Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


—торона обвинуваченн€
ѕрокурор Ц це субТЇкт крим≥нального процесу, що бере участь у вс≥х його

стад≥€х, зд≥йснюючи при цьому нагл€д за дотриманн€м закон≥в ≥ п≥дтримуючи

державне обвинуваченн€ у суд≥.

«г≥дно ст. 121  онституц≥њ ”крањни прокурор виконуЇ у крим≥нальному

процес≥ дв≥ функц≥њ: функц≥ю п≥дтриманн€ державного обвинуваченого ≥ функц≥ю

нагл€ду за дотриманн€м закон≥в органами розсл≥дуванн€.

як прокурори у крим≥нальному процес≥ можуть виступати особи, перерахован≥

у п. 15 ст. 3  ѕ , а саме: √енеральний прокурор ”крањни, перший заступник,

заступники √енерального прокурора ”крањни, њх старш≥ пом≥чники, пом≥чники,

прокурори јвтономноњ –еспубл≥ки  рим, областей, м≥ст  иЇва та —евастопол€,

прокурори м≥ст ≥ район≥в, район≥в у м≥стах, м≥жрайонн≥ та спец≥ал≥зован≥ прокурори,

њх перш≥ заступники, заступники прокурор≥в, начальники головних управл≥нь,

управл≥нь, в≥дд≥л≥в прокуратур, њх перш≥ заступники, заступники__________, старш≥ прокурори

та прокурори прокуратур ус≥х р≥вн≥в, €к≥ д≥ють у межах повноважень, визначених

цим  одексом;

ѕрокурор, зд≥йснюючи своњ повноваженн€ Ї самост≥йним у своњй

процесуальн≥й д≥€льност≥, втручанн€ в €ку ос≥б, що не мають на те законних

повноважень, заборон€Їтьс€. ќргани державноњ влади, органи м≥сцевого

самовр€дуванн€, п≥дприЇмства, установи та орган≥зац≥њ, службов≥ та ф≥зичн≥ особи

зобовТ€зан≥ виконувати законн≥ вимоги та процесуальн≥ р≥шенн€ прокурора.

ѕрокурор, зд≥йснюючи нагл€д за додержанн€м закон≥в п≥д час проведенн€

досудового розсл≥дуванн€ у форм≥ процесуального кер≥вництва досудовим

розсл≥дуванн€м, уповноважений:

починати досудове розсл≥дуванн€ за на€вност≥ п≥дстав, передбачених  ѕ ;

мати повний доступ до матер≥ал≥в, документ≥в та ≥нших в≥домостей, що

стосуютьс€ досудового розсл≥дуванн€;

доручати органу досудового розсл≥дуванн€ проведенн€ досудового

розсл≥дуванн€;

доручати сл≥дчому, органу досудового розсл≥дуванн€ проведенн€ у

встановлений прокурором строк сл≥дчих (розшукових) д≥й, негласних сл≥дчих

(розшукових) д≥й, ≥нших процесуальних д≥й або давати вказ≥вки щодо њх проведенн€

чи брати участь у них, а в необх≥дних випадках Ц особисто проводити сл≥дч≥

(розшуков≥) та процесуальн≥ д≥њ;

доручати проведенн€ сл≥дчих (розшукових) д≥й та негласних сл≥дчих

(розшукових) д≥й в≥дпов≥дним оперативним п≥дрозд≥лам;

призначати рев≥з≥њ та перев≥рки;

скасовувати незаконн≥ та необірунтован≥ постанови сл≥дчих;

≥н≥ц≥ювати перед кер≥вником органу досудового розсл≥дуванн€ питанн€ про

в≥дстороненн€ сл≥дчого в≥д проведенн€ досудового розсл≥дуванн€ та призначенн€

≥ншого сл≥дчого за на€вност≥ п≥дстав, передбачених  ѕ , дл€ його в≥дводу, або у

випадку неефективного досудового розсл≥дуванн€;

приймати процесуальн≥ р≥шенн€ п≥д час крим≥нального провадженн€, в тому

числ≥ щодо закритт€ крим≥нального провадженн€ та продовженн€ строк≥в

досудового розсл≥дуванн€;

погоджувати або в≥дмовл€ти у погодженн≥ клопотань сл≥дчого до сл≥дчого

судд≥ про проведенн€ сл≥дчих (розшукових) д≥й, негласних сл≥дчих (розшукових)

д≥й, ≥нших процесуальних д≥й чи самост≥йно подавати сл≥дчому судд≥ так≥

клопотанн€;

пов≥домл€ти особ≥ про п≥дозру;

предТ€вл€ти цив≥льний позов в ≥нтересах держави та громад€н, €к≥ через

ф≥зичний стан чи матер≥альне становище, недос€гненн€ повнол≥тт€, похилий в≥к,

нед≥Їздатн≥сть або обмежену д≥Їздатн≥сть неспроможн≥ самост≥йно захистити своњ

права, у пор€дку, передбаченому  ѕ ;

затверджувати чи в≥дмовл€ти у затвердженн≥ обвинувального акта, клопотань

про застосуванн€ примусових заход≥в медичного або виховного характеру, вносити

зм≥ни до складеного сл≥дчим обвинувального акта чи зазначених клопотань,

самост≥йно складати обвинувальний акт чи зазначен≥ клопотанн€;

звертатись до суду з обвинувальним актом, клопотанн€м про застосуванн€

примусових заход≥в медичного або виховного характеру чи клопотанн€м про

зв≥льненн€ особи в≥д крим≥нальноњ в≥дпов≥дальност≥;

п≥дтримувати державне обвинуваченн€ в суд≥, в≥дмовл€тис€ в≥д п≥дтриманн€

державного обвинуваченн€, зм≥нювати його або висувати додаткове обвинуваченн€;

погоджувати запит органу досудового розсл≥дуванн€ про м≥жнародну правову

допомогу, переданн€ крим≥нального провадженн€ або самост≥йно звертатис€ з таким

клопотанн€м;

доручати органу досудового розсл≥дуванн€ виконанн€ запиту (дорученн€)

компетентного органу ≥ноземноњ держави про м≥жнародну правову допомогу або

перейн€тт€ крим≥нального провадженн€, перев≥р€ти повноту ≥ законн≥сть

проведенн€ процесуальних д≥й, а також повноту, всеб≥чн≥сть та обТЇктивн≥сть

розсл≥дуванн€ у перейн€тому крим≥нальному провадженн≥;

перев≥р€ти перед направленн€м прокуроров≥ вищого р≥вн€ документи органу

досудового розсл≥дуванн€ про видачу особи (екстрадиц≥ю), повертати њх

в≥дпов≥дному органу з письмовими вказ≥вками, €кщо так≥ документи необірунтован≥

або не в≥дпов≥дають вимогам м≥жнародних договор≥в, згода на обовТ€зков≥сть €ких

надана ¬ерховною –адою ”крањни, чи законам ”крањни;

доручати органам досудового розсл≥дуванн€ проведенн€ розшуку ≥ затриманн€

ос≥б, €к≥ вчинили крим≥нальне правопорушенн€ за межами ”крањни, виконанн€

окремих процесуальних д≥й з метою видач≥ особи (екстрадиц≥њ) за запитом

компетентного органу ≥ноземноњ держави;

оскаржувати судов≥ р≥шенн€;

зд≥йснювати ≥нш≥ повноваженн€, передбачен≥  ѕ .

√енеральний прокурор ”крањни, його заступники, прокурори јвтономноњ

–еспубл≥ки  рим, областей, м≥ст  иЇва та —евастопол€ ≥ прир≥вн€н≥ до них

прокурори своЇю мотивованою постановою мають право доручити зд≥йсненн€

досудового розсл≥дуванн€ будь-€кого крим≥нального правопорушенн€ ≥ншому

органу досудового розсл≥дуванн€, у тому числ≥ сл≥дчому п≥дрозд≥лу вищого р≥вн€ в

межах одного органу, у раз≥ неефективного досудового розсл≥дуванн€. “акож мають

право скасовувати незаконн≥ та необірунтован≥ постанови сл≥дчих та

п≥дпор€дкованих прокурор≥в у межах строк≥в досудового розсл≥дуванн€. ѕро

скасуванн€ таких постанов пов≥домл€Їтьс€ прокурор, €кий зд≥йснюЇ нагл€д за

додержанн€м закон≥в п≥д час проведенн€ в≥дпов≥дного досудового розсл≥дуванн€.

Ќа поданн€ апел€ц≥йноњ чи касац≥йноњ скарги, за€ви про перегл€д судового

р≥шенн€ ¬ерховним —удом ”крањни чи за новови€вленими обставинами мають

право, незалежно в≥д њх участ≥ в судовому провадженн≥, службов≥ особи орган≥в

прокуратури вищого р≥вн€: √енеральний прокурор ”крањни, прокурори јвтономноњ

–еспубл≥ки  рим, областей, м≥ст  иЇва та —евастопол€ ≥ прир≥вн€н≥ до них

прокурори, њх заступники.

√енеральний прокурор ”крањни, прокурори јвтономноњ –еспубл≥ки  рим,

областей, м≥ст  иЇва та —евастопол€ ≥ прир≥вн€н≥ до них прокурори, њх заступники

мають право доповнити, зм≥нити або в≥дмовитис€ в≥д апел€ц≥йноњ чи касац≥йноњ

скарги, за€ви про перегл€д судового р≥шенн€ за новови€вленими обставинами,

внесених ними або прокурорами нижчого р≥вн€.

” судовому провадженн≥ з перегл€ду судових р≥шень в апел€ц≥йному чи

касац≥йному пор€дку, ¬ерховним —удом ”крањни або за новови€вленими

обставинами можуть брати участь службов≥ особи орган≥в прокуратури вищого

р≥вн€.

ѕрокурор, €кий зд≥йснюватиме повноваженн€ прокурора у конкретному

крим≥нальному провадженн≥, визначаЇтьс€ кер≥вником в≥дпов≥дного органу

прокуратури п≥сл€ початку досудового розсл≥дуванн€. ” раз≥ необх≥дност≥ кер≥вник

органу прокуратури може визначити групу прокурор≥в, €к≥ зд≥йснюватимуть

повноваженн€ прокурор≥в у конкретному крим≥нальному провадженн≥, а також

старшого прокурора такоњ групи, €кий керуватиме д≥€ми ≥нших прокурор≥в.

”даному випадку, прокурор зд≥йснюЇ повноваженн€ прокурора у

крим≥нальному провадженн≥ з його початку до завершенн€. якщо прокурор, €кий у

в≥дпов≥дному крим≥нальному провадженн≥ зд≥йснюЇ повноваженн€ прокурора, не

може њх зд≥йснювати у звТ€зку ≥з його в≥дводом, т€жкоњ хвороби, зв≥льненн€ ≥з

орган≥в прокуратури або з ≥ншоњ поважноњ причини, що унеможливлюЇ його участь у

крим≥нальному провадженн≥, повноваженн€ прокурора покладаютьс€ на ≥ншого

прокурора кер≥вником в≥дпов≥дного органу прокуратури. ” вин€ткових випадках

повноваженн€ прокурора можуть бути покладен≥ кер≥вником органу прокуратури на

≥ншого прокурора цього органу прокуратури через неефективне зд≥йсненн€

прокурором нагл€ду за дотриманн€м закон≥в п≥д час проведенн€ досудового

розсл≥дуванн€.

—л≥дчий Ц посадова особа, уповноважена в межах компетенц≥њ, передбаченоњ

крим≥нально-процесуальним законодавством, зд≥йснювати досудове розсл≥дуванн€ у

крим≥нальному провадженн≥. —л≥дчий несе в≥дпов≥дальн≥сть за законн≥сть та

своЇчасн≥сть зд≥йсненн€ процесуальних д≥й. —л≥дчий, зд≥йснюючи своњ

повноваженн€ Ї самост≥йним у своњй процесуальн≥й д≥€льност≥, втручанн€ в €ку

заборон€Їтьс€. ќргани державноњ влади, органи м≥сцевого самовр€дуванн€,

п≥дприЇмства, установи та орган≥зац≥њ, службов≥ та ф≥зичн≥ особи зобовТ€зан≥

виконувати законн≥ вимоги та процесуальн≥ р≥шенн€ сл≥дчого.

¬≥дпов≥дно до чинного законодавства органами досудового розсл≥дуванн€

(органами, що зд≥йснюють д≥знанн€ ≥ досудове сл≥дство) Ї сл≥дч≥ п≥дрозд≥ли:

орган≥в внутр≥шн≥х справ;

орган≥в безпеки;

орган≥в, що зд≥йснюють контроль за додержанн€м податкового законодавства;

орган≥в державного бюро розсл≥дувань.

ƒосудове розсл≥дуванн€ зд≥йснюють сл≥дч≥ органу досудового розсл≥дуванн€

одноособово або сл≥дчою групою.

ѕовноваженн€ сл≥дчого:

починати досудове розсл≥дуванн€;

проводити сл≥дч≥ (розшуков≥) д≥њ та негласн≥ сл≥дч≥ (розшуков≥) д≥њ;

доручати проведенн€ сл≥дчих (розшукових) д≥й та негласних сл≥дчих

(розшукових) д≥й в≥дпов≥дним оперативним п≥дрозд≥лам;

призначати рев≥з≥њ та перев≥рки у пор€дку, визначеному законом;

звертатис€ за погодженн€м ≥з прокурором до сл≥дчого судд≥ з клопотанн€ми

про застосуванн€ заход≥в забезпеченн€ крим≥нального провадженн€, проведенн€

сл≥дчих (розшукових) д≥й та негласних сл≥дчих (розшукових) д≥й;

пов≥домл€ти за погодженн€м ≥з прокурором особ≥ про п≥дозру;

за результатами розсл≥дуванн€ складати обвинувальний акт, клопотанн€ про

застосуванн€ примусових заход≥в медичного або виховного характеру та подавати њх

прокурору на затвердженн€;

приймати процесуальн≥ р≥шенн€, у тому числ≥ щодо закритт€ крим≥нального

провадженн€ за на€вност≥ п≥дстав, передбачених статтею 284  ѕ ;

зд≥йснювати ≥нш≥ повноваженн€, передбачен≥  ѕ .

—л≥дчий зобовТ€заний виконувати дорученн€ та вказ≥вки прокурора, €к≥

надаютьс€ у письмов≥й форм≥. Ќевиконанн€ сл≥дчим законних вказ≥вок та доручень

прокурора, т€гне за собою передбачену законом в≥дпов≥дальн≥сть.

як вин€ток, €кщо прокурор в≥дмовл€Ї у погодженн≥ клопотанн€ сл≥дчого до

сл≥дчого судд≥ про застосуванн€ заход≥в забезпеченн€ крим≥нального провадженн€,

проведенн€ сл≥дчих (розшукових) д≥й чи негласних сл≥дчих (розшукових) д≥й,

сл≥дчий маЇ право звернутис€ до кер≥вника органу досудового розсл≥дуванн€, €кий

п≥сл€ вивченн€ клопотанн€ за необх≥дност≥ ≥н≥ц≥юЇ розгл€д питань, порушених у

ньому, перед прокурором вищого р≥вн€, €кий прот€гом трьох дн≥в погоджуЇ

в≥дпов≥дне клопотанн€ або в≥дмовл€Ї у його погодженн≥.

ѕри досудовому розсл≥дуванн≥ крим≥нальних проступк≥в у встановлених

законом випадках повноваженн€ сл≥дчого органу досудового розсл≥дуванн€ можуть

зд≥йснюватис€ сп≥вроб≥тниками ≥нших п≥дрозд≥л≥в орган≥в внутр≥шн≥х справ, орган≥в

безпеки, орган≥в, що зд≥йснюють контроль за додержанн€м податкового

законодавства.

 ер≥вник органу досудового розсл≥дуванн€ Ц це уповноважена державою

посадова особа, що очолюЇ орган досудового розсл≥дуванн€. ¬≥н орган≥зовуЇ

досудове розсл≥дуванн€.

ѕовноваженн€ кер≥вника органу досудового розсл≥дуванн€:

визначати сл≥дчого (сл≥дчих), €кий зд≥йснюватиме досудове розсл≥дуванн€, а у

випадках зд≥йсненн€ досудового розсл≥дуванн€ сл≥дчою групою Ц визначати

старшого сл≥дчоњ групи, €кий керуЇ д≥€ми ≥нших сл≥дчих;

в≥дсторонювати сл≥дчого в≥д проведенн€ досудового розсл≥дуванн€

мотивованою постановою за ≥н≥ц≥ативою прокурора або з власноњ ≥н≥ц≥ативи з

наступним пов≥домленн€м прокурора та призначати ≥ншого сл≥дчого у звТ€зку ≥з

його в≥дводом або у раз≥ неефективного досудового розсл≥дуванн€;

ознайомлюватис€ з матер≥алами досудового розсл≥дуванн€, давати сл≥дчому

письмов≥ вказ≥вки, €к≥ не можуть суперечити р≥шенн€м та вказ≥вкам прокурора;

вживати заход≥в до усуненн€ порушень вимог законодавства, у випадку њх

допущенн€ сл≥дчим;

погоджувати проведенн€ сл≥дчих (розшукових) д≥й та продовжувати строк њх

проведенн€;

зд≥йснювати досудове розсл≥дуванн€, користуючись при цьому

повноваженн€ми сл≥дчого;

зд≥йснювати ≥нш≥ повноваженн€, передбачен≥  ѕ .

 ер≥вник органу досудового розсл≥дуванн€ зобовТ€заний виконувати

дорученн€ та вказ≥вки прокурора, €к≥ даютьс€ у письмов≥й форм≥. Ќевиконанн€

кер≥вником органу досудового розсл≥дуванн€ законних вказ≥вок та доручень

прокурора, т€гне за собою передбачену законом в≥дпов≥дальн≥сть.

ќперативн≥ п≥дрозд≥ли Ц зд≥йснюють сл≥дч≥ (розшуков≥) д≥њ та негласн≥ сл≥дч≥

(розшуков≥) д≥њ в крим≥нальному провадженн≥ за письмовим дорученн€м сл≥дчого,

прокурора. ƒо оперативних п≥дрозд≥л≥в належать органи внутр≥шн≥х справ, органи

безпеки, органи, що зд≥йснюють контроль за додержанн€м податкового

законодавства, органи ƒержавноњ пен≥тенц≥арноњ служби ”крањни, органи ƒержавноњ

прикордонноњ служби ”крањни, органи ƒержавноњ митноњ служби ”крањни

ѕ≥д час виконанн€ доручень сл≥дчого, прокурора сп≥вроб≥тник оперативного

п≥дрозд≥лу користуЇтьс€ повноваженн€ми сл≥дчого. —п≥вроб≥тники оперативних

п≥дрозд≥л≥в не мають права зд≥йснювати процесуальн≥ д≥њ у крим≥нальному

провадженн≥ за власною ≥н≥ц≥ативою або звертатис€ з клопотанн€ми до сл≥дчого

судд≥ чи прокурора.

ƒорученн€ сл≥дчого, прокурора щодо проведенн€ сл≥дчих (розшукових) д≥й та

негласних сл≥дчих (розшукових) д≥й Ї обовТ€зковими дл€ виконанн€ оперативним

п≥дрозд≥лом.

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-05-08; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 655 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

„то разум человека может постигнуть и во что он может поверить, того он способен достичь © Ќаполеон ’илл
==> читать все изречени€...

684 - | 605 -


© 2015-2023 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.043 с.