Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


ћолод≥жна св≥дом≥сть ≥ основн≥
–≤¬Ќ≤ ѓѓ ‘”Ќ ÷≤ќЌ”¬јЌЌя

—еред функц≥ональних соц≥олог≥чних, ф≥лософських, науково-природничих проблем одн≥Їю з головних Ї проблема св≥домост≥ загалом, ≥ молод≥жноњ св≥домост≥, зокрема.

—утн≥стю св≥домост≥ Ї те, що це особлива, вища форма в≥ддзеркаленн€ д≥йсност≥. —утн≥сть св≥домост≥ розкриваЇтьс€ через њњ ознаки.

ќзнаки св≥домост≥:

1. —в≥дом≥сть Ц це специф≥чно людське ≥деальне в≥ддзеркаленн€ бутт€, св≥дом≥сть в≥дтворюЇ д≥йсн≥сть в ≥деальн≥й форм≥.

2. —в≥дом≥сть в≥дтворюЇ обТЇктивний зм≥ст у субТЇктивн≥й форм≥ (через пон€тт€, судженн€, висновки).

3. —в≥дом≥сть Ц це творче, активно-перетворююче в≥ддзеркаленн€ д≥йсност≥.

” ф≥лософ≥њ Ђсв≥дом≥стьї визначаЇтьс€ таким чином:

св≥дом≥сть Ц це продукт ≥сторичного розвитку матер≥њ, вища притаманна людин≥ функц≥€ головного мозку, €ка ви€вл€Їтьс€ в ≥деальному, адекватному, активно-перетворюючому в≥дображенн≥ д≥йсност≥.

‘ункц≥њ св≥домост≥:

1. ѕ≥знавальна Ц виражаЇ сутн≥сть св≥домост≥, адекватне, активне в≥ддзеркаленн€ д≥йсност≥.

2. —амосв≥дом≥сть Ц допомагаЇ людин≥ виокремити себе з реальноњ д≥йсност≥, визначити своЇ м≥сце у сусп≥льств≥.

3. ќц≥нка Ц завд€ки Їдност≥ п≥знанн€, усв≥домленн€, самоусв≥домленн€ виконуЇтьс€ функц≥€ оц≥нки стриманоњ ≥нформац≥њ.

4. Ќакопиченн€ знань Ц св≥дом≥сть накопичуЇ знанн€.

5. «вТ€зок Ц д≥€льн≥сть людини вимагаЇ комун≥кац≥њ, сп≥лкуванн€ з ≥ншими людьми.

6. ”правл≥нн€ Ц на основ≥ оц≥нки факт≥в св≥дом≥сть регулюЇ, впор€дковуЇ д≥њ людини.

ќдн≥Їю ≥з пров≥дних у соц≥олог≥њ молод≥ Ї проблема досл≥дженн€ молод≥жноњ св≥домост≥. —еред сучасних наукових праць з ц≥Їњ проблематики, вагомим доробком Ї монограф≥€ Ќ.…. „ерниш Ђ—усп≥льна св≥дом≥сть молод≥ї.

—в≥дом≥сть молод≥, ≥ сп≥льн≥сна, ≥ групова Ц це р≥зновиди масовоњ св≥домост≥, €к≥ вивчаютьс€ соц≥ологами через анал≥з ≥ досл≥дженн€ њњ основних форм.

ќсновними формами масовоњ св≥домост≥ Ї: пол≥тико-правова; економ≥чна, еколог≥чна, моральна тощо.

ќсновн≥ форми масовоњ св≥домост≥ функц≥онують на таких р≥вн€х:

Ј когн≥тивний (теоретико-п≥знавальний) р≥вень;

Ј емоц≥йно-чуттЇвий р≥вень;

Ј повед≥нковий р≥вень.

1.  огн≥тивний р≥вень включаЇ в себе систематизован≥ науков≥ погл€ди ≥ знанн€, €к≥ Ї основою дл€ формуванн€ наукового св≥тогл€ду та переконань, моральних норм та принцип≥в, що визначають р≥вень духовност≥, культури, повед≥нку молод≥, здатн≥сть обТЇктивно ≥ адекватно оц≥нювати д≥йсн≥сть, приймати р≥шенн€.

2. ≈моц≥йно-чуттЇвий р≥вень становить взаЇмод≥€ емоц≥й, духовних стан≥в, почутт≥в особистост≥ в њх Їдност≥ ≥ ц≥л≥сност≥. ÷ей р≥вень маЇ бути т≥сно взаЇмоповТ€заним з≥ зм≥стом когн≥тивного р≥вн€ ≥ перебувати у певн≥й залежност≥ в≥д нього, ≥накше головна особлив≥сть молод≥жноњ св≥домост≥ Ц надм≥рна емоц≥йн≥сть Ц може перетворитис€ в њњ ваду.

3. ѕовед≥нковий) р≥вень Ц м≥стить у соб≥ соц≥альн≥ установки, а також волю, прагненн€ ≥ вм≥нн€ зд≥йснювати свою д≥€льн≥сть €к≥сно.

—в≥дом≥сть молод≥ Ї ц≥л≥сним д≥алектичним переплет≥нн€м складових ус≥х р≥вн≥в. Ќаприклад, соц≥альна установка включаЇ у себе елементи когн≥тивного р≥вн€ ≥ емоц≥йно-чуттЇвого, а переконанн€ м≥ст€ть у соб≥ емоц≥йн≥ й повед≥нков≥ компоненти. ÷≥л≥сн≥сть ус≥х складових св≥домост≥ не виключаЇ на€вност≥ суперечностей ≥ всередин≥ кожного р≥вн€, ≥ в њх взаЇмод≥њ, що даЇ можлив≥сть, будучи внутр≥шн≥м джерелом духовного розвитку, дл€ подальшого вдосконаленн€ особистост≥. ќднак внутр≥шн€ суперечлив≥сть повинна мати свою межу, тому що роздвоЇн≥сть знань ≥ переконань, емоц≥й, почутт≥в ≥ соц≥альних установок може призвести до руйнац≥њ ц≥л≥сност≥ особистост≥, њњ дисгармон≥йност≥, духовного дискомфорту. ѕро€вами такого порушенн€ м≥ри можуть бути, з одного боку, дво€к≥сть морал≥ ≥ св≥домост≥ взагал≥; почутт€ та емоц≥њ, що взаЇмно виключають одне одного, суперечлив≥сть повед≥нкових установок, а з другого Ц нев≥дпов≥дн≥сть м≥ж словами ≥ вчинками, св≥дом≥стю ≥ д≥€льн≥стю. “ак≥ €вища у молод≥жному середовищ≥ отримали назву соц≥альноњ незр≥лост≥, ≥нфантил≥зму.

 

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 1523 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

—тудент может не знать в двух случа€х: не знал, или забыл. © Ќеизвестно
==> читать все изречени€...

1807 - | 1413 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.008 с.