Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


«ах≥дноукрањнськ≥ земл≥ у 1918 - 1919 рр. «”Ќ–
” жовтн≥ 1918 р. јвстро - ”горщина кап≥тулювала, вийшла з в≥йни ≥ розпалас€ €к держава. Ќа зах≥дноукрањнських земл€х розгорнулис€ процеси державотворенн€.

18 жовтн€ 1918 р. у Ћьвов≥ украњнськ≥ д≥€ч≥ (парламентар≥ та представники в≥д пол≥тичних парт≥й) утворили ”крањнську нац≥ональну раду, €ка прагнула виключно мирним шл€хом об'Їднати зах≥дноукрањнськ≥ земл≥ в Їдину державу. јле на —х≥дну √аличину за€вили претенз≥њ пол€ки, €к≥ в цей час в≥дбудовували власну державу ≥ теж хот≥ли перебрати владу. јле неспод≥вано дл€ пол€к≥в 1 листопада 1918 р. украњнськ≥ в≥йська зайн€ли Ћьв≥в. ¬ладу перебрала ”крањнська Ќац≥ональна –ада. 9 листопада 1918 р. було сформовано ур€д - ƒержавний —екретар≥ат на чол≥ з  остем Ћевицьким.13 листопада 1918 р. було проголошено «ах≥дноукрањнську Ќародну –еспубл≥ку («”Ќ–), њњ президентом обрали ™. ѕетрушевича. «а короткий час ≥снуванн€ «”Ќ– було створено ефективний апарат управл≥нн€, розгорнулас€ активна державотворча робота, було за€влено про визнанн€ прав нац≥ональних меншин. 14 кв≥тн€ 1919 р. було ухвалено земельний закон, €кий визначив основи аграрноњ реформи. Ѕуло за€влено про л≥кв≥дац≥ю великого землеволод≥нн€ ≥ розпод≥л земл≥ серед безземельних, але п≥сл€ в≥йни. Ѕагато робилос€ дл€ розвитку системи народноњ осв≥ти. ќсобливого значенн€ набули питанн€ про об'Їднанн€ вс≥х украњнських земель в Їдину державу.1 грудн€ 1918 р. у ‘астов≥ ур€д «”Ќ– ≥ ƒиректор≥€ уклали попередн≥й догов≥р про об'Їднанн€ ”Ќ– ≥ «”Ќ–. 3 с≥чн€ 1919 р. у —тан≥слав≥ ”Ќ–ада урочисто це п≥дтвердила. 22 с≥чн€ 1919 р. у  иЇв≥ було проголошено јкт «луки ”Ќ– ≥ «”Ќ–, за €ким вперше була реал≥зована ≥де€ соборност≥ украњнських земель. «”Ќ– збер≥гала повну автоном≥ю.јктуальним було питанн€ про утворенн€ арм≥њ «”Ќ–, €ка д≥стала назву ”крањнська √алицька јрм≥€ ≥ на весну 1919 р. нал≥чувала до 100 тис€ч чолов≥к. ¬же 1 листопада 1918 р. у Ћьвов≥ почалис€ боњ м≥ж польськими ≥ украњнськими в≥йськами. „ерез три тижн≥ украњнц≥ залишили Ћьв≥в, пол€ки зайн€ли частину √аличини. ¬изначилас€ смуга фронту впродовж €коњ велис€ запекл≥ боњ. « листопада 1918 по липень 1919 рр. тривала украњнсько - польська в≥йна, весь час ≥снуванн€ «”Ќ–. ƒо весни 1919 р. перевага була на боц≥ ”√ј, але помилки ≥ в≥дсутн≥сть досв≥дчених кадр≥в не дали скористатис€ цим. Ѕойов≥ д≥њ велис€ з перем≥нним усп≥хом. ѕерелом ставс€ навесн≥ 1919 р. ” кв≥тн≥ 1919 р. до √аличини з ‘ранц≥њ прибула арм≥€ генерала √аллера. —п≥вв≥дношенн€ сил р≥зко зм≥нилос€. ”√ј змушена була в≥дступати до «бруча, сх≥дного кордону «”Ќ–.Ќа травень - червень 1919 р. становище «”Ќ– стало майже катастроф≥чним. «”Ќ– перебувала у м≥жнародний ≥зол€ц≥њ, бо крањни јнтанти п≥дтримували ѕольщу. 25 червн€ 1919 р. вони визнали њњ право на окупац≥ю —х≥дноњ √аличини, але дол€ њњ визначилас€ п≥зн≥ше. «а таких умов кер≥вництво «”Ќ– п≥шло на р≥шуч≥ д≥њ. ™. ѕетрушевича визнали диктатором, передавши йому виконавчу, законодавчу ≥ контрольну владу. 7 - 28 червн€ 1919 р. ”√ј зд≥йснила наступальну операц≥ю проти пол€к≥в, €ка д≥стала назву „ортк≥вська офензива. 25 тис€ч б≥йц≥в ”√ј прорвали фронт ≥ примусили в≥дступати 100 тис€ч пол€к≥в. ѕатр≥отичне п≥днесенн€ покликало дес€тки тис€ч добровольц≥в, але не вистачало спор€дженн€ ≥ боЇприпас≥в. Ќе маючи над≥йноњ бази, тил≥в, резерв≥в, наступ ”√ј захлинувс€. Ќаприк≥нц≥ червн€ 1919 р. пол€ки перейшли в контрнаступ. 16 -18 липн€ 1919 р. ”√ј перейшла «бруч ≥ польськ≥ в≥йська повн≥стю окопували територ≥ю «”Ќ–. «”Ќ– припинила ≥снуванн€, хоча њњ державн≥ ≥нститути продовжували д≥€ти в ем≥грац≥њ до 1923 р.–озпад јвстро - ”горщини спри€в актив≥зац≥њ державотворчих процес≥в ≥ в ѕ≥вн≥чн≥й Ѕуковин≥. Ќаприк≥нц≥ жовтн€ 1918 р. у „ерн≥вц€х утворивс€  райовий ком≥тет на чол≥ ќ. ѕопович з ор≥Їнтац≥Їю на «”Ќ–. –умуни створили Ќац≥ональну раду. ¬изначилос€ протисто€нн€ двох пол≥тичних сил. 3 листопада 1918 р. у „ерн≥вц€х Ѕуковинське народне в≥че за участ≥ 40 тис€ч чолов≥к схвалило р≥шенн€ про "прилученн€ австр≥йськоњ частини украњнських земель до ”крањни". 6 листопада 1918 р. влада в крањ перейшла до  райового ком≥тету, але вже 11 листопада 1918 р. за згодою јнтанти в≥йська –умун≥њ захопили „ерн≥вц≥, а скоро ≥ всю ѕ≥вн≥чну Ѕуковину, €ку 18 грудн€ 1918 р. оф≥ц≥йно було включено до складу –умун≥њ. Ѕуло встановлено жорстокий окупац≥йний режим. ѕол≥тика нац≥онального ≥ соц≥ального гнобленн€ викликала оп≥р. ¬≥дбувалис€ страйки, м≥тинги, демонстрац≥њ. Ќайб≥льшим виступом 23 с≥чн€ - 1 лютого 1919 р. стало ’отинське збройне повстанн€, €ке було жорстоке придушене. “ерором та репрес≥€ми –умун≥€ закр≥пила свою владу в ѕ≥вн≥чн≥й Ѕуковин≥.« розпадом јвстро - ”горщини «акарпатт€ залишилос€ у склад≥ ”горщини. “ут визначилас€ складна пол≥тична ситуац≥€. ” листопад≥ 1918 р. утворилос€ к≥лька орган≥зац≥й:–ада рутен≥в ћад'€р≥њ, з ор≥Їнтац≥Їю на ”горщину;  арпато - руська центральна рада та јмериканська народна рада русин≥в, з ор≥Їнтац≥Їю на „ехословаччину; ћармароська народна рада, з ор≥Їнтац≥Їю на ”Ќ– ≥ «”Ќ–. јле поширеними були настроњ про об'Їднанн€ украњнських земель. 21 с≥чн€ 1919 р. у м≥ст≥ ’уст Ќародн≥ збори з 420 представник≥в в≥д 175 м≥ських ≥ с≥льських громад та 1500 чолов≥к без мандат≥в ухвалили р≥шенн€ про об'Їднанн€ «акарпатт€ з ≥ншими украњнськими земл€ми в Їдину державу.ѕроте на процеси в «акарпатт≥ в≥дчутно впливали зовн≥шн≥ чинники. ” с≥чн≥ 1919 р. з дозволу јнтанти в≥йська „ехословаччини ≥ –умун≥њ окупували частину краю. 21 березн€ 1919 р. в ”горщин≥ було проголошено –ад€нську –еспубл≥ку, €ка про≥снувала 133 дн€. ” наступн≥ дн≥ на неокупован≥й територ≥њ «акарпатт€ теж було встановлено –ад€нську владу, €ка ≥снувала 40 дн≥в, до початку травн€ 1919 р. ” березн≥ - травн≥ 1919 р. в результат≥ наступу чехословацьких та румунських в≥йськ, –ад€нська влада в «акарпатт≥ була повалена. «а —ен-∆ерменським (10 вересн€ 1919 р.) ≥ “р≥анонським (4 червн€ 1920 р.) договорами «акарпатт€ в≥дходило до „ехословаччини. “акож —ен-∆ерменський догов≥р визнав приналежн≥сть ѕ≥вн≥чноњ Ѕуковини до –умун≥њ.

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-11-12; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 498 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

≈сли вы думаете, что на что-то способны, вы правы; если думаете, что у вас ничего не получитс€ - вы тоже правы. © √енри ‘орд
==> читать все изречени€...

567 - | 574 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.008 с.