Диференціал функції. Застосування диференціала до наближених обчислень. Похідні і диференціали вищих порядків
Лекции.Орг

Поиск:


Диференціал функції. Застосування диференціала до наближених обчислень. Похідні і диференціали вищих порядків
Нехай функція y=f(x) диференційована в точці х0. Похідна функції f у точці х0 визначається рівністю

. (4.1)

Оскільки – це , то відрізняється від на деяку нескінченно малу величину , яка прямує до нуля, коли . Тому рівність (4.1) можна записати у вигляді

= + , (4.2)

де , коли .

З (4.2) маємо

. (4.3)

Обидва доданки у рівності (4.3) є нескінченно малими величинами при .

Якщо функція y=f(x) диференційовна у точці х0, то добуток називають диференціалом функції f у точці х0 і позначають df(х0).

Отже,

df(х0)= . (4.4)

Тому рівність (4.3) можна записати так:

. (4.5)

Якщо f(x)=x, то . Отже, . Враховуючи це, рівність (4.4) можна записати у вигляді

df(х0)= . (4.6)

З рівності (4.5) випливає, що приріст функції відрізняється від диференціала на нескінченну малу величину при . Тому

або або

, коли . (4.7)

За допомогою формули (4.7) можна обчислювати наближені значення функції у точках, близьких х0.

Використовуючи формулу (4.7) можна довести, що

. (4.8)

Зокрема, якщо , то

. (4.9)

Дата добавления: 2015-05-07; просмотров: 381 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Рекомендуемый контект:


Поиск на сайте:© 2015-2020 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.002 с.