Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


“ема є 2. ѕедагог≥ка вищоњ школи в контекст≥ сучасних кардинальних реформ всистем≥ осв≥ти
¬каж≥ть основн≥ тенденц≥њ реформуванн€ системи вищоњ осв≥ти в ”крањн≥. *ун≥верситетизац≥€ вищоњ школи, перех≥д на часткове або повне ф≥нансуванн€, безперервн≥сть та ступнев≥сть, створенн€ навчально-наукових комплекс≥в, впровадженн€ нов≥тн≥х технолог≥й, ≥нтеграц≥€ в осв≥тн≥й Ївропейський прост≥р тощо ун≥верситетизац≥€ вищоњ школи, створенн€ комплекс≥в, п≥двищенн€ вимог до системи вищоњ осв≥ти, науков≥сть, системн≥сть тощо перех≥д на часткове або повне ф≥нансуванн€ системи вищоњ осв≥ти, безперервн≥сть та ступнев≥сть, модиф≥кац≥€ та адаптац≥€, оптим≥зац≥€ та ≥нтеграц≥€ тощо безперервн≥сть та ступнев≥сть, модиф≥кац≥€ та адаптац≥€, оптим≥зац≥€ та ≥нтеграц≥€, зворотний зв'€зок, св≥дом≥сть та активн≥сть, систематичн≥сть ≥ посл≥довн≥сть тощо
« прийн€тт€м €ких нормативних документ≥в бере початок перший етап осв≥т€нських реформ в сфер≥ осв≥ти? Ѕолонськоњ декларац≥њ Ђ«акону про вищу осв≥туї. ЂЌац≥ональноњ доктрини розвитку осв≥тиї Ђѕоложенн€ про державний вищий навчальний закладї *ƒержавноњ програми Ђ”крањна ’’≤ стол≥тт€ Ц стратег≥€ осв≥тиї
« прийн€тт€м €ких нормативних документ≥в бере початок четвертий етап осв≥т€нських реформ в сфер≥ осв≥ти? *Ѕолонськоњ декларац≥њ Ђ«акону про вищу осв≥туї. ЂЌац≥ональноњ доктрини розвитку осв≥тиї Ђѕоложенн€ про державний вищий навчальний закладї ƒержавноњ програми Ђ”крањна ’’≤ стол≥тт€ Ц стратег≥€ осв≥тиї
« прийн€тт€м €ких нормативних документ≥в бере початок другий етап осв≥т€нських реформ в сфер≥ осв≥ти? Ѕолонськоњ декларац≥њ Ђ«акону про вищу осв≥туї. ЂЌац≥ональноњ доктрини розвитку осв≥тиї *Ђѕоложенн€ про державний вищий навчальний закладї ƒержавноњ програми Ђ”крањна ’’≤ стол≥тт€ Ц стратег≥€ осв≥тиї
« прийн€тт€м €ких нормативних документ≥в бере початок трет≥й етап осв≥т€нських реформ в сфер≥ осв≥ти? Ѕолонськоњ декларац≥њ * Ђ«акону про вищу осв≥туї. ЂЌац≥ональноњ доктрини розвитку осв≥тиї Ђѕоложенн€ про державний вищий навчальний закладї ƒержавноњ програми Ђ”крањна ’’≤ стол≥тт€ Ц стратег≥€ осв≥тиї
 оли в≥дбувс€ Ѕергенський сам≥т Ѕолонського процесу? 18-19 вересн€ 2003 року 18 травн€ 2007 року 28 Ц 29 кв≥тн€ 2009 *19-20 травн€ 2005р.
 оли в≥дбувс€ Ћондонський сам≥т Ѕолонського процесу? *18 травн€ 2007 року 18-19 вересн€ 2003 року 11-12 вересн€ 2006 року 28 Ц 29 кв≥тн€ 2009
 оли в≥дбулос€ приЇднанн€ ”крањни до Ѕолонськоњ конвенц≥њ? 11-12 вересн€ 2006 року 28 Ц 29 кв≥тн€ 2009 11-12 вересн€ 2006 року 28 Ц 29 кв≥тн€ 2009
 оли затверджена ЂЌац≥ональна доктрина розвитку осв≥тиї? 11 вересн€ 2001р. 12 лютого 1999р. *17 кв≥тн€ 2002р. 19 травн€ 2005р.
 оли прийн€тий «акон Ђѕро вищу осв≥туї? 1991рр. 1997 рр. *2002рр. 1999 рр.
 оли ”крањни ув≥йшла до групи крањн св≥ти з мегасистемами вищоњ осв≥ти? 1991-1992рр. *1997-1998 рр. 2002-2003рр. 1999-2000 рр.
Ќа €кому сам≥т≥ було прийн€то комюн≥ке ЂЅолонський процес 2020 Ц ™вропейський прост≥р вищоњ осв≥ти в новому дес€тир≥чч≥ї? Ѕергенський сам≥т ѕражський сам≥т *Ћьовенський сам≥т (Ѕельг≥€) Ѕерл≥нський сам≥т
Ќазв≥ть основн≥ нормативн≥ документи, €к≥ визначають державну пол≥тику в сфер≥ вищоњ осв≥ти? Ђ«акон про загальну середню осв≥туї Ђ«акон про осв≥туї Ђ”крањна ’’≤ стол≥тт€ Ц стратег≥€ осв≥тиї *ї«акон про вищу осв≥туї, Ђ онституц≥€ ”крањниї, ЂЌац≥ональна доктрина розвитку осв≥тиї
—к≥льки квал≥ф≥кац≥йних р≥вн≥в вищоњ осв≥ти ≥снуЇ в ”крањн≥?     *4  
—к≥льки квал≥ф≥кац≥йних р≥вн≥в вищоњ осв≥ти пропонуЇтьс€ в ус≥х крањнах ™вропи, €к≥ вступили до Ѕолонськоњ декларац≥њ? *2      
—к≥льки  рањн ™вропи п≥дписали Ѕолонську декларац≥ю?   *46    
—к≥льки р≥вн≥в акредитац≥њ ¬Ќ« в ”крањн≥?       *4
—к≥льки рок≥в триваЇ навчанн€ в ™вроп≥ дл€ одержанн€ докторського ступен€? 6 рок≥в 4 роки *7-8 рок≥в 5 -6 рок≥в
—к≥льки рок≥в триваЇ навчанн€ в ™вроп≥ дл€ одержанн€ академ≥чного ступен€ Ђбакалаврї? пТ€ть рок≥в чотири роки *не менше трьох рок≥в не менше пТ€ти рок≥в
—к≥льки рок≥в триваЇ навчанн€ в ™вроп≥ дл€ одержанн€ академ≥чного ступен€ Ђмаг≥стрї? 6 рок≥в *4-5 рок≥в 7-8 рок≥в 5 -6 рок≥в
” €к≥й конвенц≥њ розгл€далис€ питанн€ про визнанн€ квал≥ф≥кац≥й з вищоњ осв≥ти у Ївропейському рег≥он≥? —орбонськоњ декларац≥њ ѕарижськ≥й  онвенц≥њ Ѕерл≥нськ≥й  онвенц≥њ *Ћ≥сабонськоњ  онвенц≥њ
” €к≥й конвенц≥њ розгл€далис€ питанн€ про гармон≥зац≥ю арх≥тектури Ївропейськоњ системи вищоњ осв≥ти? ѕарижськ≥й  онвенц≥њ Ѕерл≥нськ≥й  онвенц≥њ *—орбонськоњ декларац≥њ Ѕергенськ≥й декларац≥њ
” €кому роц≥ в≥дбувс€ Ѕерл≥нський сам≥т Ѕолонського процесу? *18-19 вересн€ 2003 року 18 травн€ 2007 року 28 Ц 29 кв≥тн€ 2009 19 травн€ 2001 року
” €кому роц≥ в≥дбувс€ Ћьовенський сам≥т Ѕолонського процесу? 18-19 вересн€ 2003 року 18 травн€ 2007 року *28 Ц 29 кв≥тн€ 2009 19 травн€ 2001 року
” €кому роц≥ в≥дбувс€ перех≥д вищоњ школи ”крањни, залежно в≥д форм власност≥ ¬Ќ«, на часткове або повне самоф≥нансуванн€? *1995 р. 1997р. 1999 р. 2000р.
” €кому роц≥ в≥дбувс€ ѕразький сам≥т Ѕолонського процесу? 1999 рр. 2000рр. *2001рр. 2005рр.
” €кому роц≥ в≥дбулос€ прийн€тт€ ¬еликоњ ’арт≥њ ”н≥верситет≥в? 19.06.1999 25.05.1998 11.04.1997 *18.09.1988
” €кому роц≥ в≥дбулос€ прийн€тт€ Ћ≥сабонськоњ конвенц≥њ про визнанн€ квал≥ф≥кац≥й з вищоњ осв≥ти у Ївропейському рег≥он≥? 19.06.1999 *11.04.1997 18.09.1988 25.05.1998
” €кому роц≥ в≥дбулос€ прийн€тт€ —орбонськоњ декларац≥њ про гармон≥зац≥ю арх≥тектури Ївропейськоњ системи вищоњ осв≥ти? *25.05.1998 11.04.1997 18.09.1988 19.06.1999
” €кому роц≥ незалежне тестуванн€ стало використовуватис€ €к технолог≥€ вступу до вищих навчальних заклад≥в на всеукрањнському р≥вн≥? *2007 рр. 2004рр. 2001рр. 2005рр.
” €кому роц≥ прийн€та Ѕолонська декларац≥€? *1999 рр. 2000рр. 2001рр. 2005рр.
„им в≥др≥зн€Їтьс€ державний ¬Ќ« в≥д приватного? формами навчанн€ *формою власност≥ формою зв≥тност≥ формою управл≥нн€
ўо таке ≥нновац≥йна пол≥тика? певний пор€док та посл≥довн≥сть впровадженн€ ≥нновац≥й процес пост≥йного оновленн€ системи прогресивними технолог≥€ми й засобами дл€ забезпеченн€ особист≥сного розвитку людини та колективноњ св≥домост≥, що Ї головною метою й важливим результатом ≥нновац≥йних зрушень *система погл€д≥в, у€влень, переконань, науково-практичного знанн€ та рефлекс≥њ, що здатна до прогнозуванн€ осв≥тн≥х перспектив та практичноњ алгоритм≥зац≥њ нових педагог≥чних ≥дей сукупн≥сть д≥й, операц≥й та процедур, €к≥ забезпечують створенн€ й пооперац≥йне впровадженн€ р≥зних вид≥в педагог≥чних нововведень, що викликають зм≥ни в традиц≥йному педагог≥чному процес≥.
як ¬и розум≥Їте тенденц≥ю ≥нновац≥йноњ пол≥тики ”крањни в сфер≥ осв≥ти Ђун≥верситетизац≥€ вищоњ школиї? зб≥льшенн€ к≥лькост≥ ун≥верситет≥в оптим≥зац≥€ мереж≥ вищих навчальних заклад≥в *перетворенн€ пров≥дних педагог≥чних ≥нститут≥в в ун≥верситети побудова нових ун≥верситет≥в
як по€снити тенденц≥ю щодо ≥нтеграц≥њ навчальних заклад≥в у систем≥ безперервноњ осв≥ти? бажанн€м ¬Ќ« ≤ р≥вн€ акредитац≥њ приЇднуватис€ до ¬Ќ« ≤V р≥вн€ акредитац≥њ *великим позитивним соц≥альним та економ≥чним ефектом ≥нтеграц≥њ зростанн€м попул€рност≥ й к≥лькост≥ ≥нтегрованих навчальних заклад≥в необх≥дн≥стю сучасноњ осв≥тньоњ пол≥тики
який квал≥ф≥кац≥йний р≥вень вилучаЇтьс€ ≥з системи ступеневоњ вищоњ осв≥ти зг≥дно новоњ редакц≥њ Ђ«акону про вищу осв≥туї? бакалавр *спец≥ал≥ст маг≥стр молодший спец≥ал≥ст
який квал≥ф≥кац≥йний р≥вень присвоюЇтьс€ п≥сл€ зак≥нченн€ ≥нституту? Ѕакалавр *спец≥ал≥ст маг≥стр молодший спец≥ал≥ст
який квал≥ф≥кац≥йний р≥вень присвоюЇтьс€ п≥сл€ зак≥нченн€ коледж≥в? *бакалавр спец≥ал≥ст маг≥стр молодший спец≥ал≥ст
який квал≥ф≥кац≥йний р≥вень присвоюЇтьс€ п≥сл€ зак≥нченн€ академ≥й? Ѕакалавр спец≥ал≥ст *маг≥стр молодший спец≥ал≥ст
який квал≥ф≥кац≥йний р≥вень присвоюЇтьс€ п≥сл€ зак≥нченн€ училищ? Ѕакалавр спец≥ал≥ст маг≥стр *молодший спец≥ал≥ст
як≥ вищ≥ навчальн≥ заклади в≥днос€ть до ≤V р≥вн€ акредитац≥њ? *ун≥верситети ≥нститути коледж≥ училища
як≥ ¬Ќ« належать до ≤ р≥вн€ акредитац≥њ? ун≥верситети ≥нститути коледж≥ *училища
як≥ ¬Ќ« належать до ≤≤ р≥вн€ акредитац≥њ? ун≥верситети ≥нститути *коледж≥ училища
як≥ ¬Ќ« належать до ≤≤≤ р≥вн€ акредитац≥њ? ун≥верситети *≥нститути коледж≥ училища
ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-03-26; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 403 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ќе будет большим злом, если студент впадет в заблуждение; если же ошибаютс€ великие умы, мир дорого оплачивает их ошибки. © Ќикола “есла
==> читать все изречени€...

1452 - | 1259 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.013 с.