Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


ћетодика ознайомленн€ з м≥стк≥стю
« м≥стк≥стю учн≥ знайомл€ть у 1 клас≥ лабораторноЦпрактичним методом. ¬читель пов≥домл€Ї, що р≥дини, сипуч≥ вим≥рюють з допомогою м≥ри, €ка називаЇтьс€ 1 л≥тр ≥ демонструють л≥трову кружку, банку тощо, п≥сл€ чого пропонуЇ переконатис€ њх, що м≥стк≥сть њх однакова.

” 1 клас≥ сл≥д провести лабораторн≥ роботи таких тип≥в:

1) визначенн€ м≥сткост≥ посудини ≥ вираженн€ њњ в л≥трах;

2) дво ≥ трил≥тров≥ банки наповненн≥ водою так, що в перш≥й Ч 1 л, а в друг≥й Ч 2 л; що потр≥бно зробити, щоб к≥льк≥сть р≥дини в цих посудинах була однакова?

3) ћ≥стк≥сть €коњ посудини б≥льша? (переливають воду з чайника в каструлю, де залишаЇтьс€, залишаЇтьс€, там б≥льше);

4) на ск≥льки л≥тр≥в м≥стк≥сть першоњ посудини б≥льша в≥д ≥ншоњ?

ѕ≥сл€ цього прот€гом наступних рок≥в навчанн€ учн≥ розвТ€зують задач≥ р≥зних тип≥в, де зустр≥чаЇтьс€ м≥ра м≥сткост≥ 1 л.

5. ћетодика ознайомленн€ з площею та одиниц€ми њњ вим≥рюванн€.

« пон€тт€м площ≥ д≥ти зустр≥чаютьс€ пост≥йно. ¬же дошк≥льники пор≥внюють предмети за площею (не називаючи самого слова ДплощаФ). ѕор≥внюють не накладанн€м, а на око (наприклад, листок дуба б≥льший за листок берези). ” початкових класах у€вленн€ про площу стають ч≥тк≥шими: ф≥гури можуть бути р≥зними ≥ однаковими за площею.

” 4(3) клас≥ учн≥ ознайомлюютьс€ з пон€тт€м площ≥. ¬читель пов≥домл€Ї про те, що в розмовах, передачах по рад≥о, телебаченню часто можна почути: пос≥вна площа, житлова площа, площа квартири, площа класноњ к≥мнати; що серед предмет≥в, €к≥ нас оточують, багато таких, поверхн€ €ких маЇ форму трикутника, пр€мокутника, круга (дно каструл≥ Ч круг; п≥длога, ст≥ни к≥мнати, класна дошка Ч пр€мокутники), кожна з них маЇ площу. ѕор≥внюючи площ≥ ф≥гур, виставлених на наб≥рному полотн≥ (наприклад, круг, трикутник, квадрат), учн≥ встановлюють, що, квадрат займаЇ б≥льше м≥сце, н≥ж круг або трикутник. ”читель констатуЇ про те, що в такому раз≥ говор€ть, що площа квадрата б≥льша, н≥ж площа кожноњ ≥ншоњ ф≥гури. ¬≥н зазначаЇ, що площа Ч це величина, €ку можна не т≥льки пор≥внювати, а й вим≥р€ти. W(1) (мал.1 на стор. 18).

Ќеобх≥дн≥сть введенн€ квадратного сантиметра, €к одиниц≥ вим≥рюванн€ площ≥ можна розкрити на основ≥ знаходженн€ к≥лькост≥, що м≥стить одна й та сама ф≥гура. W(2) (мал.2 на стор.18)

ѕлощ≥ ф≥гур визначають квадратними одиниц€ми.

ќзнайомивши учн≥в з квадратним сантиметром, провод€ть практичну роботу, повТ€зану ≥з знаходженн€м площ≥ ф≥гур способом розбитт€ њњ на квадратн≥ сантиметри.

ќкремий урок в≥дводитьс€ дл€ ознайомленн€ учн≥в з новими одиниц€ми вим≥рюванн€ площ≥. ¬вод€тьс€ в≥дразу вс≥ одиниц≥ вим≥рюванн€ площ≥, €к≥ передбачен≥ програмою.

¬ таблиц≥ подано одиниц≥ вим≥рюванн€ площ≥, €к≥ найчаст≥ше застосовуютьс€ в практичн≥й д≥€льност≥.

1мм2 Ч це площа квадрата, сторона €кого 1мм
1см2 Ч це площа квадрата, сторона €кого 1см
1дм2 Ч це площа квадрата, сторона €кого 1дм
2 Ч це площа квадрата, сторона €кого 1м
јр Ч це площа квадрата, сторона €кого 10 м
ар Ч це сота частина гектара (сотка)
√ектар (га) Ч це площа квадрата, сторона €кого 100м
1км2 Ч це площа квадрата, сторона €кого 1м

” процес≥ дальшого вим≥рюванн€ й обчисленн€ площ≥ пр€мокутника, розвТ€зуванн€ задач на обчисленн€ площ≥ сл≥д мати на уваз≥ так≥ моменти:

1. ”чн≥ повинн≥ достатньо практикуватис€ у вим≥рюванн≥ площ пр€мокутник≥в на модел€х та малюнках.

2.  ожен учень маЇ виконати 2Ч3 завданн€ на вим≥рюванн€ площ≥ класноњ дошки, в≥кна, поверхн≥ кишки стола, п≥длоги, ст≥ни класноњ к≥мнати, земельноњ д≥л€нки тощо.

3. “реба розвТ€зати достатню к≥льк≥сть задач на обчисленн€ площ≥ пр€мокутника, сторони €кого виражен≥ складеними ≥менованими числами. —аме тод≥ стане зрозум≥лою вимога правила про те, що довжину ≥ ширину пр€мокутника треба вим≥рювати одн≥Їю ≥ т≥Їю самою м≥рою. –озвТ€зуванн€ задач на обчисленн€ площ≥ сл≥д поЇднувати з розвТ€зуванн€м задач на обчисленн€ периметра.

4. —л≥д практикувати обчисленн€ площ≥ пр€мокутних д≥л€нок за њх планом.

ƒл€ вим≥рюванн€ площ≥ учн≥в ознайомлюють з палеткою Ч це прозора пл≥вка або пластинка, под≥лена на квадрати. ѕалеткою користуютьс€ наступним чином: на ф≥гуру накладають палетку ≥ л≥чать, ск≥льки квадрат≥в ц≥Їњ палетки накладаЇтьс€ на дану ф≥гуру.

Ќад м≥рами площ≥ розгл€даютьс€ вс≥ операц≥њ ≥ д≥њ, що ≥ над числами, вираженими м≥рами довжини.

 р≥м вс≥х операц≥й, виконуЇтьс€ множенн€ ≥менованого числа на ≥меноване, виражене м≥рами довжини, у результат≥ д≥њ отримуЇмо Ч число, виражене м≥рами площ≥.

2 м 15 см * 1 м 08 см =

2 м 15 см = 215 см

1 м 08 см = 108 см

215

23220 (см2)

2 м 15 см * 1 м 08 см = 23220 см2 = 2 м2 3220 см2 = 2 м2 32 дм2 20 см2

W(1) ”чн≥ пор≥внюють ф≥гури (мал.1): найб≥льшу площу маЇ пр€мокутник; площа квадрата б≥льша н≥ж площа круга або трикутника; але пор≥вн€ти площ≥ трикутника ≥ круга важче.

 


ћал. 1

W(2)

       
   

 


—пособом п≥драхунку квадрат≥в одн≥Їњ ≥ т≥Їњ ж самоњ ф≥гури д≥ти встановлюють, що вона м≥стить р≥зну њх к≥льк≥сть (18 ≥ 162). ”читель п≥дкреслюЇ, що ф≥гуру можна розробити на будьЦ€к≥, квадрати, але це незручно. ѕотр≥бно розбивати ф≥гуру на квадрати ≥з стороною певноњ довжини.

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-05-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 2079 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ћибо вы управл€ете вашим днем, либо день управл€ет вами. © ƒжим –он
==> читать все изречени€...

2073 - | 1813 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.014 с.