Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


¬≥дводи субТЇкт≥в крим≥нального провадженн€
—л≥дчий судд€, судд€ або прис€жний не може брати участь у крим≥нальному

провадженн≥:

 €кщо в≥н Ї за€вником, потерп≥лим, цив≥льним позивачем, цив≥льним

в≥дпов≥дачем, близьким родичем чи членом с≥м'њ сл≥дчого, прокурора,

п≥дозрюваного, обвинуваченого, за€вника, потерп≥лого, цив≥льного позивача,

цив≥льного в≥дпов≥дача;

 €кщо в≥н брав участь у цьому провадженн≥ €к св≥док, експерт, спец≥ал≥ст,

перекладач, сл≥дчий, прокурор, захисник або представник;

 €кщо в≥н особисто, його близьк≥ родич≥ чи члени його с≥м'њ за≥нтересован≥ в

результатах провадженн€;

 за на€вност≥ ≥нших обставин, €к≥ викликають сумн≥в у його неупередженост≥;

 у випадку порушенн€ встановленого частиною третьою статт≥ 35  ѕ 

пор€дку визначенн€ сл≥дчого судд≥ чи судд≥ дл€ розгл€ду справи.

” склад≥ суду, що зд≥йснюЇ судове провадженн€, не можуть бути особи, €к≥ Ї

родичами м≥ж собою.

—удд€, €кий брав участь у крим≥нальному провадженн≥ п≥д час досудового

розсл≥дуванн€, не маЇ права брати участ≥ у цьому ж провадженн≥ в суд≥ першоњ,

апел€ц≥йноњ ≥ касац≥йноњ ≥нстанц≥й, при перегл€д≥ судових р≥шень ¬ерховним —удом

”крањни або за новови€вленими обставинами.

—удд€, €кий брав участь у крим≥нальному провадженн≥ в суд≥ першоњ ≥нстанц≥њ,

не маЇ права брати участ≥ у цьому ж провадженн≥ в судах апел€ц≥йноњ ≥ касац≥йноњ

≥нстанц≥й, при перегл€д≥ судових р≥шень ¬ерховним —удом ”крањни або за

новови€вленими обставинами, а також у новому провадженн≥ п≥сл€ скасуванн€

вироку або ухвали суду першоњ ≥нстанц≥њ.

—удд€, €кий брав участь у крим≥нальному провадженн≥ в суд≥ апел€ц≥йноњ

≥нстанц≥њ, не маЇ права брати участ≥ у цьому ж провадженн≥ в судах першоњ ≥

касац≥йноњ ≥нстанц≥й, при перегл€д≥ судових р≥шень ¬ерховним —удом ”крањни або

за новови€вленими обставинами, а також у новому провадженн≥ п≥сл€ скасуванн€

вироку або ухвали суду апел€ц≥йноњ ≥нстанц≥њ.

—удд€, €кий брав участь у крим≥нальному провадженн≥ в суд≥ касац≥йноњ

≥нстанц≥њ, не маЇ права брати участ≥ у цьому ж провадженн≥ в судах першоњ ≥

апел€ц≥йноњ ≥нстанц≥й, при перегл€д≥ судових р≥шень ¬ерховним —удом ”крањни або

за новови€вленими обставинами, а також у новому провадженн≥ п≥сл€ скасуванн€

вироку або ухвали суду касац≥йноњ ≥нстанц≥њ.

—удд€, €кий брав участь у крим≥нальному провадженн≥ при перегл€д≥ судових

р≥шень ¬ерховним —удом ”крањни, не маЇ права брати участ≥ у цьому ж

провадженн≥ в судах першоњ, апел€ц≥йноњ ≥ касац≥йноњ ≥нстанц≥й та при перегл€д≥

судових р≥шень за новови€вленими обставинами.

ѕрокурор, сл≥дчий не маЇ права брати участь у крим≥нальному провадженн≥:

 €кщо в≥н Ї за€вником, потерп≥лим, цив≥льним позивачем, цив≥льним

в≥дпов≥дачем, членом с≥м'њ або близьким родичем сторони, за€вника, потерп≥лого,

цив≥льного позивача або цив≥льного в≥дпов≥дача;

 €кщо в≥н брав участь у цьому ж провадженн≥ €к сл≥дчий судд€, судд€,

захисник або представник, св≥док, експерт, спец≥ал≥ст, перекладач;

 €кщо в≥н особисто, його близьк≥ родич≥ чи члени його с≥м'њ за≥нтересован≥ в

результатах крим≥нального провадженн€ або ≥снують ≥нш≥ обставини, €к≥

викликають обірунтован≥ сумн≥ви в його неупередженост≥.

ѕопередн€ участь прокурора у цьому ж крим≥нальному провадженн≥ в суд≥

першоњ, апел€ц≥йноњ ≥ касац≥йноњ ≥нстанц≥й, у провадженн≥ при перегл€д≥ судових

р≥шень ¬ерховним —удом ”крањни €к прокурора не Ї п≥дставою дл€ його в≥дводу.

«ахисником, представником не маЇ права бути особа, €ка брала участь у цьому

ж крим≥нальному провадженн≥ €к сл≥дчий судд€, судд€, прис€жний, прокурор,

сл≥дчий, потерп≥лий, цив≥льний позивач, цив≥льний в≥дпов≥дач, експерт, спец≥ал≥ст,

перекладач.

ќсоба не маЇ права брати участь у цьому ж крим≥нальному провадженн≥ €к

захисник або представник також у випадках:

1) коли вона у цьому провадженн≥ надаЇ або ран≥ше надавала правову

допомогу особ≥, ≥нтереси €коњ суперечать ≥нтересам особи, €ка звернулас€ з

проханн€м про наданн€ правовоњ допомоги;

2) зупиненн€ або припиненн€ права на зан€тт€ адвокатською д≥€льн≥стю

(зупиненн€ д≥њ св≥доцтва про право на зан€тт€ адвокатською д≥€льн≥стю або його

анулюванн€) в пор€дку, передбаченому законом;

3) коли вона Ї близьким родичем або членом с≥м'њ сл≥дчого, прокурора,

потерп≥лого або будь-кого ≥з складу суду.

—пец≥ал≥ст, перекладач, експерт, секретар судового зас≥данн€ не мають права

брати участ≥ в крим≥нальному провадженн≥ та в≥двод€тьс€ за п≥дставами,

передбаченими частиною першою статт≥ 77  ѕ , з тим обмеженн€м, що њх

попередн€ участь у цьому крим≥нальному провадженн≥ €к спец≥ал≥ста, перекладача,

експерта ≥ секретар€ судового зас≥данн€ не може бути п≥дставою дл€ в≥дводу.

—пец≥ал≥ст, експерт, кр≥м того, не маЇ права брати участ≥ в крим≥нальному

провадженн≥, €кщо в≥н проводив рев≥з≥ю, перев≥рку тощо, матер≥али €ких

використовуютьс€ у цьому провадженн≥.

«а€ва про в≥дв≥д. «а на€вност≥ п≥дстав, передбачених статт€ми 75 Ц 79  ѕ ,

сл≥дчий судд€, судд€, прис€жний, прокурор, сл≥дчий, захисник, представник,

експерт, спец≥ал≥ст, перекладач, секретар судового зас≥данн€ зобов'€зан≥ за€вити

самов≥дв≥д.

«а цими ж п≥дставами њм може бути за€влено в≥дв≥д особами, €к≥ беруть участь

у крим≥нальному провадженн≥.

«а€ви про в≥дв≥д можуть бути за€влен≥ €к п≥д час досудового розсл≥дуванн€,

так ≥ п≥д час судового провадженн€.

«а€ви про в≥дв≥д п≥д час досудового розсл≥дуванн€ подаютьс€ одразу п≥сл€

встановленн€ п≥дстав дл€ такого в≥дводу. «а€ви про в≥дв≥д п≥д час судового

провадженн€ подаютьс€ до початку судового розгл€ду. ѕоданн€ за€ви про в≥дв≥д

п≥сл€ початку судового розгл€ду допускаЇтьс€ лише у випадках, коли п≥дстава дл€

в≥дводу стала в≥дома п≥сл€ початку судового розгл€ду.

¬≥дв≥д повинен бути вмотивованим.

” раз≥ за€вленн€ в≥дводу сл≥дчому судд≥ або судд≥, €кий зд≥йснюЇ судове

провадженн€ одноособово, його розгл€даЇ ≥нший судд€ цього ж суду, визначений у

пор€дку, встановленому частиною третьою статт≥ 35 цього  одексу. ” раз≥

за€вленн€ в≥дводу одному, к≥льком або вс≥м судд€м, €к≥ зд≥йснюють судове

провадженн€ колег≥ально, його розгл€даЇ цей же склад суду.

”с≥ ≥нш≥ в≥дводи п≥д час досудового розсл≥дуванн€ розгл€даЇ сл≥дчий судд€, а

п≥д час судового провадженн€ Ц суд, €кий його зд≥йснюЇ.

ѕри розгл€д≥ в≥дводу маЇ бути вислухана особа, €к≥й за€влено в≥дв≥д, €кщо

вона бажаЇ дати по€сненн€, а також думка ос≥б, €к≥ беруть участь у крим≥нальному

провадженн≥. ѕитанн€ про в≥дв≥д вир≥шуЇтьс€ в нарадч≥й к≥мнат≥ вмотивованою

ухвалою сл≥дчого судд≥, судд≥ (суду). «а€ва про в≥дв≥д, що розгл€даЇтьс€ судом

колег≥ально, вир≥шуЇтьс€ простою б≥льш≥стю голос≥в.

якщо повторно за€влений в≥дв≥д маЇ ознаки зловживанн€ правом на в≥дв≥д з

метою зат€гуванн€ крим≥нального провадженн€, суд, €кий зд≥йснюЇ провадженн€,

маЇ право залишити таку за€ву без розгл€ду.

” раз≥ задоволенн€ за€ви про в≥дв≥д (самов≥дв≥д) сл≥дчого судд≥ крим≥нальне

провадженн€ передаЇтьс€ на розгл€д ≥ншому сл≥дчому судд≥.

” раз≥ задоволенн€ за€ви про в≥дв≥д (самов≥дв≥д) судд≥, €кий зд≥йснюЇ судове

провадженн€ одноособово, справа розгл€даЇтьс€ в тому самому суд≥ ≥ншим суддею.

” раз≥ задоволенн€ за€ви про в≥дв≥д (самов≥дв≥д) одного чи к≥лькох судд≥в ≥з

складу суду або всього складу суду, €кщо справа розгл€даЇтьс€ колег≥Їю судд≥в,

справа розгл€даЇтьс€ в тому самому суд≥ тим самим к≥льк≥сним складом колег≥њ

судд≥в без участ≥ в≥дведених судд≥в ≥з зам≥ною останн≥х ≥ншими судд€ми або ≥ншим

складом судд≥в.

—л≥дчий судд€, судд€ (судд≥), на розгл€д €ких передаЇтьс€ крим≥нальне

провадженн€ або справа, визначаЇтьс€ у пор€дку, встановленому ч. 3 ст. 35  ѕ .

якщо п≥сл€ задоволенн€ в≥двод≥в (самов≥двод≥в) неможливо утворити новий

склад суду, то вир≥шуЇтьс€ питанн€ про переданн€ крим≥нального провадженн€ до

≥ншого суду в пор€дку, передбаченому цим  одексом.

” раз≥ задоволенн€ в≥дводу сл≥дчого, прокурора у крим≥нальному провадженн≥

повинн≥ бути нев≥дкладно призначен≥ в≥дпов≥дно ≥нший сл≥дчий Ц кер≥вником органу

досудового розсл≥дуванн€ або ≥нший прокурор Ц кер≥вником органу прокуратури.

” раз≥ задоволенн€ в≥дводу експерта, спец≥ал≥ста або перекладача до

крим≥нального провадженн€ повинн≥ бути залучен≥ ≥нш≥ учасники у строк,

визначений сл≥дчим суддею, судом.

” раз≥ задоволенн€ в≥дводу захисника, представника сл≥дчий судд€, суд

роз'€снюЇ п≥дозрюваному, обвинуваченому, потерп≥лому, цив≥льному позивачу,

цив≥льному в≥дпов≥дачу його право запросити ≥ншого захисника, представника та

надаЇ йому дл€ цього п≥д час досудового розсл≥дуванн€ не менше двадц€ти чотирьох

годин, а п≥д час судового провадженн€ - не менше с≥мдес€ти двох годин. якщо

п≥дозрюваний, обвинувачений у крим≥нальному провадженн≥, коли залученн€

захисника Ї обов'€зковим, прот€гом цього часу не запросить ≥ншого захисника,

сл≥дчий, прокурор, сл≥дчий судд€, суд самост≥йно залучають захисника в пор€дку,

передбаченому статтею 49  ѕ .

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-05-08; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 533 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ќеосмысленна€ жизнь не стоит того, чтобы жить. © —ократ
==> читать все изречени€...

2086 - | 1828 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.018 с.