Лекции.Орг

Поиск:
Короткі теоретичні відомості
Для ефективної реалізації сучасного складного технологічного процесу має створюватись автоматизований технологічний комплекс (АТК), який включає технологічний об’єкт керування (ТОК) і автоматизовану систему керування технологічними процесами (АСК ТП), зв’язки між якими впорядковані на основі єдності технологічних і виробничих цілей. АСК ТП призначена для формування і реалізації керувальних впливів на ТОК згідно з прийнятим критерієм керування, який характеризує якість роботи ТОК і набуває певних значень, що залежать від вироблених керувальних впливів.

У пристроях керування об’єктами (контролерах) на основі мікроконтролерів апаратурні засоби і програмне забезпечення існують у формі неподільного апаратурно-програмного комплексу. При проектуванні АСК ТП доводиться розв’язувати одне з найскладніших завдань розроблення, а саме – завдання оптимального розподілу функцій контролера між апаратурними засобами і програмним забезпеченням. Для роботи з мікроконтролерами PICmicro широко використовують програмний пакет MPLAB IDE.

MPLAB IDE – безкоштовне інтеґроване середовище розроблення для мікроконтролерів PICmicro фірми Microchip Technology Incorporated. MPLAB IDE дозволяє писати, відлагоджувати й оптимізувати текст програми. MPLAB IDE включає редактор тексту, симулятор і менеджер проектів, підтримує роботу емуляторів (MPLAB-ICE, PICMASTER) і програматорів (PICSTART plus, PRO MATE) фірми Microchip та інших налагоджувальних засобів фірми Microchip і сторонніх виробників.

Завдання до практичної роботи передбачає створення робочого проекту в середовищі розроблення MPLAB IDE і складання програми керування системою кранового електропривода, вихідний текст якої наведений нижче, компіляцію проекту і перевірку працездатності програми.

Проект MPLAB IDE – це група файлів, необхідних для роботи інструментальних засобів середовища проектування. Проект складається з вузла компіляції та одного чи декількох вихідних вузлів. Для створення нового проекту необхідно:

- завантажити програму MPLAB IDE шляхом вибору відповідного пункту в стартовому меню Windows («Пуск\Программы\Microchip MPLAB IDE\Mplab IDE»). На екрані на декілька секунд з’явиться логотип MPLAB IDE, а потім буде завантажено вікно менеджера проектів MPLAB IDE (рис. 1.1).

 

Рисунок 1.1 – Вікно менеджера проектів програми MPLAB IDE


Дата добавления: 2015-05-06; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 302 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Поиск на сайте:

Рекомендуемый контект:
© 2015-2021 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.005 с.