Лекции.Орг


Поиск:
Західні слов’яни у XVI – XVIII СТ.
 

ТЕМА 29. Польська держава у XVI – XVIII ст.

Економічний та соціальний розвиток Польщі. Аграрні відносини. Перехід до панщинно-фільваркової системи. «Друге закріпачення» селян. Розвиток міст, ремесла та торгівлі. Суспільний устрій Польсько-Литовської держави та подальша інтеграція її частин у єдину політичну структуру в першій половині ХVI ст. Люблінська унія і утворення Речі Посполитої. Послаблення централізованої влади. Боротьба між шляхтою і магнатами. «Генріхові артикули». Релігійна боротьба: перемога контрреформації та наступ на православ’я. Берестейська унія.

Внутрішня та зовнішня політика правителів з династії Ваза у кінці XVI – І половині XVII ст. Королівські вибори 1587 року та боротьба за трон. Сигізмунд ІІІ Ваза. Внутрішня політика. Посилення впливу католицької церкви. Єзуїти в Речі Посполитій. Протистояння королівської влади та знаті на початку XVII століття. Зовнішня політика. Московський вектор. Відносини з Османської імперією. Польсько-шведські війни. Владислав IV.

Зовнішня політика. Річ Посполита та Національно-визвольна війна українського народу. Шведська інтервенція на землі Речі Посполитої. Російсько-польська війна 1654 – 1667 рр. Польсько-турецьке суперництво. Річ Посполита і Північна війна. Провал «східної експансії». Боротьба з турецькою загрозою.

Економічний і політичний занепад Польщі у першій половині XVIII ст. Військово-політичні, демографічні та соціально-економічні наслідки воєн ІІ половини XVIІ – першої чверті XVIIІ століття. Посилення позицій магнатів. Криза політичної системи Речі Посполитої. Війна за «Польську спадщину» 1733 – 1734 рр.

Початок розкладу феодалізму і розвиток капіталістичних відносин у другій половині XVIII ст. Реформи 60-х років XVIII ст. Барська конференція. Втручання Росії, Прусії та Австрії в польські справи в другій половині XVIII ст. Перший поділ Речі Посполитої. Суспільно-політичний рух за реформи 70 – 80-х років. Конституція 1791 р. Повстання під проводом Т. Костюшко. Другий та третій поділи Польщі.

ТЕМА 30. Західнослов’янські землі у складі імперії Габсбургів (XVI – XVIII ст.)

Основні етапи становлення та розвитку імперії Габсбургів. Політика імперії Габсбургів стосовно слов’янського населення. Сутність «освіченого абсолютизму» в Габсбургській імперії. Основні напрямки реформ Марії Терезії. Адміністративна, фінансова, економічна, судова, освітня, медична, аграрна, церковна, військова реформи. Продовження реформ Йосипом ІІ в галузі державного управління, економіки, освіти, армії, землі, свободи селян, релігії, культури.

ТЕМА 31. Чеські землі у складі Австрійської імперії (XVI – XVIII ст.)

Економічний та соціально-політичний розвиток Чехії. Чеська мануфактура. Антигабсбурзька опозиція станів. Повстання 1547 р. Посилення соціального та національного гноблення в Чехії в другій половині ХVІ ст. Посилення соціального та національного гноблення в Чехії в другій половині ХVІ ст. Визвольна боротьба чеського народу на початку ХVІІ ст. Повстання 1608 р. та 1613 – 1620 рр. Битва біля Білої Гори.

Розвиток сільського господарства. Панщинно-фільваркова система та її еволюція у XVIII ст. Генеза капіталізму в чеських землях. Розвиток міст, торгівлі, промисловості та ремесел. Зародження мануфактури. Соціальна стратифікація сільської та міської людності.

«Освічений абсолютизм» його передумови та особливості на чеських та словацьких теренах. Реформи Марії Терезії та Йосипа ІІ в галузі державного устрою, економіки та освіти. Національне питання. Витоки чеського відродження. Національно-визвольна та антифеодальна боротьба чеського та словацького народів.

ТЕМА 32. Словацькі землі під владою Габсбургів (XVI – XVIII ст.)

Економічний та соціально-політичний розвиток Словаччини в ХVІ ст. Соціально-економічний та політичний стан в Словаччині в першій половині ХVII ст. Генеза капіталізму в словацьких землях. Розвиток міст, торгівлі, промисловості та ремесел. Зародження мануфактури. Соціальна стратифікація сільської та міської людності. «Освічений абсолютизм» його передумови та особливості на словацьких теренах. Реформи Марії Терезії та Йосипа ІІ в галузі державного устрою, економіки та освіти. Витоки словацького відродження. Національно-визвольна та антифеодальна боротьба словацького народу.

Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2016-11-12; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 570 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Своим успехом я обязана тому, что никогда не оправдывалась и не принимала оправданий от других. © Флоренс Найтингейл
==> читать все изречения...

681 - | 599 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.01 с.