Лекции.Орг
 

Категории:


Деформации и разрушения дорожных одежд и покрытий: Деформации и разрушения могут быть только покрытий и всей до­рожной одежды в целом. К первым относит...


Макетные упражнения: Макет выполняется в масштабе 1:50, 1:100, 1:200 на подрамнике...


Поездка - Медвежьегорск - Воттовара - Янгозеро: По изначальному плану мы должны были стартовать с Янгозера...

Принципи організації проведення щепленьЗагрузка...

1. Профілактичні щеплення здійснюються в кабінетах щеплення при лікувально-профілактичних закладах, медичних кабінетах дошкільно-шкільних навчальних установ (спеціальних освітніх установ), медпунктах підприємств та кабінетах щеплень суб'єктів підприємницької діяльності, які мають відповідну ліцензію на медичну практику із застосуванням профілактичних щеплень.

2. Щеплення дозволяється проводити тільки зареєстрованими в Україні вакцинами відповідно до показань і протипоказань щодо їх проведення згідно з календарем профілактичних щеплень в Україні та інструкцією про застосування вакцин.

3. Транспортування, збереження і використання вакцин здійснюється з обов'язковим дотриманням вимог "холодового ланцюга".

4. Профілактичні щеплення проводяться медичними робітниками, що володіють правилами організації і техніки проведення щеплень, а також заходами невідкладної допомоги у випадку розвитку поствакцинальних реакцій і ускладнень.

5. Відповідальним за організацію і проведення профілактичних щеплень є керівник лікувально-профілактичного закладу та особи, які здійснюють медичну практику як суб'єкти підприємницької діяльності та мають відповідну ліцензію на медичну практику із застосуванням профілактичних щеплень. Порядок проведення профілактичних щеплень визначається наказом керівника лікувально-профілактичного закладу з чітким визначенням відповідальних осіб і функціональних обов'язків медичних працівників, які беруть участь у їх проведенні. Обсяги профілактичних щеплень узгоджуються з територіальними санепідстанціями у травні та листопаді кожного року.

6. Для забезпечення своєчасного проведення профілактичних щеплень медична сестра в усній або письмовій формі запрошує до лікувально-профілактичного закладу осіб, що підлягають щепленню (батьків дітей або осіб, що їх замінюють), у день, визначений для проведення щеплень; у дитячій установі - попередньо інформує батьків дітей, які підлягають профілактичному щепленню.

7. Перед проведенням профілактичного щеплення проводиться медичний огляд для виключення гострого захворювання, обов'язкова термометрія. У медичній документації здійснюється відповідний запис лікаря про проведення щеплення.

8. Профілактичні щеплення повинні проводитися при дотриманні санітарно-гігієнічних вимог. Обладнання кабінету, де проводяться профілактичні щеплення, повинне включати: холодильник, шафу для інструментарію і медикаментів, бікси зі стерильним матеріалом, повивальний столик і медичну кушетку, столи для підготовки препаратів до застосування, стіл (шафа) для збереження документації, ємкість із дезінфікційним розчином.

9. Категорично забороняється проведення профілактичних щеплень у перев'язувальних, маніпуляційних кабінетах.

10. Профілактичні щеплення проводять тільки одноразовими шприцами.

11. Щеплення проти туберкульозу і туберкулінодіагностика повинні проводитися в окремих приміщеннях, а при їх відсутності - на спеціально виділеному столі або в інший день. Забороняється застосування для інших цілей інструментарію, призначеного для проведення щеплень проти туберкульозу.

12. Семінари для лікарів і середніх медичних робітників з теорії імунізації і техніки проведення профілактичних щеплень та проби Манту з обов'язковою сертифікацією повинні проводитися МОЗ АР Крим, обласними, територіальними управліннями охорони здоров'я разом з територіальними санепідстанціями не рідше ніж 1 раз на рік.

13. Запис про проведене щеплення робиться в робочому журналі щеплювального кабінету (ф.064/о), карті профілактичних щеплень (ф.063/о), у карті імунізації (ф.063-1/0), історії розвитку дитини (ф.112/о) та/або медичній карті дитини, що відвідує дошкільну освітню установу, загальноосвітню навчальну установу (ф.026/о). Дорослі також отримують відповідну довідку. При цьому вказуються такі дані: вид препарату, доза, серія, контрольний номер. У разі використання імпортного препарату вноситься оригінальне найменування препарату українською мовою. Внесені в карту імунізації дані засвідчуються підписом і печаткою лікаря або особи, що займається приватною медичною практикою.

14. Після проведення профілактичного щеплення повинно бути забезпечене медичне спостереження протягом терміну, визначеного інструкцією з застосування відповідного вакцинного препарату.

15. У медичних документах необхідно відмітити характер і терміни загальних і місцевих реакцій, якщо вони мали місце, та провести їх реєстрацію згідно з Інструкцією по плануванню епіднагляду за побічною дією імунобіологічних препаратів, виявленню та реєстрації поствакцинальних реакцій, ускладнень, затвердженою наказом МОЗ України від 04.03.98№ 49, зареєстрованою у Міністерстві юстиції України від 27 квітня 1998 р. за № 267/2707.

16. У разі розвитку незвичної реакції або ускладнення на введення вакцини необхідно негайно повідомити керівника лікувально-профілактичного закладу або особу, що займається приватною практикою, і направити екстрене повідомлення (ф.58) до територіальної санітарно-епідеміологічої станції (СЕС).

17. Медичні протипоказання до щеплень кожній конкретній дитині встановлюються комісією з питань щеплень, створеною наказом по лікувально-профілактичному закладу, відповідно до переліку медичних протипоказань до проведення профілактичних щеплень. Для вирішення складних та суперечних питань щодо протипоказань до щеплень створюється комісія з питань щеплень при обласній дитячій лікарні.

18. Факт відмови від щеплень з позначкою про те, що медичним робітником надані роз'яснення про наслідки такої відмови, оформлюється в карті профілактичних щеплень (ф.063/о), у карті імунізації (ф.063-1/0), історії розвитку дитини (ф.112/о) і підписується як громадянином, так і медичним працівником та повідомляється територіальній СЕС.

19. У кожному кабінеті щеплень повинні бути Інструкції з застосування всіх препаратів, що використовуються для проведення щеплень (у тому числі тих, які не входять до переліку обов'язкових).

 


Дата добавления: 2016-03-25; просмотров: 1599 | Нарушение авторских прав


Рекомендуемый контект:


Похожая информация:

 1. I. Загальні положення і принципи
 2. I. Паспорт Організації-проектанта
 3. I.II. Пропозиції щодо теоретичної і практичної підготовки в університеті, організації та проведення практики
 4. II. Практико-перетворювальний блок. 1. Що в педагогічній теорії розуміють під «активними формами організації навчання»?
 5. IV. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ РОБОТИ
 6. IV. Порядок проведення конкурсу
 7. IV. Порядок проведення Турніру
 8. V. Підсумок уроку. Проведення прихованої самодіагностики
 9. V. Умови організації та проведення Конкурсу
 10. VII. Організація і проведення конкурсу
 11. VII. Організація і проведення конкурсу. 1. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають до вищих навчальних закладів для здобуття ступеня бакалавра
 12. VII. Організація і проведення конкурсу. 1. Приймальні комісії вищих навчальних закладів допускають до участі у конкурсному відборі для вступу на навчання вступників на основі повної загальної


Поиск на сайте:


© 2015-2019 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.002 с.