Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


—торона захисту
ѕ≥дозрюваним Ї особа, €к≥й у пор€дку, передбаченому статт€ми 276-279 цього

 одексу, пов≥домлено про п≥дозру, або особа, €ка затримана за п≥дозрою у вчиненн≥

крим≥нального правопорушенн€.

ќбвинуваченим (п≥дсудним) Ї особа, обвинувальний акт щодо €коњ переданий

до суду у пор€дку, передбаченому статтею 291 цього  одексу.

ѕ≥дозрюваний, обвинувачений маЇ право:

1) знати, у вчиненн≥ €кого крим≥нального правопорушенн€ його п≥дозрюють,

обвинувачують;

2) бути ч≥тко ≥ своЇчасно пов≥домленим про своњ права, передбачен≥ цим

 одексом, а також отримати њх роз'€сненн€;

3) на першу вимогу мати захисника ≥ побаченн€ з ним до першого допиту з

дотриманн€м умов, що забезпечують конф≥денц≥йн≥сть сп≥лкуванн€, а також п≥сл€

першого допиту Ц мати так≥ побаченн€ без обмеженн€ њх к≥лькост≥ й тривалост≥; на

__________участь захисника у проведенн≥ допиту та ≥нших процесуальних д≥й; на в≥дмову в≥д

захисника в будь-€кий момент крим≥нального провадженн€; на отриманн€ правовоњ

допомоги захисника за рахунок держави у випадках, передбачених цим  одексом,

та/або законом, що регулюЇ наданн€ безоплатноњ правовоњ допомоги, в тому числ≥ у

зв'€зку з в≥дсутн≥стю кошт≥в на њњ оплату;

4) не говорити н≥чого з приводу п≥дозри проти нього, обвинуваченн€ або у

будь-€кий момент в≥дмовитис€ в≥дпов≥дати на запитанн€;

5) давати по€сненн€, показанн€ з приводу п≥дозри, обвинуваченн€ чи в будь-

€кий момент в≥дмовитис€ њх давати;

6) вимагати перев≥рки обірунтованост≥ затриманн€;

7) у раз≥ затриманн€ або застосуванн€ запоб≥жного заходу у вигл€д≥ триманн€

п≥д вартою Ц на негайне пов≥домленн€ член≥в с≥мТњ, близьких родич≥в чи ≥нших ос≥б

про затриманн€ ≥ м≥сце свого перебуванн€ зг≥дно з положенн€ми статт≥ 213  ѕ ;

8) збирати ≥ подавати сл≥дчому, прокурору, сл≥дчому судд≥ докази;

9) брати участь у проведенн≥ процесуальних д≥й;

10) п≥д час проведенн€ процесуальних д≥й ставити запитанн€, подавати своњ

зауваженн€ та запереченн€ щодо пор€дку проведенн€ д≥й, €к≥ занос€тьс€ до

протоколу;

11) застосовувати з додержанн€м вимог цього  одексу техн≥чн≥ засоби при

проведенн≥ процесуальних д≥й, в €ких в≥н бере участь. —л≥дчий, прокурор, сл≥дчий

судд€, суд мають право заборонити застосовуванн€ техн≥чних засоб≥в при

проведенн≥ окремоњ процесуальноњ д≥њ чи на певн≥й стад≥њ крим≥нального

провадженн€ з метою нерозголошенн€ в≥домостей, €к≥ м≥ст€ть таЇмницю, що

охорон€Їтьс€ законом, чи стосуютьс€ ≥нтимного житт€ особи, про що виноситьс€

(постановл€Їтьс€) вмотивована постанова (ухвала);

12) за€вл€ти клопотанн€ про проведенн€ процесуальних д≥й, про забезпеченн€

безпеки щодо себе, член≥в своЇњ с≥м'њ, близьких родич≥в, майна, житла тощо;

13) за€вл€ти в≥дводи;

14) ознайомлюватис€ з матер≥алами досудового розсл≥дуванн€ в пор€дку,

передбаченому статтею 221 цього  одексу, та вимагати в≥дкритт€ матер≥ал≥в зг≥дно

з≥ статтею 290 цього  одексу;

15) одержувати коп≥њ процесуальних документ≥в та письмов≥ пов≥домленн€;

16) оскаржувати р≥шенн€, д≥њ та безд≥€льн≥сть сл≥дчого, прокурора, сл≥дчого

судд≥ в пор€дку, передбаченому цим  одексом;

17) вимагати в≥дшкодуванн€ шкоди, завданоњ незаконними р≥шенн€ми, д≥€ми

чи безд≥€льн≥стю органу, що зд≥йснюЇ оперативно-розшукову д≥€льн≥сть, досудове

розсл≥дуванн€, прокуратури або суду, в пор€дку, визначеному законом, а також

в≥дновленн€ репутац≥њ, €кщо п≥дозра, обвинуваченн€ не п≥дтвердилис€;

18) користуватис€ р≥дною мовою, отримувати коп≥њ процесуальних документ≥в

р≥дною або ≥ншою мовою, €кою в≥н волод≥Ї, та в раз≥ необх≥дност≥ користуватис€

послугами перекладача за рахунок держави.

ќбвинувачений маЇ право:

1) брати участь п≥д час судового розгл€ду у допит≥ св≥дк≥в обвинуваченн€ або

вимагати њхнього допиту, а також вимагати виклику ≥ допиту св≥дк≥в захисту на тих

самих умовах, що й св≥дк≥в обвинуваченн€;

2) збирати ≥ подавати суду докази;

3) висловлювати в судовому зас≥данн≥ свою думку щодо клопотань ≥нших

учасник≥в судового провадженн€;

4) виступати в судових дебатах;

5) ознайомлюватис€ з журналом судового зас≥данн€ та техн≥чним записом

судового процесу, €к≥ йому зобовС€зан≥ надати уповноважен≥ прац≥вники суду, ≥

подавати щодо них своњ зауваженн€;

6) оскаржувати в установленому цим  одексом пор€дку судов≥ р≥шенн€ та

≥н≥ц≥ювати њх перегл€д, знати про подан≥ на них апел€ц≥йн≥ та касац≥йн≥ скарги, за€ви

про њх перегл€д, подавати на них запереченн€.

ѕ≥дозрюваний, обвинувачений мають також ≥нш≥ процесуальн≥ права,

передбачен≥ цим  одексом.

ѕ≥дозрюваний, обвинувачений, €кий Ї ≥ноземцем ≥ тримаЇтьс€ п≥д вартою, маЇ

право на зустр≥ч з представником дипломатичноњ чи консульськоњ установи своЇњ

держави, €ку йому зобов'€зана забезпечити адм≥н≥страц≥€ м≥сц€ ув'€зненн€.

ѕ≥дозрюваний, обвинувачений зобов'€заний:

1) прибути за викликом до сл≥дчого, прокурора, сл≥дчого судд≥, суду, а в раз≥

неможливост≥ прибути за викликом у призначений строк Ц заздалег≥дь пов≥домити

про це зазначених ос≥б;

2) виконувати обов'€зки, покладен≥ на нього р≥шенн€м про застосуванн€

заход≥в забезпеченн€ крим≥нального провадженн€;

3) п≥дкор€тис€ законним вимогам та розпор€дженн€м сл≥дчого, прокурора,

сл≥дчого судд≥, суду.

ѕ≥дозрюваному, обвинуваченому вручаЇтьс€ пам'€тка про його процесуальн≥

права та обов'€зки одночасно з њх пов≥домленн€м особою, €ка зд≥йснюЇ таке

пов≥домленн€.

¬иправданим у крим≥нальному провадженн≥ Ї обвинувачений,

виправдувальний вирок суду щодо €кого набрав законноњ сили.

«асудженим у крим≥нальному провадженн≥ Ї обвинувачений, обвинувальний

вирок суду щодо €кого набрав законноњ сили.

¬иправданий, засуджений маЇ права обвинуваченого, передбачен≥ статтею 42

 ѕ , в обс€з≥, необх≥дному дл€ його захисту на в≥дпов≥дн≥й стад≥њ судового

провадженн€.

якщо п≥дозрюваним, обвинуваченим Ї неповнол≥тн≥й або особа, визнана у

встановленому законом пор€дку нед≥Їздатною чи обмежено д≥Їздатною, до участ≥ в

процесуальн≥й д≥њ разом з ним залучаЇтьс€ його законний представник.

як законн≥ представники можуть бути залучен≥ батьки (усиновлювач≥), а в раз≥

њх в≥дсутност≥ Ц оп≥куни чи п≥клувальники особи, ≥нш≥ повнол≥тн≥ близьк≥ родич≥ чи

члени с≥м'њ, а також представники орган≥в оп≥ки ≥ п≥клуванн€, установ ≥ орган≥зац≥й,

п≥д оп≥кою чи п≥клуванн€м €ких перебуваЇ неповнол≥тн≥й, нед≥Їздатний чи

обмежено д≥Їздатний.

ѕро залученн€ законного представника сл≥дчий, прокурор виносить

постанову, а сл≥дчий судд€, суд постановл€Ї ухвалу, коп≥€ €коњ вручаЇтьс€

законному представнику.

” раз≥ €кщо д≥њ чи ≥нтереси законного представника суперечать ≥нтересам

особи, €ку в≥н представл€Ї, за р≥шенн€м сл≥дчого, прокурора, сл≥дчого судд≥, суду

такий законний представник зам≥нюЇтьс€ ≥ншим з числа ос≥б, зазначених у частин≥

друг≥й ц≥Їњ статт≥.

«аконний представник користуЇтьс€ процесуальними правами особи, ≥нтереси

€коњ в≥н представл€Ї, кр≥м процесуальних прав, реал≥зац≥€ €ких зд≥йснюЇтьс€

безпосередньо п≥дозрюваним, обвинуваченим ≥ не може бути доручена

представнику.

«ахисником Ї адвокат, €кий зд≥йснюЇ захист п≥дозрюваного, обвинуваченого,

засудженого, виправданого, особи, стосовно €коњ передбачаЇтьс€ застосуванн€

примусових заход≥в медичного чи виховного характеру або вир≥шувалос€ питанн€

про њх застосуванн€, а також особи, стосовно €коњ передбачаЇтьс€ розгл€д питанн€

про видачу ≥ноземн≥й держав≥ (екстрадиц≥ю).

«ахисником не може бути адвокат, в≥домост≥ про €кого не внесено до ™диного

реЇстру адвокат≥в ”крањни або стосовно €кого у ™диному реЇстр≥ адвокат≥в ”крањни

м≥ст€тьс€ в≥домост≥ про зупиненн€ або припиненн€ права на зан€тт€ адвокатською

д≥€льн≥стю.

«ахисник не маЇ права вз€ти на себе захист ≥ншоњ особи або надавати њй

правову допомогу, €кщо це суперечить ≥нтересам особи, €к≥й в≥н надаЇ або ран≥ше

надавав правову допомогу.

Ќеприбутт€ захисника дл€ участ≥ у проведенн≥ певноњ процесуальноњ д≥њ, €кщо

захисник був завчасно попереджений про њњ проведенн€, ≥ за умови, що

п≥дозрюваний, обвинувачений не заперечуЇ проти проведенн€ процесуальноњ д≥њ за

в≥дсутност≥ захисника, не може бути п≥дставою дл€ визнанн€ ц≥Їњ процесуальноњ д≥њ

незаконною, кр≥м випадк≥в, коли участь захисника Ї обов'€зковою.

якщо п≥дозрюваний, обвинувачений заперечуЇ проти проведенн€

процесуальноњ д≥њ за в≥дсутност≥ захисника, проведенн€ процесуальноњ д≥њ

в≥дкладаЇтьс€ або дл€ њњ проведенн€ залучаЇтьс€ захисник у пор€дку, передбаченому

статтею 53  ѕ .

ќдночасно брати участь у судовому розгл€д≥ можуть не б≥льше п'€ти

захисник≥в одного обвинуваченого.

«ахисник користуЇтьс€ процесуальними правами п≥дозрюваного,

обвинуваченого, захист €кого в≥н зд≥йснюЇ, кр≥м процесуальних прав, реал≥зац≥€

€ких зд≥йснюЇтьс€ безпосередньо п≥дозрюваним, обвинуваченим ≥ не може бути

доручена захиснику, з моменту наданн€ документ≥в, передбачених статтею 50  ѕ ,

сл≥дчому, прокурору__________, сл≥дчому судд≥, суду.

«ахисник маЇ право брати участь у проведенн≥ допиту та ≥нших процесуальних

д≥€х, що провод€тьс€ за участю п≥дозрюваного, обвинуваченого, до першого допиту

п≥дозрюваного мати з ним конф≥денц≥йне побаченн€ без дозволу сл≥дчого,

прокурора, суду, а п≥сл€ першого допиту Ц так≥ ж побаченн€ без обмеженн€

к≥лькост≥ та тривалост≥. “ак≥ зустр≥ч≥ можуть в≥дбуватись п≥д в≥зуальним контролем

уповноваженоњ службовоњ особи, але в умовах, що виключають можлив≥сть

прослуховуванн€ чи п≥дслуховуванн€.

ƒокументи, пов'€зан≥ з виконанн€м захисником його обов'€зк≥в, без його згоди

не п≥дл€гають огл€ду, вилученню чи розголошенню сл≥дчим, прокурором, сл≥дчим

суддею, судом.

ќргани державноњ влади та органи м≥сцевого самовр€дуванн€, њх службов≥

особи зобов'€зан≥ виконувати законн≥ вимоги захисника.

«ахисник зобов'€заний використовувати засоби захисту, передбачен≥ цим

 одексом та ≥ншими законами ”крањни, з метою забезпеченн€ дотриманн€ прав ≥

законних ≥нтерес≥в п≥дозрюваного, обвинуваченого та з'€суванн€ обставин, €к≥

спростовують п≥дозру чи обвинуваченн€, пом'€кшують чи виключають крим≥нальну

в≥дпов≥дальн≥сть п≥дозрюваного, обвинуваченого.

«ахисник зобов'€заний прибувати дл€ участ≥ у виконанн≥ процесуальних д≥й за

участю п≥дозрюваного, обвинуваченого. ” раз≥ неможливост≥ прибути в

призначений строк захисник зобов'€заний завчасно пов≥домити про таку

неможлив≥сть та њњ причини сл≥дчого, прокурора, сл≥дчого суддю, суд, а у випадках,

коли в≥н призначений органом (установою), уповноваженим законом на наданн€

безоплатноњ правовоњ допомоги, Ц також ≥ цей орган (установу).

«ахисник без згоди п≥дозрюваного, обвинуваченого не маЇ права

розголошувати в≥домост≥, €к≥ стали йому в≥дом≥ у зв'€зку з участю в крим≥нальному

провадженн≥ ≥ становл€ть адвокатську або ≥ншу, охоронювану законом таЇмницю.

«ахисник п≥сл€ його залученн€ маЇ право в≥дмовитис€ в≥д виконанн€ своњх

обов'€зк≥в лише у випадках:

1) коли Ї обставини, €к≥ зг≥дно з  ѕ  виключають його участь у

крим≥нальному провадженн≥;

2) незгоди з п≥дозрюваним, обвинуваченим щодо вибраного ним способу

захисту, за вин€тком випадк≥в обов'€зковоњ участ≥ захисника;

3) умисного невиконанн€ п≥дозрюваним, обвинуваченим умов укладеного з

захисником договору, €ке про€вл€Їтьс€, зокрема, у систематичному недодержанн≥

законних порад захисника, порушенн≥ вимог цього  одексу тощо;

4) коли в≥н свою в≥дмову мотивуЇ в≥дсутн≥стю належноњ квал≥ф≥кац≥њ дл€

наданн€ правовоњ допомоги у конкретному провадженн≥, що Ї особливо складним.

«ахисник може у будь-€кий момент бути залученим п≥дозрюваним,

обвинуваченим, њх законними представниками, а також ≥ншими особами за

проханн€м чи згодою п≥дозрюваного, обвинуваченого до участ≥ у крим≥нальному

провадженн≥. —л≥дчий, прокурор, сл≥дчий судд€, суд зобов'€зан≥ надати затриман≥й

особ≥ чи особ≥, €ка тримаЇтьс€ п≥д вартою, допомогу у встановленн≥ зв'€зку ≥з

захисником або особами, €к≥ можуть запросити захисника, а також надати

можлив≥сть використати засоби зв'€зку дл€ запрошенн€ захисника. —л≥дчий,

прокурор, сл≥дчий судд€, суд зобов'€зан≥ утримуватис€ в≥д наданн€ рекомендац≥й

щодо залученн€ конкретного захисника.

—л≥дчий, прокурор, сл≥дчий судд€ чи суд зобов'€зан≥ забезпечити участь

захисника у крим≥нальному провадженн≥ у випадках:

1) коли в≥дпов≥дно до вимог статт≥ 52  ѕ  участь захисника Ї обов'€зковою, а

п≥дозрюваний, обвинувачений не залучив захисника;

2) коли п≥дозрюваний, обвинувачений за€вив клопотанн€ про залученн€

захисника, але за в≥дсутн≥стю кошт≥в чи з ≥нших об'Їктивних причин не може його

залучити самост≥йно;

3) коли сл≥дчий, прокурор, сл≥дчий судд€ чи суд вир≥шить, що обставини

крим≥нального провадженн€ вимагають участ≥ захисника, а п≥дозрюваний,

обвинувачений не залучив його.

«ахисник може бути залучений сл≥дчим, прокурором, сл≥дчим суддею чи

судом в ≥нших випадках, передбачених законом, що регулюЇ наданн€ безоплатноњ

правовоњ допомоги.

” випадках, передбачених частиною першою ц≥Їњ статт≥, сл≥дчий, прокурор

виносить постанову, а сл≥дчий судд€ та суд постановл€Ї ухвалу, €кою доручаЇ

в≥дпов≥дному органу (установ≥), уповноваженому законом на наданн€ безоплатноњ

правовоњ допомоги, призначити адвоката дл€ зд≥йсненн€ захисту за призначенн€м та

забезпечити його прибутт€ у зазначен≥ у постанов≥ (ухвал≥) час ≥ м≥сце дл€ участ≥ у

крим≥нальному провадженн≥.

ѕостанова (ухвала) про дорученн€ призначити адвоката негайно

направл€Їтьс€ в≥дпов≥дному органу (установ≥), уповноваженому законом на наданн€

безоплатноњ правовоњ допомоги, ≥ Ї обовТ€зковою дл€ негайного виконанн€.

Ќевиконанн€, неналежне або несвоЇчасне виконанн€ постанови (ухвали) про

дорученн€ призначити адвоката т€гнуть в≥дпов≥дальн≥сть, встановлену законом.

ѕовноваженн€ захисника на участь у крим≥нальному провадженн≥

п≥дтверджуютьс€:

1) св≥доцтвом про право на зайн€тт€ адвокатською д≥€льн≥стю;

2) ордером, договором ≥з захисником або дорученн€м органу (установи),

уповноваженого законом на наданн€ безоплатноњ правовоњ допомоги.

¬становленн€ будь-€ких додаткових вимог, кр≥м предТ€вленн€ захисником

документа, що посв≥дчуЇ його особу, або умов дл€ п≥дтвердженн€ повноважень

захисника чи дл€ його залученн€ до участ≥ в крим≥нальному провадженн≥ не

допускаЇтьс€.

ƒогов≥р ≥з захисником маЇ право укласти особа, передбачена в частин≥ перш≥й

статт≥ 45  ѕ , а також ≥нш≥ особи, €к≥ д≥ють в њњ ≥нтересах, за њњ клопотанн€м або за њњ

наступною згодою.

”часть захисника Ї обов'€зковою у крим≥нальному провадженн≥ щодо

особливо т€жких злочин≥в. ” цьому випадку участь захисника забезпечуЇтьс€ з

моменту набутт€ особою статусу п≥дозрюваного.

¬ ≥нших випадках обов'€зкова участь захисника забезпечуЇтьс€ у

крим≥нальному провадженн≥:

1) щодо ос≥б, €к≥ п≥дозрюютьс€ або обвинувачуютьс€ у вчиненн≥

крим≥нального правопорушенн€ у в≥ц≥ до 18 рок≥в, Ц з моменту встановленн€ факту

неповнол≥тт€ або виникненн€ будь-€ких сумн≥в≥в у тому, що особа Ї повнол≥тньою;

2) щодо ос≥б, стосовно €ких передбачаЇтьс€ застосуванн€ примусових заход≥в

виховного характеру, Ц з моменту встановленн€ факту неповнол≥тт€ або виникненн€

будь-€ких сумн≥в≥в у тому, що особа Ї повнол≥тньою;

3) щодо ос≥б, €к≥ внасл≥док псих≥чних чи ф≥зичних вад (н≥м≥, глух≥, сл≥п≥ тощо)

не здатн≥ повною м≥рою реал≥зувати своњ права, Ц з моменту встановленн€ цих вад;

4) щодо ос≥б, €к≥ не волод≥ють мовою, €кою ведетьс€ крим≥нальне

провадженн€, Ц з моменту встановленн€ цього факту;

5) щодо ос≥б, стосовно €ких передбачаЇтьс€ застосуванн€ примусових заход≥в

медичного характеру або вир≥шуЇтьс€ питанн€ про њх застосуванн€, Ц з моменту

встановленн€ факту на€вност≥ в особи псих≥чного захворюванн€ або ≥нших

в≥домостей, €к≥ викликають сумн≥в щодо њњ осудност≥;

6) щодо реаб≥л≥тац≥њ померлоњ особи Ц з моменту виникненн€ права на

реаб≥л≥тац≥ю померлоњ особи.

—л≥дчий, прокурор, сл≥дчий судд€ чи суд залучають захисника дл€ проведенн€

окремоњ процесуальноњ д≥њ в пор€дку, передбаченому статтею 49  ѕ , виключно у

нев≥дкладних випадках, коли Ї потреба у проведенн≥ нев≥дкладноњ процесуальноњ д≥њ

за участю захисника, а завчасно пов≥домлений захисник не може прибути дл€ участ≥

у проведенн≥ процесуальноњ д≥њ чи забезпечити участь ≥ншого захисника або €кщо

п≥дозрюваний, обвинувачений ви€вив бажанн€, але ще не встиг залучити захисника

або прибутт€ обраного захисника неможливе.

«апросити захисника до участ≥ у окрем≥й процесуальн≥й д≥њ маЇ право ≥ сам

п≥дозрюваний, обвинувачений. якщо потреби у проведенн≥ нев≥дкладних

процесуальних д≥й за участю захисника немаЇ ≥ коли неможливе прибутт€

захисника, обраного п≥дозрюваним, обвинуваченим, прот€гом двадц€ти чотирьох

годин, сл≥дчий, прокурор, сл≥дчий судд€ чи суд мають право запропонувати

п≥дозрюваному, обвинуваченому залучити ≥ншого захисника.

ѕ≥д час проведенн€ окремоњ процесуальноњ д≥њ захисник маЇ т≥ ж сам≥ права ≥

обов'€зки, що й захисник, €кий зд≥йснюЇ захист прот€гом крим≥нального

провадженн€.

«ахисник €к до процесуальноњ д≥њ, так ≥ п≥сл€ нењ маЇ право зустр≥чатис€ з

п≥дозрюваним, обвинуваченим дл€ п≥дготовки до проведенн€ процесуальноњ д≥њ або

обговоренн€ њњ результат≥в.

«д≥йсненн€ захисту п≥д час проведенн€ окремоњ процесуальноњ д≥њ не покладаЇ

на захисника обов'€зку надал≥ зд≥йснювати захист у всьому крим≥нальному

провадженн≥ або на окрем≥й його стад≥њ.

ѕ≥дозрюваний, обвинувачений маЇ право в≥дмовитис€ в≥д захисника або

зам≥нити його.

¬≥дмова в≥д захисника або його зам≥на повинна в≥дбуватис€ виключно в

присутност≥ захисника п≥сл€ наданн€ можливост≥ дл€ конф≥денц≥йного сп≥лкуванн€.

“ака в≥дмова або зам≥на ф≥ксуЇтьс€ у протокол≥ процесуальноњ д≥њ.

¬≥дмова в≥д захисника не приймаЇтьс€ у випадку, коли його участь Ї

обов'€зковою. ” такому випадку, €кщо п≥дозрюваний, обвинувачений в≥дмовл€Їтьс€

в≥д захисника ≥ не залучаЇ ≥ншого захисника, захисник повинен бути залучений у

пор€дку, передбаченому статтею 49 цього  одексу, дл€ зд≥йсненн€ захисту за

призначенн€м.

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-05-08; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 426 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ћогика может привести ¬ас от пункта ј к пункту Ѕ, а воображение Ч куда угодно © јльберт Ёйнштейн
==> читать все изречени€...

2041 - | 1998 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.058 с.