Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


Ѕезпеки об'Їкта (об'Їкт≥в) п≥двищеноњ небезпеки
 

____________________________________________________________

(реЇстрац≥йний номер (код) декларац≥њ безпеки у ƒержавному

__________________________________________________________________

реЇстр≥ об'Їкт≥в п≥двищеноњ небезпеки)

__________________________________________________________________

(найменуванн€ об'Їкта (об'Їкт≥в) п≥двищеноњ небезпеки)

__________________________________________________________________

(код об'Їкта (об'Їкт≥в) п≥двищеноњ небезпеки у ƒержавному

__________________________________________________________________

реЇстр≥ об'Їкт≥в п≥двищеноњ небезпеки)

__________________________________________________________________

(повна та скорочена назва суб'Їкта господарюванн€)

__________________________________________________________________

(форма власност≥)

__________________________________________________________________

(≥дентиф≥кац≥йний код суб'Їкта господарюванн€)

__________________________________________________________________

(орган, до сфери управл≥нн€ €кого належить

__________________________________________________________________

суб'Їкт господарюванн€)

__________________________________________________________________

(юридична адреса суб'Їкта господарюванн€)

__________________________________________________________________

(м≥сцезнаходженн€ об'Їкта (об'Їкт≥в) п≥двищеноњ небезпеки)

 

 

1. «агальн≥ в≥домост≥ про об'Їкт (об'Їкти) п≥двищеноњ небезпеки:

- результати ≥дентиф≥кац≥њ ≥з зазначенн€м найменуванн€ та сумарноњ маси небезпечних речовин, за €кими проводилас€ ≥дентиф≥кац≥€ об'Їкта;

- зареЇстрован≥ види д≥€льност≥, пов'€зан≥ з експлуатац≥Їю об'Їкта (об'Їкт≥в) п≥двищеноњ небезпеки ≥з зазначенн€м коду зг≥дно з  ¬≈ƒ;

- вид, номер, дата видач≥ л≥ценз≥й на зареЇстрован≥ види д≥€льност≥, пов'€заноњ з експлуатац≥Їю об'Їкта (об'Їкт≥в) п≥двищеноњ небезпеки, передбачених законодавством;

- вид, номер, дата видач≥ дозвол≥в уповноважених орган≥в виконавчоњ влади на початок роботи або види д≥€льност≥, пов'€заноњ з експлуатац≥Їю об'Їкта (об'Їкт≥в) п≥двищеноњ небезпеки, передбачених законодавством;

- основний вид виконуваних на об'Їкт≥ (об'Їктах) п≥двищеноњ небезпеки роб≥т;

- склад об'Їкта (об'Їкт≥в) п≥двищеноњ небезпеки ≥ перел≥к основних технолог≥чних процес≥в та регламент≥в, пов'€заних з небезпечними речовинами;

- умови прийманн€ ≥ збер≥ганн€ сировини;

- умови збер≥ганн€ та в≥двантаженн€ продукц≥њ;

- загальна чисельн≥сть персоналу та прац≥вник≥в найб≥льшоњ зм≥ни об'Їкта (об'Їкт≥в) п≥д час експлуатац≥њ;

- розташуванн€ об'Їкта (об'Їкт≥в) п≥двищеноњ небезпеки на м≥сцевост≥ та в≥дстань до м≥ста (м≥ст), ≥нших населених пункт≥в, м≥сць великого скупченн€ людей (житлов≥ масиви, стад≥они, к≥нотеатри, л≥карн≥, школи тощо), транспортних маг≥стралей, промислових об'Їкт≥в, природоохоронних об'Їкт≥в, цив≥льних об'Їкт≥в;

- меж≥ заборонних, охоронних ≥ сан≥тарно-захисних зон.

ƒодаютьс€:

- нотар≥ально зав≥рен≥ коп≥њ св≥доцтва про державну реЇстрац≥ю суб'Їкта господарюванн€, передбачених законодавством дозвол≥в та л≥ценз≥й, а також договору страхуванн€ цив≥льноњ в≥дпов≥дальност≥ суб'Їкт≥в господарюванн€ за шкоду, €ку може бути запод≥€но авар≥€ми на об'Їкт≥ (об'Їктах) п≥двищеноњ небезпеки (у раз≥ його укладенн€);

- план промислового майданчика (генеральний план), його розм≥ри та меж≥, де розташований об'Їкт (об'Їкти) п≥двищеноњ небезпеки;

- перел≥к п≥дприЇмств, установ та орган≥зац≥й, що можуть опинитис€ у небезпечн≥й зон≥ авар≥њ на об'Їкт≥ (об'Їктах) п≥двищеноњ небезпеки ≥з зазначенн€м в≥дстан≥ до них ≥ максимально можливоњ чисельност≥ персоналу;

- перел≥к населених пункт≥в або житлових масив≥в великих м≥ст, що можуть опинитис€ у небезпечн≥й зон≥ авар≥њ на об'Їкт≥ (об'Їктах) п≥двищеноњ небезпеки ≥з зазначенн€м в≥дстан≥ до них ≥ максимально можливоњ чисельност≥ населенн€.

2. «аходи щодо забезпеченн€ безпеки об'Їкта (об'Їкт≥в) п≥двищеноњ небезпеки та локал≥зац≥њ ≥ л≥кв≥дац≥њ насл≥дк≥в авар≥й:

- в≥дпов≥дн≥сть умов експлуатац≥њ об'Їкта (об'Їкт≥в) п≥двищеноњ небезпеки вимогам норм ≥ правил безпеки ≥з зазначенн€м найменувань нормативно-правових акт≥в та нормативних документ≥в, €кими ц≥ умови встановлюютьс€;

- в≥домост≥ про систему профес≥йноњ та протиавар≥йноњ п≥дготовки персоналу ≥з зазначенн€м терм≥н≥в перев≥рки знань з питань охорони прац≥ та техногенноњ безпеки, а також пор€дку допуску персоналу до роботи на об'Їкт≥ (об'Їктах) п≥двищеноњ небезпеки;

- орган≥зац≥йно-техн≥чн≥ заходи, спр€мован≥ на забезпеченн€ безпеки експлуатац≥њ об'Їкта (об'Їкт≥в) п≥двищеноњ небезпеки, у тому числ≥ проведенн€ техн≥чного обслуговуванн€ та ремонту, розробленн€ ≥ дотриманн€ технолог≥чних процес≥в та регламент≥в;

- в≥домост≥ про систему виробничого контролю за дотриманн€м вимог безпеки ≥ охорони прац≥, проведенн€ експертизи (аудиту) безпеки об'Їкта (об'Їкт≥в) п≥двищеноњ небезпеки, а також проведенн€ та анал≥зу причин авар≥йних ситуац≥й ≥ авар≥й;

- заходи щодо локал≥зац≥њ ≥ л≥кв≥дац≥њ насл≥дк≥в авар≥й на об'Їкт≥ (об'Їктах) п≥двищеноњ небезпеки, у тому числ≥ перел≥к затверджених план≥в локал≥зац≥њ ≥ л≥кв≥дац≥њ авар≥йних ситуац≥й ≥ авар≥й, в≥домост≥ про ф≥нансов≥ та матер≥альн≥ ресурси;

- в≥домост≥ про склад та дислокац≥ю авар≥йних служб, п≥дрозд≥л≥в державноњ пожежноњ охорони, авар≥йно-р€тувальних та ≥нших формувань;

- в≥домост≥ про систему опов≥щенн€ у раз≥ виникненн€ авар≥њ на об'Їкт≥ (об'Їктах) п≥двищеноњ небезпеки з наведенн€м схеми опов≥щенн€ та зазначенн€м д≥й персоналу ≥ населенн€ у випадку авар≥њ.

ƒодаютьс€:

- перел≥к прийн€тих з метою зниженн€ р≥вн€ ризику р≥шень ≥ зд≥йснених з метою запоб≥ганн€ авар≥€м заход≥в;

- нотар≥ально зав≥рен≥ коп≥њ план≥в локал≥зац≥њ ≥ л≥кв≥дац≥њ авар≥йних ситуац≥й та авар≥й;

- в≥домост≥ про посаду, пр≥звище, ≥м'€, по батьков≥, номер телефону (факс) посадовоњ особи суб'Їкта господарюванн€, в≥дпов≥дальноњ за ≥нформуванн€ та взаЇмод≥ю з громадськ≥стю.

3. –езультати анал≥зу ступен€ небезпеки та оц≥нки р≥вн€ ризику:

- умови виникненн€ та розвитку ≥мов≥рних авар≥й, перел≥к фактор≥в ≥ основних причин, що спри€ють виникненню та розвитку авар≥й;

- найменуванн€ та сумарна маса небезпечних речовин, що спричин€ють авар≥њ;

- розм≥ри ≥мов≥рних зон д≥њ вражальних фактор≥в;

- стислий опис сценар≥њв ≥мов≥рних авар≥й з урахуванн€м умови њх виникненн€ та розвитку;

- перел≥к моделей ≥ метод≥в розрахунку, що застосовуютьс€ п≥д час досл≥дженн€ ступен€ небезпеки та оц≥нки р≥вн€ ризику;

- дан≥ про ступ≥нь небезпеки та р≥вень ризику, а також про ≥мов≥рн≥сть запод≥€нн€ шкоди населенню та довк≥ллю, оч≥куван≥ збитки.

4. ƒан≥ про розробника декларац≥њ безпеки (у раз≥ розробленн€ ≥ншим суб'Їктом господарюванн€):

- повна та скорочена назва;

- юридична адреса;

- ≥дентиф≥кац≥йний код;

- зареЇстрований вид д≥€льност≥ зг≥дно з  ¬≈ƒ;

- номер телефону, факсу, електронна адреса.

5. –озрахунково-по€снювальна частина

ќформлюЇтьс€ зг≥дно з ƒ—“” 5008-95 (ƒокументац≥€. «в≥ти в галуз≥ науки ≥ техн≥ки. —труктура та правила оформленн€).

ќбірунтуванн€ ф≥зико-математичних моделей ≥ метод≥в розрахунку:

- опис метод≥в ≥ моделей, обраних розробником дл€ досл≥дженн€ ступен€ небезпеки та оц≥нки р≥вн€ ризику;

- обірунтуванн€ обраних ф≥зико-математичних моделей, метод≥в розрахунку та оц≥нок ступен€ небезпеки та р≥вн€ ризику;

- посиланн€ на виданн€, де вм≥щено опис моделей ≥ метод≥в

розрахунку;

- природно-кл≥матичн≥ умови, сейсм≥чн≥сть, ірунти, топограф≥чн≥ характеристики м≥сцевост≥ та ≥нш≥ дан≥, що можуть характеризувати можлив≥ зовн≥шн≥ впливи природного характеру.

’арактеристика небезпечних речовин (навод€тьс€ в≥домост≥ про кожну небезпечну речовину):

- найменуванн€ речовини;

- формула (структурна або емп≥рична), склад;

- ф≥зико-х≥м≥чн≥ властивост≥ (молекул€рна вага, температура кип≥нн€, густина, агрегатний стан, кол≥р, запах, пор≥г сприйн€тт€ та ≥нш≥ характерн≥ ознаки);

- вибухо- та пожежонебезпечн≥сть, токсичн≥сть;

- реакц≥йна здатн≥сть, короз≥йна активн≥сть;

- вплив на людей та довк≥лл€;

- запоб≥жн≥ заходи та засоби захисту;

- методи переведенн€ речовини в нешк≥дливий стан;

- перша допомога потерп≥лим.

¬≥домост≥ про технолог≥ю:

- принципова технолог≥чна схема ≥з зазначенн€м основного технолог≥чного обладнанн€ та коротким описом технолог≥чних процес≥в (регламент≥в) дл€ вс≥х структурних п≥дрозд≥л≥в ≥ технолог≥чних стад≥й об'Їкта (об'Їкт≥в) п≥двищеноњ небезпеки;

- опис систем автоматичного регулюванн€, блокуванн€, сигнал≥зац≥њ, протиавар≥йного ≥ протипожежного захисту, ≥нших засоб≥в безпеки;

- перел≥к вид≥в ≥ план розм≥щенн€ основного технолог≥чного обладнанн€, в €кому на€вн≥ небезпечн≥ речовини, дл€ вс≥х структурних п≥дрозд≥л≥в ≥ технолог≥чних стад≥й об'Їкта (об'Їкт≥в) п≥двищеноњ небезпеки;

- розпод≥л небезпечних речовин в обладнанн≥;

- характеристика пункт≥в керуванн€, а також розм≥щенн€ персоналу об'Їкта (об'Їкт≥в), адм≥н≥стративних ≥ структурних п≥дрозд≥л≥в ≥з зазначенн€м середньоњ чисельност≥ та чисельност≥ найб≥льшоњ працюючоњ зм≥ни.

јнал≥з р≥вн€ ризику виникненн€ авар≥й:

- перел≥к авар≥й та авар≥йних ситуац≥й, €к≥ виникали на об'Їкт≥ (т≥льки дл€ об'Їкт≥в, що експлуатуютьс€ та/або реконструюютьс€);

- перел≥к авар≥й, €к≥ виникали на ≥нших аналог≥чних об'Їктах, або авар≥й, пов'€заних з на€вними на об'Їкт≥ (об'Їктах) небезпечними речовинами;

- анал≥з основних причин ≥ фактор≥в виникненн€ авар≥й;

- визначенн€ ймов≥рних причин ≥ фактор≥в, що призвод€ть до виникненн€ авар≥й;

- визначенн€ типових сценар≥њв ≥мов≥рних авар≥й;

- оц≥нка к≥лькост≥ небезпечних речовин, що беруть участь в авар≥њ;

- розрахунок ≥мов≥рних зон д≥њ вражаючих фактор≥в;

- визначенн€ об'Їкт≥в "турботи" сусп≥льства, €к≥ потрапл€ють у зону д≥њ вражаючих фактор≥в ≥ дл€ €ких ≥снуЇ ризик негативних насл≥дк≥в њх впливу;

- оц≥нка можливих негативних насл≥дк≥в дл€ визначених об'Їкт≥в "турботи" сусп≥льства (к≥льк≥сть потерп≥лих, ступ≥нь руйнувань, матер≥альн≥ втрати, збитки тощо).

ќб'Їктами "турботи" сусп≥льства, дл€ €ких авар≥њ на об'Їктах п≥двищеноњ небезпеки можуть мати негативн≥ насл≥дки, вважаютьс€:

- люди (персонал п≥дприЇмств ≥ населенн€ с≥л, селищ, м≥ст);

- матер≥альн≥ ц≥нност≥ ус≥х форм власност≥;

- об'Їкти комунального господарства та забезпеченн€ життЇд≥€льност≥;

- культурн≥ ц≥нност≥;

- природоохоронн≥ об'Їкти (парки, запов≥дники, попул€ц≥њ р≥дк≥сних тварин тощо);

- флора та фауна;

- атмосфера;

- водне середовище (р≥ки, водойми, морська акватор≥€ тощо);

- земл€, включаючи ірунтов≥ води;

- ≥нш≥ об'Їкти впливу.

—итуац≥йний план (граф≥чне зображенн€ у масштаб≥ максимальних зон можливого ураженн€ дл€ найб≥льш небезпечних за своњми насл≥дками та дл€ найб≥льш ≥мов≥рних сценар≥њв авар≥њ):

- виробничий майданчик (територ≥€) та меж≥ сан≥тарно-захисноњ зони об'Їкта (об'Їкт≥в) п≥двищеноњ небезпеки;

- м≥ста, населен≥ пункти та житлов≥ масиви;

- м≥сц€ великого скупченн€ людей;

- транспортн≥ маг≥страл≥;

- природн≥ та природоохоронн≥ об'Їкти;

- промислов≥ п≥дприЇмства (об'Їкти);

- ≥нш≥ життЇво важлив≥ (важлив≥ дл€ життЇд≥€льност≥) об'Їкти;

- зони д≥њ вражаючих фактор≥в ≥мов≥рних авар≥й.

—писок використаних джерел:

- перел≥к нормативно-правових акт≥в, нормативних документ≥в, науково-техн≥чних та дов≥дкових видань, що використовувалис€ дл€ складанн€ декларац≥њ безпеки об'Їкта (об'Їкт≥в) п≥двищеноњ небезпеки.

6. ¬исновок (узагальнена оц≥нка ступен€ небезпеки та р≥вн€ ризику виникненн€ авар≥й на об'Їкт≥ (об'Їктах) п≥двищеноњ небезпеки).

 

ƒекларац≥ю безпеки склав ________ ________ _______________________

(посада) (п≥дпис) (≥н≥ц≥али та пр≥звище)

 

 

____ _____________ 201 ___ р.

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-05-07; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 670 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

¬аше врем€ ограничено, не тратьте его, жив€ чужой жизнью © —тив ƒжобс
==> читать все изречени€...

500 - | 521 -


© 2015-2023 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.021 с.