Лекции.Орг
 

Категории:


Агроценоз пшеничного поля: Рассмотрим агроценоз пшеничного поля. Его растительность составляют...


Архитектурное бюро: Доминантами формообразования служат здесь в равной мере как контекст...


Назначение, устройство и порядок оборудования открытого сооружения для наблюдения на КНП командира МСВ

Професіограма PR-спеціалістаДля ведення ефективної діяльності в галузі паблік рилейшнз фахівець повинен володіти двома групами якостей: професійними та особистісними. Це питання активно досліджується як теоретиками, так і практиками. Кожен з них пропонує свій перелік якостей. У чомусь вони збігаються, у чомусь розходяться. Пропонуємо інтерпретацію професійних якостей PR-мена російського науковця І.Яковлєва. Він вважає, що найбільш наближені до специфіки професійної діяльності в системі громадських зв’язків такі вимоги:

1. Необхідно постійно та багато читати, стежити за новинами, використовуючи всі засоби інформації.

2. Треба вчитися кваліфіковано використовувати пабліситі та рекламу. Зміст цих понять лежить в основі паблік рилейшнз. До відбору слів треба ставитися критично і з упевненістю, що повідомлення, яке передається, потрапляє до адресата і досягає бажаного ефекту.

3. Потрібно хоча б трохи знати аудиторію, якій адресоване повідомлення. Наприклад, один чоловік хотів зробити дружині до свята сюрприз – подарувати квіти. Він розповів про це своїй шестирічній дочці. Коли дівчинка спитала, що робити з квітами, тато відповів: “Поклади їх у холодне місце”. Коли він став шукати ці квіти, то виявив, що вони в морозильній камері холодильника. Так дівчинка зрозуміла слова батька про холодне місце.

4. Четверте правило успіху – розуміння людей. Для цього треба знати соціологію й психологію, хоча використання їх – дуже складне завдання.

5. Треба вивчати різні групи людей, щоб добре уявляти, що вони знають або думають: який вплив на них здійснюють їхні позиції та плани і як, у свою чергу, впливає на них соціальний, економічний і політичний клімат.

6. Варто вчитися контактувати зі ЗМІ, треба все знати про ті засоби масової інформації, з якими пов’язаний PR-мен, особливо про те, як вони функціонують і як краще через них інформувати людей.

7. Оскільки проста, але важлива функція паблік рилейшнз – передача повідомлень публіці – тривалий час розглядалася як процес маніпуляції, необхідно швидко відокремлювати добре від поганого. Цього можна досягти лише за допомогою “гострого ока”, яке відточується в процесі читання, спостереження і вміння слухати. Усі ці навички повинні інтегруватися в головне – уміння бачити і вирішувати проблему, для чого потрібна спільна діяльність і толерантність до інших поглядів.

Крім професійних умінь, PR-менові необхідно мати і певні особистісні риси, які дозволять йому ефективно займатися практичною діяльністю в галузі зв’язків з громадськістю.

Відомо, що існує багато таких моральних та особистісних рис людей, які бажано мати кожній людині. Проте не кожна з цих рис є професійно важливою. Без сумніву, чесність і правдивість бажані для кожної людини, але нечесний чи неправдивий верстатник чи інженер – це моральна проблема осіб, у той же час нечесний чи неправдивий PR-мен – це втрачений імідж організації, зіпсовані контакти зі ЗМІ, недовіра до керівництва та організації в цілому, тобто проблема професійної придатності.

Наведемо перелік тих рис, якими, з погляду американських учених, повинен володіти працівник ПР-служби. На думку Ч.У.Пейна, PR-менові потрібно вміти:

¨ чітко і зрозуміло висловлювати свої думки та вміти слухати інших;

¨ бути спостережливим, швидко схоплювати та запам’ятовувати;

¨ розуміти людей;

¨ бути сміливим та чесним;

¨ бути організованим, не пропускати дрібниць;

¨ бути інтелектуально зрілим, мати здоровий глузд і риси лідера;

¨ генерувати багато нових ідей;

¨ обдумувати та ефективно діяти у критичних ситуаціях;
швидко вирішувати проблеми;

¨ уміти швидко і зрозуміло писати;

¨ аналізувати суперечливу інформацію, логічно та послідовно викладати думки, спиратися на факти та вміти їх збирати;

¨ добре знати технологію бізнесу;

¨ орієнтуватися в питаннях психології, філософії та економіки, у політиці та поточних подіях;

¨ уміти керувати собою та іншими людьми;

¨ визначати пріоритети і спокійно ставитися до необхідності їх зміни;

¨ не піддаватися сліпо впливу авторитетів, бути дипломатом;

¨ знати, що людина ПР – це вихователь, а не хрестоносець.

Е.Бернайз, добре відомий як один із перших теоретиків у галузі зв’язків з громадськістю, змалював образ працівника ПР-служби з такими рисами:

¨ цілісний характер;

¨ здоровий глузд і логіка;

¨ здатність до творчості;

¨ правдивість і обережність;

¨ об’єктивність;

¨ глибока зацікавленість у вирішенні проблеми;

¨ культура;

¨ інтелектуальна допитливість;

¨ здатність аналізувати й синтезувати;

¨ інтуїція;

¨ знання соціальних наук та техніки ПР.

На думку російського вченого Б.Б.Сокальського, спеціаліст із паблік рилейшнз повинен мати передусім такі особистісні риси, як особиста та професійна чесність. Він називає ще й такі риси, якими повинен бути наділений PR-мен:

¨ здатність до аналітичної роботи;

¨ ясне (виразне) та стратегічне спрямування мислення;

¨ уміння професійно здійснювати та оцінювати результати комунікаційної активності;

¨ висока комунікабельність і готовність до спілкування;

¨ громадянська мужність і порядність як у середині підприємства, так і за його межами;

¨ фантазія, здібність установлювати зв’язок між цілями підприємства та комунікаційними програмами;

¨ економічне почуття і здатність оцінювати тенденції суспільного розвитку;

¨ професійні знання з проблем, пов’язаних з тією галуззю господарства, у якій він зайнятий;

¨ знання іноземних мов.

Дата добавления: 2016-10-06; просмотров: 162 | Нарушение авторских прав


Рекомендуемый контект:


Похожая информация:

Поиск на сайте:


© 2015-2019 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.002 с.