Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


як≥ форми ≥ види кислотност≥ розр≥зн€ють?
–озр≥зн€ють:

Ј јктуальну (активну) кислотн≥сть;

Ј ѕотенц≥йну (пасивну) кислотн≥сть, €ку, у свою чергу, под≥л€ють на два види обм≥ннуг≥дрол≥тичну.

 1. як≥ чинники впливають на вим≥р€ний р≥вень рЌ?

Ќасамперед, рЌ залежить в≥д здатност≥ на€вних у грунт≥ кислот до дисоц≥ац≥њ. „им краще виражена ц€ здатн≥сть, чим б≥льшими константами дисоц≥ац≥њ характеризуютьс€ компоненти грунтового розчину, тим б≥льше впливають вони за майже однакових умов на величину рЌ. “акож на р≥вень рЌ можуть впливати будь-€к≥ писутн≥ у систем≥ кислотно-основн≥ компоненти, залежно в≥д констант њхньоњ кислотност≥.«окрема, ќрлов в≥дзначаЇ, що кислотн≥сть грунтових розчин≥в зумовлена на€вн≥стю у них в≥льних орган≥чних кислот, €к≥ мають у своЇму склад≥ кисл≥ функц≥ональн≥ групи.ƒо найважлив≥ших речовин, €к≥ здеб≥льшого зумовлюють актуальну кислотн≥сть, належить карбонатна кислота(Ќ2—ќ3). «начний вплив на кислотн≥сть грунту зд≥йснюють пост≥йно на€вн≥ у грунтовому розчин≥ орган≥чн≥ кислоти та њхн≥ сол≥. √оловними чинниками, €к≥ впливають на вим≥р€ний р≥вень рЌ Ї сп≥вв≥дношенн€ твердих ≥ р≥дких фаз грунту, концентрац≥€ електрол≥т≥в у систем≥, суспенз≥йний ефект. ¬им≥рюванн€ рЌ провод€ть завжди потенц≥ометричним методом. (також сюда можна написати настпне питанн€)

 1. ўо розум≥ють п≥д суспенз≥йним ефектом?

¬насл≥док того що рЌ повод€ть майже завжди потенц≥ометричним методом, суспенз≥йний ефект Ї одним ≥з гловних чинник≥в, €кий ускладнюЇ вим≥рюванн€ та ≥нтерпретац≥ю одержаних результат≥в. «а ќрловим, сутн≥сть цього €вища пол€гаЇ у виникненн≥ м≥ж електродом пор≥вн€нн€ ≥ суспенз≥Їю сольового м≥стка; м≥ж сольовим м≥стком ≥ суспенз≥юЇ грунту виникаЇ дифузний потенц≥ал. ÷е зумовлю до зб≥льшенн€ потенц≥алу, внасл≥док чого, за умови анал≥зу кислих ірунт≥в, водн≥ вит€жки характ. значно вищими значенн€ми рЌ, н≥ж водн≥ суспенз≥њ. ўоб зменшити вплив суспенз≥йного ефекту, рекомендують проводити вим≥рюванн€ рЌ п≥сл€ в≥дстоюванн€ суспенз≥њ. –озбавленн€ суспенз≥њ часто зумовлюЇ до зб≥льшенн€ рЌ.

 1. Ќа €к≥ види под≥л€ють потенц≥йну кислотн≥сть?

ѕотенц≥альна кислотн≥сть Ї результатом взаЇмод≥њ грунту з розчином солей або основ. ¬она даЇ змогу одержати у€ву про загальний вм≥ст у гуртах кислотних компонент≥в. ¬и€влена пр€ма залежн≥сть: чим б≥льшою Ї потенц≥альна кислотн≥сть, тим вищою Ї кислотн≥сть актуальна. –озр≥знають обм≥нну та г≥дрол≥тичну кислотн≥сть. ќбм≥нна кислотн≥сть ви€вл€Їтьс€ у процес≥ взаЇмод≥њ грунту з з розчинами нейтральних солей. ѕри цьому в≥дбуваЇтьс€ екв≥валентний обм≥н кат≥она нейтральноњ сол≥ на ≥они г≥дрогену ≥ алюм≥н≥ю, €к≥ на€вн≥ у вбирному комплекс≥. «азвичай обм≥нну кислотн≥сть визначають, застосовуючи 1ћ розчин KCl. —туп≥нь кислотност≥ оц≥нюють за величиною рЌ сольовоњ вит€жки або суспенз≥њ. √≥дрол≥тична кислотн≥сть по€вл€Їтьс€ унасл≥док взаЇмод≥њ грунту з розчином г≥дрол≥тично лужноњ сол≥. ƒл€ цього використовують 1ћ розчин —Ќ3—ќќNa. ќтже, г≥дрол≥тична кислотн≥сть-характеризуЇ загальну к≥льк≥сть кислотних компонент≥в, включаючи компоненти, €к≥ зумовлюють обм≥нну кислотн≥сть, ≥ т≥,€к≥ вит≥сн€ютьс€ ≥з рЌ-залежних позиц≥й √¬ ; ц€ кислотн≥сть про€вл€Їтьс€ при занчно вищих, н≥ж обм≥нна, значенн€ рЌ.

 1. ўо таке вапн€ковий потенц≥ал?

ѕоказником активноњ кислотност≥ у багатьох випадках Ї велична, €ку називають вапн€ковий потенц≥ал. …ого обчислюють за формулою рЌ—а—l2 + 1 *lg aCа2+

2

¬апн€ковий потенц≥а майже не залежить в≥д розбавленн€ суспенз≥њ ≥ концентрац≥њ солей. ¬≥н в≥дносно стаб≥льний та найголовн≥ше характерний дл€ б≥льшост≥ грунт≥в.

 1. ўо таке лужн≥сть грунт≥в?ѓњ види та способи оц≥нки?

Ћужн≥сть грунт≥в традиц≥йно пов€зують з ан≥онами слабких м≥неральних (S2-,PO43-,H2BO3- та ≥нш≥) ≥ в≥дносно силтн≥ших, передус≥м орган≥чних кислот.÷≥ ан≥они про€вл€ють властивост≥ акцептор≥в протон≥в або основ; за взаЇмод≥њ з водою вони приймають в≥д нењ протон ≥ у розчин≥ з€вл€ютьс€ г≥дроксид-≥они. ¬иди лужност≥: 1)јктуальна лужн≥сть, або активн≥сть ќЌ- -≥он≥в у р≥дких фазах грунт≥в, оц≥нюють вим≥рюванн€м рЌ у р≥зних грунтових системах:грунтових системах, насичених водою грунтових пастах,воднихз грунтових суспенз≥€х за сп≥вв≥дношенн€ грунт: вода Ц 1:1; 1:2,5.«а отсаннм провод€ть в≥ стандартн≥ визначенн€. јнал≥зуючи засолен≥ грунти, сп≥вв≥дношенн€ становить 1:5. 2)  арбонатна лужн≥сть.  арбонатн≥ ≥они на€вн≥ у грунтах у форм≥ легкорозчинних солей(Na2CO3, NaHCO3), а також важкорозчинних сполук —а—ќ3. ¬≥дпов≥дно до розчинност≥ сполук, карбонатн≥ ≥они здатн≥ переходити ≥з твердих фаз грунту у грунтовий розчин, а в умовах проведенн€ анал≥зу Ц у р≥дк≥ фази паст ≥ суспенз≥й. ” карбонатно-кальц≥Їв≥й систем≥ за умови зменшенн€ –—ќ2 спостер≥гаЇтьс€ зростанн€ рЌ ≥ зхменшенн€ карбонатноњ лужност≥.«б≥льшенн€ зумовлюЇ до зниженн€ рЌ. ¬ умовах анал≥зу грунт≥в з≥ зростанн€ сп≥вв≥дношенн€ води ≥ грунту, унасл≥док переходу в≥д пасти до суспенз≥њ(1:5), спостер≥гаЇтьс€ зростанн€ рЌ ≥ зменшенн€ карбонатноњ лужност≥. 3) “акожЇ боратна лужн≥сть зумовлена присутн≥стю у розчин≥ борат-≥он≥в та сульф≥дна лужн≥сть.ѓњ можна спостер≥гати у грунтах за дом≥нуванн€ у них в≥дносних умов середовища, за умов тривалого збер≥ганн€ зразк≥в у стан≥ польовоњ вологи у герметично закритому скл€ному посуд≥.

 1. ўо характеризуЇ карбонатна лужн≥сть?

 арбонатна лужн≥сть.  арбонатн≥ ≥они на€вн≥ у грунтах у форм≥ легкорозчинних солей(Na2CO3, NaHCO3), а також важкорозчинних сполук —а—ќ3. ¬≥дпов≥дно до розчинност≥ сполук, карбонатн≥ ≥они здатн≥ переходити ≥з твердих фаз грунту у грунтовий розчин, а в умовах проведенн€ анал≥зу Ц у р≥дк≥ фази паст ≥ суспенз≥й. ” карбонатно-кальц≥Їв≥й систем≥ за умови зменшенн€ –—ќ2 спостер≥гаЇтьс€ зростанн€ рЌ ≥ зхменшенн€ карбонатноњ лужност≥.«б≥льшенн€ зумовлюЇ до зниженн€ рЌ. ¬ умовах анал≥зу грунт≥в з≥ зростанн€ сп≥вв≥дношенн€ води ≥ грунту, унасл≥док переходу в≥д пасти до суспенз≥њ(1:5), спостер≥гаЇтьс€ зростанн€ рЌ ≥ зменшенн€ карбонатноњ лужност≥, внасл≥док розбавленн€ ≥ зменшенн€ –—ќ2 у газових фазах грунтових систем.

 1. як≥ грунти називають лужними?

Ћужними називають грунти в €ких реанкц≥ грунтового розчину быльша 7(рЌ>7). ƒо лужних належать дерново-карбонатн≥ грунти, солончаки

 1. як≥ грунти називають кислими?

 ислими називаютьс€ грунти в €ких реакцы€ грунтовго розчину становить менше 7(рЌ<7). ƒо кислих грунт≥в належать п≥дзолист≥ грунти, чорноземи.

 1. √≥потези про обм≥нний јлюм≥нн≥й та обм≥нний √≥дроген.

Ќа початку 20-го стол≥тт€ запропоновано 2 г≥потези, на основ≥ €ких по€снювали природу потенц≥йноњ кислотност≥: алюм≥н≥Їва та воднева (або г≥потеза обм≥нного јлюм≥н≥ю та обм≥нного √≥дрогену). ¬ласне тому 2-те стол≥тт€ необх≥дно вважати початком дискус≥њ про походженн€ (генезис, природу) потенц≥альноњ кислоти.

« позиц≥њ г≥потези про обм≥нний јлюм≥н≥й(вперше запропонував американський вченний “. ¬ейтч 1904 року; вдосконалював ≥ розвиввав €понський вченний √. ƒайкухара), його присутн≥сть у сольових вит€жках ≥з кислих грунт≥в по€снюють пр€мим його вит≥сненн€м ≥з •¬  за допомогою розчин≥в нейтральних солей.

’лорид јлюм≥н≥ю титруЇтьс€ €к кислота, що ≥ створюЇ враженн€ щодо обм≥нноњ кислоти.

 1. ўо таке боратна лужн≥сть

Ћужн≥сть може бути зумовлена р≥зними компонентами, €к≥ про€вл€ють властивост≥ основ. ƒоведено, що лужн≥сть грунт≥в може бути зумовленна не лиже карбонатними ≥онами. Ѕуло встановлено, що у водах рисових чек≥в лужн≥сть, зумовлена 2,4, а загальна - 1,6 ммоль(-)/л. ÷е протир≥чч€ по€снюють на€вн≥стю одноосновноњ кислоти, нею може бути борат-≥он. ќтже, Ї ще один вид лужност≥, €ку називають Ѕорат-лужн≥сть.

 1. ўо таке сульф≥дна лужн≥сть

«а на€вност≥ у грунт≥ сульф≥д≥в визначають сульф≥дну лужн≥сть. ѓѓ можна спостер≥гати за дом≥нуванн€ в≥дпов≥дних умов середовища, за умов збер≥ганн€ зразк≥в грунт≥ у стан≥ польовоњ вологост≥ у герметично закритому скл€ному посуд≥. ћоже бути зумовлена ано≥онами кислот.

 1. Ќазв≥ть критер≥њ под≥лу грунту за складом компонент≥в, що зумовлюють лужн≥сть?

«агальна лужн≥сть е може бути зумовлена карбонатними, орган≥сними компонентам,боратами, сульф≥дами. ” зв"€зку з цим ус≥ компоненти характеризуютьс€ р≥зними константами основност≥ ≥ сп≥вв≥дношенн€ њхнЇ у р≥зних грунтах неоднакове, тому часто спостер≥гають нев≥дпов≥дн≥сть м≥ж велечиною рЌ ≥ загальною лужн≥стю.

 1. як≥ способи ме≥орац≥њ застосовують стосовно лужних грунт≥в?

ƒл€ х≥м≥чноњ мел≥орац≥њ Ї зам≥щенн€ ув≥браного Ќтр≥ю та  альц≥ю та нейтрал≥зац≥€ в≥льноњ води. «азвичай х≥м≥чну мел≥орац≥ю провод€ть шл€хом внесенн€ г≥псу або р≥зноман≥тних м≥нерал≥в. €к≥ м≥ст€ть г≥пс, сульф≥д, кислоту, ульфад ‘еруму, то що.

 1. Ќа€вн≥сть €ких компонент≥в у грунт≥ зумовлюЇ формуванн€ лужноњ реакц≥њ веседовища?

—клад компонент≥в, €к≥ зумовлюють лужн≥сть грунт≥в, може мати складну структуру, головну роль в≥д≥грають ув≥браний Ќатр≥й,вм≥ст в≥льноњ або двовуглекислоњ соди, а також на€вн≥сть карбонатних ≥он≥в. ќстанн≥ присутн≥ фактично в ус≥х грунтах ≥, за вин€тко грунт≥в, €к≥ м≥ст€ть борати ≥ сульф≥ди, зумовлюють р≥вень рH.

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 923 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

—ложнее всего начать действовать, все остальное зависит только от упорства. © јмели€ Ёрхарт
==> читать все изречени€...

1169 - | 1130 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.013 с.