Лекции.Орг

Поиск:




Елементи вікна менеджера проектів




1. Головне текстове меню (Меню команд (Menu)).

2. Рядок інструментів (Графічне меню), що містить графічні позначення (піктограми) найбільш часто використовуваних функцій пакета.

3. Робоча область пакета, в якій розміщуються відкриті вікна з файлами, діалогами та іншою інформацією (Application Workspace).

4. Рядок стану, що відображує поточні настройки системи.

Рядок меню менеджера пакета містить такі команди:

– File – відкриває меню роботи з файлами;

– Edit – відкриває меню опцій редактора;

– View – відкриває меню настроювання параметрів відображення інформації у вікні менеджера проектів;

– Project – відкриває меню створення і настроювання параметрів проекту;

– Debugger – відкриває меню вибору та опцій налагоджування проекту;

– Prоgrammer – відкриває меню вибору програматора і настроювання параметрів програмування та роботи з програмованим мікроконтролером;

– Tools – меню настроювання параметрів менеджера проектів;

– Configure – відкриває меню вибору пристрою, що програмується, установлення біт конфіґурації;

– Help – відкриває довідкове меню.

Для створення вихідного тексту програми використовують вбудований редактор MPLAB IDE. Для цього за допомогою команди File\New… потрібно створити новий файл (типу *.asm), при цьому буде завантажено вікно редактора MPLAB IDE (Рис. 1.2).

Найбільш спрощений шлях створення нового проекту в середовищі MPLAB IDE полягає у використанні майстра створення проектів MPLAB Project Wizard. Виберіть пункт меню Project >Project Wizard, і на екрані з'явиться Стартове вікно майстра проектів – вікно привітання.

Натисніть кнопку «Далее», при цьому з’явиться нове вікно вибору типу мікроконтролера. Зі списку потрібно вибрати мікроконтролер PIC16F877, який використаний для реалізації системи керування крановим ЕП, і натиснути кнопку «Далее» для переходу до наступного кроку створення проекту.

У наступному діалоговому вікні слід вибрати зі списку набір інструментальних засобів: асемблера, компілятора і/або лінкера. Натиснути кнопку «Далее», з’явиться наступне діалогове вікно введення назви створюваного проекту

У цьому діалоговому вікні необхідно вказати, яку назву має носити створюваний проект і де він буде збережений. Уведення імені файла проекту і місця його розташування натисненням кнопки «Далее» забезпечить перехід до наступного діалогового вікна.

У лівому вікні слід вибрати вихідний файл з текстом програми example.asm, створений раніше, що містить вихідний текст програми, виділити його за допомогою «миші» і натиснути кнопку Add >> для додавання вихідного файла до проекту.

Рисунок 1.2 – Вікно середовища розроблення MPLAB IDE із створеним проектом

Примітка. При використанні в проекті одного вихідного файла MPASM ім'я файла коду програми (*.hex) буде таке саме, як і у вихідного файла (*.asm). Ім'я проекту й ім'я файла коду повинні бути однакові.

Після успішного створення проекту переходять до його компіляції. Компіляцію вихідного файла може бути виконано командою меню Project > Build All. Після вибору зазначеного пункту меню вихідний текст програми зберігається і запускається програма MPASM. Як тільки компіляція буде довершена, на екрані з'явиться вікно результатів.

Після виправлення всіх помилок на екрані з'явиться вікно результатів з повідомленням про успішну компіляцію «Build completed successfully». Після успішної компіляції буде створено файл з об’єктним кодом, який може бути занесений у пам’ять програм мікроконтролера PICmicro.






Дата добавления: 2015-05-06; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 473 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Вы никогда не пересечете океан, если не наберетесь мужества потерять берег из виду. © Христофор Колумб
==> читать все изречения...

176 - | 129 -


© 2015-2023 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.005 с.