Лекции.Орг

Поиск:


Редагування імені
1. Помістити курсор у зону імені, що редагується, і подвійним клацанням по лівій клавіші маніпулятора вибрати цю зону.

2. Використовуючи клавіші «» та «®» клавіатури, підвести курсор до символу, що редагується.

3. Після закінчення редагування натиснути клавішу Enter клавіатури.

Видалення, переміщення, копіювання імен ланцюгів (шин) здійснюється так само, як для інших елементів схеми.

З’єднання виводів символів елементів можна виконувати двома способами.

Створення схеми проекту нижнього рівня ієрархії доцільно починати з розміщення і присвоєння імен вузлам входів і виходів.

Після закінчення введення схеми рекомендується перевірити її на відсутність схемних помилок – таких, як розриви провідників, невірне приєднання виводів логічних елементів і т. ін. Перевірка виконується за допомогою підменю «Project» вибором пункту меню «File\Project\Save & Check», або лівою клавішею миші на піктограмі відповідного інструмента. Якщо не буде виявлено помилок, з’явиться інформаційне віконце повідомлення про успішне завершення перевірки схеми. Якщо в схемі виявляться помилки, то їхній опис з’явиться у вікні «Message Processor».

Зміст звіту

1. Титульна сторінка

2. Назва та мета практичної роботи.

3. Теоретичні відомості.

4. Схема системи керування крановим електроприводом, створеної у графічному редакторі середовища ALTERA MAX+PLUS II.

5. Висновки щодо роботи.

Контрольні запитання

1. Основні характеристики система проектування ALTERA MAX+PLUS II.

2. Описати процедуру розроблення нового проекту в MAX+PLUS II ALTERA.

3. Охарактеризувати додатки програмного пакета MAX+PLUS II ALTERA, що забезпечують створення проекту.

4. Назвати основні логічні (бульові) функції та зобразити елементи що їх реалізовують. Для кожної з функцій записати таблицю істинності.

5. Які логічні елементи доступні в бібліотеці примітивів графічного редактора MAX+PLUS II?

6. Які процеси відбуваються в системі при компіляції проекту?

7. Пояснити принцип створення схеми у графічному редакторі MAX+PLUS II ALTERA.

8. Пояснити результати моделювання роботи схеми системи керування крановим електроприводом.

Література: [ 10, 11, 12, 13].

 

Практичне заняття № 4

Тема. Розроблення алгоритму функціонування автоматизованої системи керування вантажним підйомником у середовищі розроблення ALTERA MAX+PLUS II

Мета: набуття навичок створення алгоритму функціонування АСК ТП з

вантажним підйомником у середовищі розроблення ALTERA

MAX+PLUS II.

Короткі теоретичні відомості


Дата добавления: 2015-05-06; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 310 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Поиск на сайте:

Рекомендуемый контект:
© 2015-2021 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.002 с.