Лекции.Орг


Поиск:
Практичне заняття № 1. Затверджено методичною радою КДПУ імені Михайла Остроградського
Затверджено методичною радою КДПУ імені Михайла Остроградського

Протокол №_________від__________2008 р.

Заступник голови методичної ради доц. С.А. Сергієнко


ЗМІСТ

 

Вступ.................................................................................................................. Перелік практичних занять..............................................................................  
Практичне заняття № 1 Створення автоматизованої системи керування крановим магнітним контролером на базі мікроконтролера PIC16 F877..................................................................  
Практичне заняття № 2 Розроблення алгоритму функціонування автоматизованої системи керування вантажним підйомником у середовищі програмування MPLAB IDE……………………………..  
Практичне заняття № 3 Побудова автоматизованої системи керування крановим магнітним контролером на базі ПЛІС EPM7032SLC……………………………………………………………  
Практичне заняття № 4 Розроблення алгоритму функціонування автоматизованої системи керування вантажним підйомником у середовищі програмування ALTERA MAX+PLUS II ……………….  
Список літератури............................................................................................  

 

 


ВСТУП

Нині проблема комплексної автоматизації в різних сферах народного господарства є однією з ключових; її вирішення належить до пріоритетних напрямів науково-технічної політики в нашій країні. Особливе місце тут відводиться створенню систем автоматичного керування і реґулювання з використанням мікропроцесорів і мікро-ЕОМ. Для розроблення і дослідження таких систем потрібні висококваліфіковані фахівці, які засвоїли як теорію автоматичного реґулювання, так і її прикладні аспекти, особливо аспекти, пов’язані із застосуванням сучасних засобів мікропроцесорної техніки.

Мета даних методичних вказівок — дати простий і стислий виклад основ теорії та елементів автоматичних систем керування з використанням мікропроцесорних засобів, знання яких необхідне при проектуванні систем автоматичного регулювання з мікро-ЕОМ у контурі.

У вказівках викладено найбільш доступні розділи теорії, що стосуються, по-перше, систем автоматичного регулювання як систем, що розв’язують завдання тільки відпрацювання заданих дій (формування самих дій, що керують, є завданням теорії автоматичного керування).

Наведений матеріал має універсальний характер і може використовуватися як базовий матеріал при підготовці до виконання лабораторних робіт та у курсовому проектуванні з дисципліни «Автоматизація типових технологічних процесів».

Дані методичні вказівки містить зразки реалізації різноманітних алгоритмів функціонування лабораторного обладнання. Наданий матеріал відповідає сучасній тенденції розвитку АСУ ТП і може використовуватись у професійній діяльності майбутніх інженерів-електромеханіків. Отримані навички роботи з автоматизованими системами прикладного проектування нададуть можливість оволодіння різноманітними сучасними програмними засобами проектування систем керування технологічними процесами.


1 ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

Практичне заняття № 1

Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2015-05-06; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 397 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Лаской почти всегда добьешься больше, чем грубой силой. © Неизвестно
==> читать все изречения...

759 - | 701 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.01 с.