≥нформуванн€ та

над≥сланн€ коп≥й процесуальних р≥шень п≥дозрюваному, обвинуваченому.

ѕредставником цив≥льного позивача, цив≥льного в≥дпов≥дача у крим≥нальному

провадженн≥ може бути:

- особа, €ка у крим≥нальному провадженн≥ маЇ право бути захисником;

- кер≥вник чи ≥нша особа, уповноважена законом або установчими

документами, прац≥вник юридичноњ особи за дов≥рен≥стю Ц у випадку, €кщо

цив≥льним позивачем, цив≥льним в≥дпов≥дачем Ї юридична особа.

ѕовноваженн€ представника цив≥льного позивача, цив≥льного в≥дпов≥дача на

участь у крим≥нальному провадженн≥ п≥дтверджуютьс€:

1) документами, передбаченими статтею 50  ѕ , €кщо представником

цив≥льного позивача, цив≥льного в≥дпов≥дача Ї особа, €ка маЇ право бути захисником

у крим≥нальному провадженн≥;

2) коп≥Їю установчих документ≥в юридичноњ особи Ц €кщо представником

цив≥льного позивача, цив≥льного в≥дпов≥дача Ї кер≥вник юридичноњ особи чи ≥нша

уповноважена законом або установчими документами особа;

3) дов≥рен≥стю - €кщо представником цив≥льного позивача, цив≥льного

в≥дпов≥дача Ї прац≥вник юридичноњ особи, €ка Ї цив≥льним позивачем, цив≥льним

в≥дпов≥дачем.

ѕредставник користуЇтьс€ процесуальними правами цив≥льного позивача,

цив≥льного в≥дпов≥дача, ≥нтереси €кого в≥н представл€Ї.

якщо цив≥льним позивачем Ї неповнол≥тн€ особа або особа, визнана в

установленому законом пор€дку нед≥Їздатною чи обмежено д≥Їздатною, њњ

процесуальними правами користуЇтьс€ законний представник.

—в≥дком Ї ф≥зична особа, €к≥й в≥дом≥ або можуть бути в≥дом≥ обставини, що

п≥дл€гають доказуванню п≥д час крим≥нального провадженн€, ≥ €ка викликана дл€

даванн€ показань.

Ќе можуть бути допитан≥ €к св≥дки:

1) захисник, представник потерп≥лого, цив≥льного позивача, цив≥льного

в≥дпов≥дача, законний представник потерп≥лого, цив≥льного позивача у

крим≥нальному провадженн≥  про обставини, €к≥ стали њм в≥дом≥ у зв'€зку з

виконанн€м функц≥й представника чи захисника;

2) адвокати Ц про в≥домост≥, €к≥ становл€ть адвокатську таЇмницю;

3) нотар≥уси Ц про в≥домост≥, €к≥ становл€ть нотар≥альну таЇмницю;

4) медичн≥ прац≥вники та ≥нш≥ особи, €ким у зв'€зку з виконанн€м профес≥йних

або службових обов'€зк≥в стало в≥домо про хворобу, медичне обстеженн€, огл€д та

њх результати, ≥нтимну ≥ с≥мейну сторони житт€ особи Ц про в≥домост≥, €к≥

становл€ть л≥карську таЇмницю;

5) св€щеннослужител≥  про в≥домост≥, одержан≥ ними на спов≥д≥ в≥руючих;

6) журнал≥сти Ц про в≥домост≥, €к≥ м≥ст€ть конф≥денц≥йну ≥нформац≥ю

профес≥йного характеру, надану за умови нерозголошенн€ авторства або джерела

≥нформац≥њ;

7) профес≥йн≥ судд≥, народн≥ зас≥дател≥ та прис€жн≥ Ц про обставини

обговоренн€ в нарадч≥й к≥мнат≥ питань, що виникли п≥д час ухваленн€ судового

р≥шенн€, за вин€тком випадк≥в крим≥нального провадженн€ щодо прийн€тт€ суддею

(судд€ми) зав≥домо неправосудного вироку, ухвали;

8) особи, €к≥ брали участь в укладенн≥ та виконанн≥ угоди про примиренн€ в

крим≥нальному провадженн≥, Ц про обставини, €к≥ стали њм в≥дом≥ у зв'€зку з участю

в укладенн≥ та виконанн≥ угоди про примиренн€;

9) особи, до €ких застосован≥ заходи безпеки, Ц щодо д≥йсних даних про њх

особи;

10) особи, €к≥ мають в≥домост≥ про д≥йсн≥ дан≥ про ос≥б, до €ких застосован≥

заходи безпеки, Ц щодо цих даних.

Ќе можуть без њх згоди бути допитан≥ €к св≥дки особи, €к≥ мають право

дипломатичноњ недоторканност≥, а також прац≥вники дипломатичних представництв

Ц без згоди представника дипломатичноњ установи.

—л≥дчий, прокурор, сл≥дчий судд€, суд перед допитом ос≥б, зазначених у абзац≥

першому ц≥Їњ частини, зобов'€зан≥ роз'€снити њм право в≥дмовитись давати

показанн€.

ѕрава св≥дка:

1) знати, у зв'€зку з чим ≥ в €кому крим≥нальному провадженн≥ в≥н

допитуЇтьс€;

2) користуватис€ п≥д час даванн€ показань та участ≥ в проведенн≥ ≥нших

процесуальних д≥й правовою допомогою адвоката, повноваженн€ €кого

п≥дтверджуютьс€ зг≥дно з положенн€ми статт≥ 50 цього  одексу;

3) в≥дмовитис€ давати показанн€ щодо себе, близьких родич≥в та член≥в своЇњ

с≥м'њ, що можуть стати п≥дставою дл€ п≥дозри, обвинуваченн€ у вчиненн≥ ним,

близькими родичами чи членами його с≥м'њ крим≥нального правопорушенн€, а також

показанн€ щодо в≥домостей, €к≥ зг≥дно з положенн€ми статт≥ 65 цього  одексу не

п≥дл€гають розголошенню;

4) давати показанн€ р≥дною або ≥ншою мовою, €кою в≥н в≥льно волод≥Ї, ≥

користуватис€ допомогою перекладача;

5) користуватис€ нотатками ≥ документами при даванн≥ показань у тих

випадках, коли показанн€ стосуютьс€ будь-€ких розрахунк≥в та ≥нших в≥домостей,

€к≥ йому важко тримати в пам'€т≥;

6) на в≥дшкодуванн€ витрат, пов'€заних з викликом дл€ даванн€ показань;

7) ознайомлюватис€ з протоколом допиту та за€вл€ти клопотанн€ про

внесенн€ до нього зм≥н, доповнень ≥ зауважень, а також власноручно робити так≥

доповненн€ ≥ зауваженн€;

8) за€вл€ти клопотанн€ про забезпеченн€ безпеки у випадках, передбачених

законом;

9) за€вл€ти в≥дв≥д перекладачу.

—в≥док зобов'€заний:

1) прибути за викликом до сл≥дчого, прокурора, сл≥дчого судд≥ чи суду;

2) давати правдив≥ показанн€ п≥д час досудового розсл≥дуванн€ та судового

розгл€ду;

3) не розголошувати без дозволу сл≥дчого, прокурора, суду в≥домост≥, €к≥

безпосередньо стосуютьс€ сут≥ крим≥нального провадженн€ та процесуальних д≥й,

що зд≥йснюютьс€ (зд≥йснювалис€) п≥д час нього, ≥ €к≥ стали в≥дом≥ св≥дку у зв'€зку з

виконанн€м його обов'€зк≥в.

ќсоба, €ку залучають до проведенн€ процесуальних д≥й п≥д час досудового

розсл≥дуванн€ €к пон€того або €ка стала очевидцем таких д≥й, зобов'€зана на вимогу

сл≥дчого, прокурора не розголошувати в≥домост≥ щодо проведеноњ процесуальноњ д≥њ.

«а зав≥домо неправдив≥ показанн€ сл≥дчому, прокурору, сл≥дчому судд≥ чи

суду або за в≥дмову в≥д даванн€ показань сл≥дчому, прокурору, сл≥дчому судд≥ чи

суду, кр≥м випадк≥в, передбачених  ѕ , св≥док несе крим≥нальну в≥дпов≥дальн≥сть.

«а зл≥сне ухиленн€ в≥д €вки до сл≥дчого, прокурора, сл≥дчого судд≥ чи суду

св≥док несе в≥дпов≥дальн≥сть, установлену законом.

≈кспертом у крим≥нальному провадженн≥ Ї особа, €ка волод≥Ї науковими,

техн≥чними або ≥ншими спец≥альними знанн€ми, маЇ право в≥дпов≥дно до «акону

”крањни "ѕро судову експертизу" на проведенн€ експертизи ≥ €к≥й доручено

провести досл≥дженн€ об'Їкт≥в, €вищ ≥ процес≥в, що м≥ст€ть в≥домост≥ про обставини

вчиненн€ крим≥нального правопорушенн€, та дати висновок з питань, €к≥ виникають

п≥д час крим≥нального провадженн€ ≥ стосуютьс€ сфери њњ знань.

Ќе можуть бути експертами особи, €к≥ перебувають у службов≥й або ≥нш≥й

залежност≥ в≥д стор≥н крим≥нального провадженн€, потерп≥лого або €к≥ ран≥ше були

рев≥зорами в цьому ж крим≥нальному провадженн≥.

≈ксперт маЇ право:

1) знайомитис€ з матер≥алами крим≥нального провадженн€, що стосуютьс€

предмета досл≥дженн€;

2) за€вл€ти клопотанн€ про наданн€ додаткових матер≥ал≥в ≥ зразк≥в та

вчиненн€ ≥нших д≥й, пов'€заних з проведенн€м експертизи;

3) бути присутн≥м п≥д час вчиненн€ процесуальних д≥й, що стосуютьс€

предмет≥в та об'Їкт≥в досл≥дженн€;

4) викладати у висновку експертизи ви€влен≥ в ход≥ њњ проведенн€ в≥домост≥,

€к≥ мають значенн€ дл€ крим≥нального провадженн€ ≥ з приводу €ких йому не були

поставлен≥ питанн€;

5) ставити питанн€, що стосуютьс€ предмета та об'Їкт≥в досл≥дженн€, особам,

€к≥ беруть участь у крим≥нальному провадженн≥;

6) одержати винагороду за виконану роботу та в≥дшкодуванн€ витрат,

пов'€заних ≥з проведенн€м експертизи ≥ викликом дл€ даванн€ по€снень чи показань,

у раз≥, €кщо проведенн€ експертизи не Ї службовим обов'€зком особи, €ка залучена

€к експерт;

7) за€вл€ти клопотанн€ про забезпеченн€ безпеки у випадках, передбачених

законом;

8) користуватис€ ≥ншими правами, передбаченими «аконом ”крањни "ѕро

__________судову експертизу".

≈ксперт не маЇ права за власною ≥н≥ц≥ативою збирати матер≥али дл€

проведенн€ експертизи. ≈ксперт може в≥дмовитис€ в≥д даванн€ висновку, €кщо

поданих йому матер≥ал≥в недостатньо дл€ виконанн€ покладених на нього

обов'€зк≥в. «а€ва про в≥дмову маЇ бути вмотивованою.

≈ксперт зобов'€заний:

1) особисто провести повне досл≥дженн€ ≥ дати обірунтований та об'Їктивний

письмовий висновок на поставлен≥ йому запитанн€, а в раз≥ необх≥дност≥ -

роз'€снити його;

2) прибути до сл≥дчого, прокурора, суду ≥ дати в≥дпов≥д≥ на питанн€ п≥д час

допиту;

3) забезпечити збереженн€ об'Їкта експертизи. якщо досл≥дженн€ повТ€зане з

повним або частковим знищенн€м об'Їкта експертизи або зм≥ною його властивостей,

експерт повинен одержати на це дозв≥л в≥д особи, €ка залучила експерта;

4) не розголошувати без дозволу сторони крим≥нального провадженн€, €ка

його залучила, чи суду в≥домост≥, що стали йому в≥дом≥ у звТ€зку з виконанн€м

обов'€зк≥в, або не пов≥домл€ти будь-кому, кр≥м особи, €ка його залучила, чи суду

про х≥д проведенн€ експертизи та њњ результати;

5) за€вити самов≥дв≥д за на€вност≥ обставин, передбачених цим  одексом.

≈ксперт нев≥дкладно повинен пов≥домити особу, €ка його залучила, чи суд, що

доручив проведенн€ експертизи, про неможлив≥сть проведенн€ експертизи через

в≥дсутн≥сть у нього необх≥дних знань або без залученн€ ≥нших експерт≥в.

” раз≥ виникненн€ сумн≥ву щодо зм≥сту та обс€гу дорученн€ експерт

нев≥дкладно за€вл€Ї клопотанн€ особ≥, €ка призначила експертизу, чи суду, що

доручив њњ проведенн€, щодо його уточненн€ або пов≥домл€Ї про неможлив≥сть

проведенн€ експертизи за поставленим запитанн€м або без залученн€ ≥нших ос≥б.

«а зав≥домо неправдивий висновок, в≥дмову без поважних причин в≥д

виконанн€ покладених обов'€зк≥в у суд≥, невиконанн€ ≥нших обов'€зк≥в експерт несе

в≥дпов≥дальн≥сть, передбачену законом.

—пец≥ал≥стом у крим≥нальному провадженн≥ Ї особа, €ка волод≥Ї спец≥альними

знанн€ми та навичками застосуванн€ техн≥чних або ≥нших засоб≥в ≥ може надавати

консультац≥њ п≥д час досудового розсл≥дуванн€ ≥ судового розгл€ду з питань, що

потребують в≥дпов≥дних спец≥альних знань ≥ навичок.

—пец≥ал≥ст може бути залучений дл€ наданн€ безпосередньоњ техн≥чноњ

допомоги (фотографуванн€, складенн€ схем, план≥в, креслень, в≥дб≥р зразк≥в дл€

проведенн€ експертизи тощо) сторонами крим≥нального провадженн€ п≥д час

досудового розсл≥дуванн€ ≥ судом п≥д час судового розгл€ду.

—торони крим≥нального провадженн€ мають право п≥д час судового розгл€ду

за€вл€ти клопотанн€ про залученн€ спец≥ал≥ста або використанн€ його по€снень ≥

допомоги.

—пец≥ал≥ст маЇ право:

1) ставити запитанн€ учасникам процесуальноњ д≥њ з дозволу сторони

крим≥нального провадженн€, €ка його залучила, чи суду;

2) користуватис€ техн≥чними засобами, приладами та спец≥альним

обладнанн€м;

3) звертати увагу сторони крим≥нального провадженн€, €ка його залучила, або

суду на характерн≥ обставини чи особливост≥ речей ≥ документ≥в;

4) знайомитис€ з протоколами процесуальних д≥й, в €ких в≥н брав участь, ≥

подавати до них зауваженн€;

5) одержувати винагороду за виконану роботу та в≥дшкодуванн€ витрат,

пов'€заних ≥з його залученн€м до крим≥нального провадженн€;

6) за€вл€ти клопотанн€ про забезпеченн€ безпеки у випадках, передбачених

законом.

—пец≥ал≥ст зобов'€заний:

1) прибути за викликом до сл≥дчого, прокурора, суду ≥ мати при соб≥ необх≥дн≥

техн≥чне обладнанн€, пристроњ та прилади;

2) виконувати вказ≥вки сторони крим≥нального провадженн€, €ка його

залучила, чи суду та давати по€сненн€ з поставлених питань;

3) не розголошувати в≥домост≥, €к≥ безпосередньо стосуютьс€ сут≥

крим≥нального провадженн€ та процесуальних д≥й, що зд≥йснюютьс€

(зд≥йснювалис€) п≥д час нього, ≥ €к≥ стали в≥дом≥ спец≥ал≥сту у зв'€зку з виконанн€м

його обов'€зк≥в;

4) за€вити самов≥дв≥д за на€вност≥ обставин, передбачених цим  одексом.

” раз≥ неприбутт€ до суду без поважних причин або непов≥домленн€ про

причини неприбутт€ на спец≥ал≥ста судом покладаютьс€ вс≥ витрати, пов'€зан≥ з

оголошенн€м перерви в судовому зас≥данн≥.

” раз≥ необх≥дност≥ у крим≥нальному провадженн≥ перекладу по€снень,

показань або документ≥в сторони крим≥нального провадженн€ або сл≥дчий судд€ чи

суд залучають в≥дпов≥дного перекладача (сурдоперекладача).

ѕерекладач маЇ право:

1) ставити запитанн€ з метою уточнень дл€ правильного перекладу;

2) знайомитис€ з протоколами процесуальних д≥й, в €ких в≥н брав участь, ≥

подавати до них зауваженн€;

3) одержати винагороду за виконаний переклад та в≥дшкодуванн€ витрат,

пов'€заних ≥з його залученн€м до крим≥нального провадженн€;

4) за€вл€ти клопотанн€ про забезпеченн€ безпеки у випадках, передбачених

законом.

ѕерекладач зобов'€заний:

1) прибути за викликом до сл≥дчого, прокурора, сл≥дчого судд≥ чи суду;

2) за€вити самов≥дв≥д за на€вност≥ обставин, передбачених цим  одексом;

3) зд≥йснювати повний ≥ правильний переклад, посв≥дчувати правильн≥сть

перекладу своњм п≥дписом;

4) не розголошувати без дозволу сл≥дчого, прокурора, суду в≥домост≥, €к≥

безпосередньо стосуютьс€ сут≥ крим≥нального провадженн€ та процесуальних д≥й,

що зд≥йснюютьс€ (зд≥йснювалис€) п≥д час нього, ≥ €к≥ стали в≥дом≥ перекладачу у

зв'€зку з виконанн€м його обов'€зк≥в.

ѕеред початком процесуальноњ д≥њ сторона крим≥нального провадженн€, €ка

залучила перекладача, сл≥дчий судд€ чи суд пересв≥дчуютьс€ в особ≥ ≥

компетентност≥ перекладача, з'€совують його стосунки з п≥дозрюваним,

обвинуваченим, потерп≥лим, св≥дком ≥ роз'€снюють його права ≥ обов'€зки,

«а зав≥домо неправильний переклад або за в≥дмову без поважних причин в≥д

виконанн€ покладених на нього обов'€зк≥в перекладач несе в≥дпов≥дальн≥сть,

передбачену законом.

—екретар судового зас≥данн€:

 зд≥йснюЇ судов≥ виклики ≥ пов≥домленн€;

 перев≥р€Ї на€вн≥сть та з'€совуЇ причини в≥дсутност≥ ос≥б, €ких було викликано

до суду, ≥ допов≥даЇ про це головуючому;

 забезпечуЇ контроль за повним ф≥ксуванн€м судового зас≥данн€ техн≥чними

засобами;

 веде журнал судового зас≥данн€;

 оформл€Ї матер≥али крим≥нального провадженн€ в суд≥;

 виконуЇ ≥нш≥ дорученн€ головуючого в судовому зас≥данн≥.

ƒо участ≥ в крим≥нальному провадженн≥ головуючим у судовому зас≥данн≥

може залучатис€ судовий розпор€дник.

—удовий розпор€дник:

1) забезпечуЇ належний стан зали судового зас≥данн€ ≥ запрошуЇ до нењ

учасник≥в крим≥нального провадженн€;

2) оголошуЇ про вх≥д суду до зали судового зас≥данн€ ≥ вих≥д суду ≥з нењ;

3) стежить за дотриманн€м пор€дку особами, присутн≥ми у зал≥ судового

зас≥данн€;

4) приймаЇ в≥д учасник≥в крим≥нального провадженн€ та передаЇ документи ≥

матер≥али суду п≥д час судового зас≥данн€;

5) виконуЇ розпор€дженн€ головуючого про приведенн€ до прис€ги св≥дка,

експерта;

6) виконуЇ ≥нш≥ розпор€дженн€ головуючого, пов'€зан≥ ≥з забезпеченн€м умов,

необх≥дних дл€ зд≥йсненн€ судового провадженн€.

¬имоги судового розпор€дника, пов'€зан≥ ≥з виконанн€м обов'€зк≥в,

передбачених ц≥Їю статтею, Ї обов'€зковими дл€ вс≥х ос≥б, присутн≥х у зал≥ судового

зас≥данн€.

” раз≥ в≥дсутност≥ в судовому зас≥данн≥ розпор€дника його функц≥њ виконуЇ

секретар судового зас≥данн€.

ѕон€т≥. —л≥дчий, прокурор зобов'€заний запросити не менше двох

неза≥нтересованих ос≥б (пон€тих) дл€ пред'€вленн€ особи, трупа чи реч≥ дл€

вп≥знанн€, огл€ду трупа, в тому числ≥ пов'€заного з ексгумац≥Їю, сл≥дчого

експерименту, осв≥дуванн€ особи. ¬ин€тками Ї випадки застосуванн€ безперервного

в≥деозапису ходу проведенн€ в≥дпов≥дноњ сл≥дчоњ (розшуковоњ) д≥њ. ѕон€т≥ можуть

бути запрошен≥ дл€ участ≥ в ≥нших процесуальних д≥€х, €кщо сл≥дчий, прокурор

вважатимуть це за доц≥льне.

ќбшук або огл€д житла чи ≥ншого волод≥нн€ особи, обшук особи

зд≥йснюютьс€ з обов'€зковою участю не менше двох пон€тих незалежно в≥д

застосуванн€ техн≥чних засоб≥в ф≥ксуванн€ в≥дпов≥дноњ сл≥дчоњ (розшуковоњ) д≥њ.

ѕон€тими не можуть бути потерп≥лий, родич≥ п≥дозрюваного, обвинуваченого

≥ потерп≥лого, прац≥вники правоохоронних орган≥в, а також особи, за≥нтересован≥ в

результатах крим≥нального провадженн€.

«азначен≥ особи можуть бути допитан≥ п≥д час судового розгл€ду €к св≥дки

проведенн€ в≥дпов≥дноњ сл≥дчоњ (розшуковоњ) д≥њ.

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-05-08; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 846 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

80% успеха - это по€витьс€ в нужном месте в нужное врем€. © ¬уди јллен
==> читать все изречени€...

2062 - | 1934 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.109 с.