Лекции.Орг


Поиск:
Методика "Мій клас"
Для вивчення особливостей ставлення учнів до свого класу можна використати опитувальник Ю.З.Гільбуха "Мій клас".

Методика складається з 15 питань, поділених на 5 блоків. В кожному блоці – 3 питання, перше з яких виявляє ступінь задоволеності учня шкільним життям, друге – його оцінку рівня конфліктності в класі, і третє – ступінь згуртованості класу.

Питання методики подаються на бланку, що має форму таблиці. Заповнення опитувальника учнем в середньому триває 5 – 10 хвилин.

Правила обчислювання ( в колонці “Для вчителя”):

Питання, поряд з якими в "Для вчителя" відсутній символ "О" (зворотній), оцінюються балом "З" при відповіді "Так", і балом "1" при відповіді "Ні". Питання з символом "О" оцінюються в зворотному відношенні - тобто при відповіді "так" – 1 бал, а при відповіді "ні" – 3 бали. Питання, що залишилися без відповіді, або з відповідями, які дані з порушенням правил, оцінюються 2 балами.

Підсумування даних, одержаних при заповненні анкети, здійснюється за такою системою:

-ступінь задоволеності (сумуються бали за питаннями № 1, 4, 7, 10, 13);

-ступінь конфліктності (питання № 2, 5, 8, 11, 14);

-ступінь згуртованості (питання № 3, 6, 9, 12, 15).

В нашому прикладі показник задоволеності класом дорівнює 10 балам, конфліктності – 9, згуртованості – 12.

“Мій клас”

  Пам¢ятай, що ти характеризуєш свій нинішній клас, яким він є сьогодні Підкресли свою відповідь Для вчи-теля (прак-тиканта)
1. Дітям подобається вчитися в нашому класі   Так Ні  
2. Діти в класі завжди б¢ються один з одним   Так Ні  
3. В нашому класі кожний учень – мій друг   Так Ні  
4. Деякі учні нещасливі в нашому класі.   Так Ні О
5. Діти в нашому класі сперечаються один з одним Так Ні  
6. З деякими учнями нашого класу я не дружу Так Ні О
7. Учні нашого класу із задоволенням ходять до школи Так Ні  
8. Багато дітей класу не можуть спокійно спілкуватися з однокласниками Так Ні  
9. Всі учні в нашому класі дружать між собою Так Ні  
10. Деякі учні не люблять свій клас   Так Ні О
11. Окремі учні завжди намагаються настояти на своєму Так Ні  
12. Учні нашого класу добре ставляться один до одного Так Ні  
13. Наш клас веселий   Так Ні  
14. Діти в нашому класі багато сваряться   Так Ні  
15. Наш клас – дружний   Так Ні  

 

Соціометричне дослідження

При підготовці психологічної характерстики класу дослідження міжособистісних стосунків в класі молодших школярів за соціометрією є обов¢язковим.

Результативність соціометрії багато в чому залежить від психологічної підготовки учнів до опитування. Тому до проведення експерименту необхідно приступати не раніше, ніж через два тижні після початку практики, коли студент-практикант і клас звикнуть один до одного. Щоб уникнути відмови учнів від участі в дослідженні, слід популярно викласти учням завдання опитування і запевнити в повному збереженні його таємниці.

Для проведення експерименту учням роздається папір (соціометричні картки). Якщо є можливість, на дошці записуються прізвища всіх учнів класу і нумеруються за порядком. Спочатку записуються прізвища всіх хлопців, а потім дівчат. Необхідно зробити так, щоб список хлопчиків закінчувався прізвищами учнів із активу класу (школи), або прізвища членів активу класу (хлопців і дівчат) повинні бути записані поряд. Все це робиться для зручності обробки даних.

Кожий учень ставить в правому верхньому кутку соціометричної картки свій номер за списком, записаним на дошці. Потім учням даються питання: "Назви прізвища трьох однокласників, яких би ти запросив до себе на день народження"; "Уяви собі, що ти можеш поїхати в туристичну поїздку за кордон і взяти з собою трьох однокласників. Кого ти вибереш?" Можна задавати й інші питання.

Обов’язкова умова – кожний учень повинен записати на соціометричній картці номери кількох учнів класу за списком.

Після цього картки збираються і опрацьовуються за допомогою соціометричної матриці.

 

СОЦІОМЕТРИЧНА МАТРИЦЯ

Кого обирають Хто обирає 1 12 2 24 5 5 5 7 7 11 11
Артамонов                      
Діянов                      
Овчинників                      
Приходько                      
Федотов                      
Шамсутдінов                      
Алексєєва                      
Жиганова                      
Калякіна                      
Лазарєва                      
Резніченко                      
Кількість виборів                      
Кількість взаємних виробів                      

Примітка. По вертикалі записуються прізвища усіх учнів. По горизонталі – їхні порядкові номера. У відповідних клітинках знаком + позначають, кого вибрав кожний з учнів. Знаком + позначають взаємний вибір. Потім по вертикалі підраховують кількість отриманих виборів і взаємовиборів кожного учня.

 

Відповіді, що знаходяться в лівому верхньому секторі (в даному прикладі з 1 по 6 номер) показують вибори і взаємовибори між хлопцями. В правому нижньому секторі будуть відмічені вибори і взаємовибори між дівчатами (в даному прикладі з 7 по 11 номер), в центральному секторі (з 5 по 9 номер) між членами активу класу, в правому верхньому і лівому нижньому секторах між хлопцями і дівчатами. Виходячи з даних матриці, можна підрахувати індекс групової згуртованості.

 

і=   число взаємних виборів
теоретично можливе число взаємних виборів

 

Теоретично можливе число взаємних виборів знаходиться множенням кількості учнів, що взяли участь в експерименті, на число 3. Число взаємних виборів підраховується за даними матриці через знаходження їх кількості. Чим ближче до одиниці величина індексу, тим більше згуртований клас. Разом з тим необхідно враховувати, що величина індексу не свідчить про позитивну чи негативну суспільну спрямованість згуртованості. Ставлення учнів один до одного виражається в соціограмі у вигляді схеми, яка наочно показує потребу бути поряд, реально чи в думках, в якійсь певній ситуації, що задана питанням.

На основі соціометричної матриці будується соціограма. При складанні схеми взаємовідносин учнів у соціограмі прийняті певні символи (мал. 1).

В соціограмі можна представити весь клас чи взаємини тільки між хлопцями, або тільки між дівчатами, або між членами активу класу. Наприклад, якщо в класі 10 дівчат, то відносини між ними на соціограмі можуть мати такий вигляд (мал.2). Аналогічно будуються соціограми для груп хлопчиків і активу класу, для всього класу.

 

Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2016-07-29; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 8208 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Человек, которым вам суждено стать – это только тот человек, которым вы сами решите стать. © Ральф Уолдо Эмерсон
==> читать все изречения...

226 - | 238 -


© 2015-2023 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.009 с.