Лекции.Орг

Поиск:
Короткі теоретичні відомості. Оскільки мова програмування "Сі" належить до мов програмування високого рівня, то основною її перевагою порівняно з мовою асемблера є більш простий
Оскільки мова програмування "Сі" належить до мов програмування високого рівня, то основною її перевагою порівняно з мовою асемблера є більш простий процес створення програми і, як наслідок, більша швидкість написання додатків. Недоліком може бути значна величина коду, отримана при компіляції, як наслідок нераціональної організації алгоритму програми.

Програма для контролера написана мовою програмування "Сі" (demo – версія) надається безкоштовно на сайті фірми HI-TECH, де можна взяти й документацію на цю програму.

Для зручності програму можна підключити до середовища MPLAB.

Для цього необхідно:

1. установити PICC і запустити файл picc mplab6 setup.exe (він знаходиться в папці HT-PIC);

2. при створенні проекту за допомогою Project Wizard треба вибрати інструмент HI-TECH PICC Toolsuite (рис. 2.1). У меню Toolsuite Contents для кожного інструмента треба вказати шлях до файла PICC.EXE.

Для створення проекту необхідно:

1. створити новий порожній файл. (File\New);

2. ввести текст програми на мовою програмування "СІ" і зберегти (File\Save as) з розширенням (*.с);

3. вибрати пункт меню «Project\Project Wizard», у діалоговому вікні вибрати тип процесора PIC16F877, вибрати мову програмування, що буде використовуватися, указати ім'я створюваного проекту і папку, де він буде розміщений);

 

Рисунок 2.1 – Вікно вибору інструментів програмування.

4. у лівій частині виділяємо файл з розширенням (*.с), натискаємо кнопку Add і ставимо позначку в правій частині вікна (рис. 2.2). Натиснути далі.

Рисунок 2.2 – Вікно додавання існуючих файлів до створюваного проекту

 

5. наступним етапом роботи є компіляція. В разі правильно виконаних дій з’явиться інформаційне вікно, показане рис. 2.3.

 

 

Рисунок 2.3 – Інформаційне вікно результатів компіляції

 

 

Таблиця 2.1 Перелік операндів основних операцій мови С

ЛОГІЧНІ ОПЕРАЦІЇ ПобІтовІ операцІЇ АРИФМЕТИЧНІ ОПЕРАЦІЇ
&& І & І + ДОДАВАННЯ
|| АБО | АБО - ВІДНІМАННЯ
! НЕ ^ АБО-НЕ * МНОЖЕННЯ
= = ДОРІВНЮЄ ! НЕ / ДІЛЕННЯ
!= НЕ ДОРІВНЮЄ << ЗСУВ БІТА ВЛІВО ++ ІНКРЕМЕНТ
> БІЛЬШЕ -- ДЕКРЕМЕНТ
>= БІЛЬШЕ АБО ДОРІВНЮЄ >> ЗСУВ БІТА ВПРАВО    
< МЕНШЕ    
<= МЕНШЕ АБО ДОРІВНЮЄ        

Дата добавления: 2015-05-06; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 492 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Студент всегда отчаянный романтик! Хоть может сдать на двойку романтизм. © Эдуард А. Асадов
==> читать все изречения...

375 - | 258 -


© 2015-2023 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.005 с.