Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


ѕроцедура досл≥дженн€
ƒосл≥дженн€ складаЇтьс€ ≥з двох тестувань, €к≥ прово≠д€тьс€ з одним досл≥джуваним.

“ест є1

«авданн€ першого тесту: визначенн€ обс€гу пам'€т≥ досл≥джуваного на абстрактн≥ пон€тт€ класичним мето≠дом утримуванн€ член≥в р€ду.

ћатер≥алом дл€ запам'€товуванн€ служать 20 абстракт≠них пон€ть р≥вних обс€г≥в. ≈кспериментатор ч≥тко зачи≠туЇ п≥д час тестуванн€ слова-пон€тт€, робл€чи м≥ж кожни≠ми з них коротку паузу на 10Ч12 с. ѕ≥сл€ зачитуванн€ вс≥х 20 сл≥в пауза триваЇ 5 хв, пот≥м досл≥джуваному про≠понуЇтьс€ в протокол≥ в письмов≥й форм≥ занотувати сло≠ва, при можливост≥, збер≥гаючи њхню посл≥довн≥сть.

≤нструкц≥€ досл≥джуваному: "я зачитаю ¬ам 20 сл≥в. —лухайте уважно ≥ запам'€тайте њх.  оли € скажу: "ѕиш≥ть!", запиш≥ть у протокол≥ т≥ слова, €к≥ ¬и запам'€тали, збер≥гаючи, при можливост≥, посл≥довн≥сть пред'€вленн€ њх. якщо все зрозум≥ло, приготуйтес€ слухати та запам'€≠товувати".

—лова дл€ запам'€товуванн€ в першому тест≥:

1. —анкц≥€ 8. ”певнен≥сть 15. «аконн≥сть

2. ‘антаз≥€ 9. “ерп≥нн€ 16. —амотн≥сть

3. Ќадбудова 10. ѕон€тт€ 17. ”п≥знаванн€

4. ”загальненн€ 11. ¬≥дреченн€ 18. «д≥бн≥сть

5. ≤мов≥рн≥сть 12. ћисленн€ 19. ≤ндукц≥€

6. ≈стетика 13. ѕрост≥р 20. “воренн€

7. ≤нтуњц≥€ 14. —творенн€

ѕ≥сл€ тестуванн€ записуЇтьс€ в протокол словесний зв≥т досл≥джуваного про спос≥б, €кий в≥н використовував дл€ запам'€товуванн€, та спостереженн€ експериментатора.

“ест є2

«авданн€ другого тесту: визначенн€ обс€гу пам'€т≥ досл≥джуваного на абстрактн≥ пон€тт€ за умови утриму≠ванн€ член≥в р€ду методом п≥ктограм.

ƒруге тестуванн€ проводитьс€ не ран≥ше, н≥ж через 30 хв. п≥сл€ зак≥нченн€ першого. ≈кспериментальним мате≠р≥алом, €к ≥ в першому тест≥, Ї абстрактн≥ пон€тт€, такоњ ж к≥лькост≥ та обс€гу.

” цьому досл≥д≥ досл≥джуваному дають тестовий бланк дл€ малюванн€ в його кл≥тинках запропонованих дл€ за≠пам'€товуванн€ пон€ть. ” цих же кл≥тинках досл≥джуваний може пот≥м в≥дтворити пригадан≥ пон€тт€. «ачитува≠ти пон€тт€ експериментатор зобов'€заний ч≥тко, робл€чи паузу м≥ж кожним словом дл€ замальовуванн€ не довше 10Ч12 с. ѕ≥сл€ зачитуванн€ вс≥х 20 пон€ть пауза триваЇ 5 хв. ѕот≥м, за командою "ѕиш≥ть!", досл≥джуваний в≥дтво≠рюЇ запам'€тован≥ пон€тт€, а потому робить зв≥т про те, €к в≥н пов'€зував њх з малюнками.

Ѕланк дл€ малюванн€ дають досл≥джуваному перед ≥нструкц≥Їю. ÷е стандартний аркуш паперу, под≥лений на 20 пронумерованих у л≥вому верхньому кут≥ кл≥тинок.

≤нструкц≥€ досл≥джуваному: "я буду читати ¬ам 20 сл≥в. ÷е абстрактн≥ пон€тт€. —лухайте њх уважно ≥, щоб краще запам'€тати, намалюйте кожне у в≥дпов≥дн≥й кл≥тинц≥ запропонованого ¬ам бланку. як≥сть малюнк≥в зна≠ченн€ не маЇ, але писати слова, букви та цифри в кл≥тинках заборон€Їтьс€.  оли буде прочитано ≥ намальовано вс≥ 20 сл≥в, переверн≥ть бланковий аркуш, щоб не бачити своњх малюнк≥в. ѕ≥сл€ паузи € скажу: "ѕиш≥ть!" “од≥ ¬и пере≠вернете бланк на лицевий б≥к ≥ в кожн≥й кл≥тинц≥ запи≠шете т≥ пон€тт€, котр≥, зг≥дно з малюнком, запам'€тали. „и все ¬ам зрозум≥ло? якщо так, то приготуйтес€ слухати, малювати ≥ запам'€товувати!"

—лова дл€ запам'€товуванн€ в другому тест≥:

1. ≈рудиц≥€

2. —прийманн€

3. Ѕазис

4. јбстракц≥€

5. ћожлив≥сть

6. ≈тика

7.  онстатац≥€

8. јвантюризм

9. Ѕайдуж≥сть

10. –оздуми

11. ѕокликанн€

12. ¬≥дчутт€

13. ¬≥дображенн€

14. –уйнуванн€

15. Ќев≥гластво

16. —тавленн€

17. ≈йфор≥€

18. —хильн≥сть

19. јналог≥€

20. —удженн€

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-05-08; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 602 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

—тудент всегда отча€нный романтик! ’оть может сдать на двойку романтизм. © Ёдуард ј. јсадов
==> читать все изречени€...

2219 - | 1981 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.01 с.