Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


який тип кутових заход≥в може виготовл€тис€ з кварцового ≥ оптичного скла?
≤ р≥вень

 

1. Ћанцюг, що виражаЇ взаЇмозв'€зок м≥ж розм≥рами деталей, що вход€ть в даний вузол або машину називають:

—к≥льки розм≥р≥в в≥д кожноњ з деталей, що вход€ть в ланцюг, повинен м≥стити складальний розм≥рний ланцюг?

–озм≥рний параметр механ≥зму, що конструктивно л≥м≥туЇтьс€,- це

як≥ способи р≥шенн€ оборонних розм≥рних ланцюг≥в ≥снують

яка ланка розм≥рного ланцюга Ї замикаючою ланкою

’арактер з'Їднанн€ деталей, що визначаЇтьс€ розм≥рами зазор≥в, що виникають в ньому, або нат€гу, називаЇтьс€

6. ѕовний цикл робот з сертиф≥кац≥њ проводитьс€:

яким знаком в≥дпов≥дност≥ маркуЇтьс€ продукц≥€, що пройшла сертиф≥кац≥ю у ¬еликобритан≥њ?

 

яким знаком в≥дпов≥дност≥ маркуЇтьс€ продукц≥€, що пройшла сертиф≥кац≥ю у √ерман≥њ?

9. —ертиф≥кац≥€ може бути:

ўо представл€Ї собою сертиф≥кац≥€ виробництва?

11. ѕри сертиф≥кац≥њ продукц≥њ з оц≥нюванн€м системи €кост≥ використовують:

12. —ертиф≥кат загальноњ форми використовуЇтьс€:

13. —ертиф≥кат походженн€ на текстильну продукц≥ю використовуЇтьс€:

14. —ертиф≥кат походженн€ на металопродукц≥ю використовуЇтьс€:

15. —ертиф≥кат форми EUR-1, EUR-2 використовуЇтьс€:

16. —ертиф≥кат походженн€ послуг використовуЇтьс€:

17. ќц≥нка роботи персоналу Ї складовою частиною:

18. Ќев≥дТЇмною складовою системи оц≥нюванн€ Ї:

19.  ритер≥њ оц≥нки персоналу це:

20. Ўкали оц≥нки дають можлив≥сть:

21. ћетод заданого розпод≥лу Ї:

22. ”правл≥нн€ по ц≥л€м це:

23.  ≥льк≥сть етап≥в управл≥нн€ по ц≥л€м:

24. Ќормативний документ Ц це:

25. —тандарти регламентують р≥вень вимог до обТЇкт≥в стандартизац≥њ:

26. Ќац≥ональн≥ стандарти в ”крањн≥ розробл€ють:

27. Ќац≥ональн≥ нормативн≥ документи приймають:

28. ќбовТ€зковий дл€ виконанн€ нормативний документ Ц це:

29. ѕрисвоЇне значенн€ м≥ри велич≥н≥ Ц цеЕ

30. «¬“ в €кому створюЇтьс€ кодовий сигнал вим≥рювальноњ ≥нформац≥њ Ц цеЕ

31. ƒо основних груп засоб≥в державноњ системи промислових прибор≥в в≥днос€ть:

—укупн≥сть «¬“ та принцип≥в вим≥рюванн€ дл€ створенн€ вим≥рювальноњ ≥нформац≥њ - це

—укупн≥сть процедур та правил, €к≥ забезпечують отриманн€ результат≥в з потр≥бною точн≥стю - це

як≥ Ї види вим≥рювань?

35. ћетоди вим≥рювань класиф≥куютьс€ на:

36. ƒо метод≥в безпосереднього оц≥нюванн€ в≥днос€тьс€:

37. „астина ≥нтервалу показань дл€ €кого пронормован≥ помилки вим≥рювань Ц цеЕ

38. ¬им≥рювальний пристр≥й, €к≥й реал≥зую вим≥рювальне перетворюванн€ Ц цеЕ

39. ћетод Ђнон≥усуї Ц цеЕ

40. ƒо непр€мих вим≥рювань в≥днос€тьс€:

41. –ежим роботи, в €кому перетворювана величина не залежить в≥д часу:

42. «алежн≥сть м≥ж значенн€ми перетворюваноњ величини на виход≥ та вход≥ «¬“, визначен≥ п≥д час градуюванн€:

43. ќсновними статичними характеристиками «¬“ не Ї:

44. «алежн≥сть м≥ж вх≥дною та вих≥дною величинами вим≥рювального перетворювача:

45. ¬≥дношенн€ в≥дносноњ зм≥ни вих≥дноњ величини до в≥дносноњ вх≥дноњ величини:

ўо Ї характеристикою ступеню реагуванн€ «¬“ на зм≥ну вх≥дноњ величини?

–≥зниц€ м≥ж показом засобу вим≥рювань та ≥стинним значенн€м вим≥рювальноњ величини

48. –≥зниц€ м≥ж ном≥нальним та ≥стинним значенн€м величини, що в≥дтворюЇтьс€ м≥рою Ї:

49. ƒо оптико-механ≥чних прилад≥в не в≥дноситьс€:

а) важ≥льно - оптичн≥;

б) ≥нтерференц≥йн≥;

в) проекц≥йн≥;

г) ≥нтерференц≥йн≥;

д) дифракц≥йн≥;

е) дл≥новим≥рювачи.

50. ÷≥на розпод≥лу ≥нструментального м≥кроскоп≥чного м≥кроскопу:

јбсолютний метод вим≥рюванн€ довжин м≥кроскопом - це

52. „утливим елементом диференц≥ального пневматичного приладу Ї:

53. «г≥дно √ќ—“ 2875 √остру вершину робочого кута мають, охоплюють д≥апазон в≥д 10 до 79∞:

який тип кутових заход≥в може виготовл€тис€ з кварцового ≥ оптичного скла?

55. «г≥дно √ќ—“ 2875 клас точност≥ 1 маЇ:

56 ћехан≥чн≥ кутом≥ри бувають типу:

57 Ќайб≥льш точними оптичними приладами дл€ безконтактного вим≥рюванн€ кут≥в Ї:

58. ћ≥крометричн≥ р≥вн≥ бувають тип≥в:

59. ћ≥крометричн≥ р≥вн≥ показанн€ зн≥мають по:

60. ƒл€ вим≥рюванн€ малих кутових в≥дхилень в≥д горизонтальноњ площини служать:

61. —ила, д≥юча на одиницю площ≥:

62. ≈кстензометри- це:

63. як називаЇтьс€ наука про вим≥рюванн€:

яки Ї види вим≥рювань?

65. ћетоди вим≥рювань класиф≥куютьс€ на:

66. —еред перерахованих нижче засоб≥в вим≥рювальноњ техн≥ки знайд≥ть т≥ що в≥днос€тьс€ до вим≥рюванн€ геометричних величин:

а) проф≥лометр;

б) ватметр;

в) поплавковий р≥внем≥р;

г) тахометр;

д) частотом≥р;

67. —еред перерахованих нижче засоб≥в вим≥рювальноњ техн≥ки знайд≥ть т≥ що в≥днос€тьс€ до вим≥рюванн€ геометричних величин:

а) ≥ндуктивний товщином≥р;

б) ватметр;

в) тензорезистивний силом≥р;

г) тахометр;

д) частотом≥р;

68. —еред перерахованих нижче засоб≥в вим≥рювальноњ техн≥ки знайд≥ть т≥ що в≥днос€тьс€ до вим≥рюванн€ механ≥чних зусиль:

а) ≥ндуктивний товщином≥р;

б) ватметр;

в) тензорезистивний силом≥р;

г) тахометр;

д) частотом≥р;

69. ћасов≥ та обТЇмн≥ витрати повТ€зан≥:

 

≤≤ р≥вень

1. ўо характеризуЇ нат€г?

2. Ќайб≥льшим нат€гом називаЇтьс€

3. Ќайменшим нат€гом називаЇтьс€

4. ѕосадки, в €ких можливе отриманн€ €к найб≥льшого зазору, так ≥ найб≥льшого нат€гу, називаютьс€

5. —трок експертизи л≥карських засоб≥в складаЇ:

6. ѕовний цикл робот з сертиф≥кац≥њ проводитьс€:

7. яким знаком в≥дпов≥дност≥ маркуЇтьс€ продукц≥€, що в≥дпов≥даЇ вимогам техн≥чних регламент≥в:

8. јтестац≥€ виробництва проводитьс€:

9. ¬нутр≥шн≥й контроль виробництва забезпечуЇ:

10. ѕоказники оц≥нки персоналу це:

11. як≥ Ї види критер≥њв оц≥нки персоналу?

12. –обоча роль це:

13 ¬≥дб≥р персоналу включаЇ:

14. —тандарти нац≥ональноњ системи стандартизац≥њ позначаютьс€ перед номером стандарту цифрою:

15. —тандарти ™диноњ системи конструкторськоњ документац≥њ (™— ƒ) позначаютьс€ перед номером стандарту цифрою:

16. —тандарти ™диноњ системи техн≥чноњ документац≥њ (™—“ƒ) позначаютьс€ перед номером стандарту цифрою:

17. —тандарти —истеми забезпеченн€ ™дност≥ вим≥рювань (ƒ—¬) позначаютьс€ перед номером стандарту цифрою:

18. „им обмежуЇтьс€ д≥апазон використовуЇмост≥ галузевих стандарт≥в?

19. який з метод≥в стандартизац≥њ маЇ назву Ђметод базових конструкц≥йї?

20. який пор€дковий номер переважного числа 5,31, €кщо в≥н Ї добутком переважних чисел 1,12 та 4,75, пор€дков≥ номера €ких 2 та 27 в≥дпов≥дно?

21. –озм≥рна взаЇмозам≥нн≥сть Ц це:

22. —праву нормативного документа складають п≥сл€:

23. ”загальнене пон€тт€ коеф≥ц≥Їнту перетворенн€ Ї:

24. ’арактеристики, €к≥ описують властивост≥ «¬“ в≥дбирати та в≥ддавати енерг≥ю через своњ вх≥дн≥ та вих≥дн≥ цеп≥:

25. ’арактеристика, €ка повн≥стю описуЇ математичну модель динам≥чних властивостей засоб≥в вим≥рювань:

26. “имчасова характеристика засоб≥в вим≥рювань, отримана в результат≥ подач≥ на його вх≥д сигналу у вигл€д≥ одиничноњ функц≥њ заданоњ ампл≥туди

27. ƒо основних типи косинц≥в не в≥днос€тьс€:

28. я €ких випадках дл€ визначенн€ шорсткост≥ використовують лупу?

29. який вид «¬“ призначений дл€ контролю пр€мол≥н≥йност≥ ≥ площинност≥ невеликих поверхонь деталей методом св≥тловоњ щ≥лини?

30. «а €кими розм≥рами квадрату оц≥нюЇтьс€ к≥льк≥сть пл€м на поверхн≥ зг≥дно методу Ђна краскуї?

31. яка к≥льк≥сть щуп≥в в набор≥ є2?

32. ¬им≥рюванн€ штанген≥нструментом - це

33. ƒо основних компонент≥в Ў÷-1 не в≥днос€ть:

34. ѕри перев≥рц≥ нульового положенн€ штангенциркул€ просв≥т повинен бути:

35. ѕ≥сл€ зак≥нченн€ роботи з штангенциркулем потр≥бно:

36. ¬ електричних тензорезисторах ефекти впливу температури компенсують за допомогою:

37. ¬ при методах фотопружност≥, хвил≥ мають нульовий зсув фаз, коли:

38. якщо в≥дм≥нн≥сть в напруженн€х таке, що зрушенн€ фаз м≥ж хвил€ми досить велике, виникаЇ:

39. «а методом " рихк≥ лаки" тр≥щини утворюютьс€ п≥д кутом до головних напружень:

40. «а методом "ћуарових смуг" при деформуванн≥ зразка:

41. «а методом "¬≥бруючоњ струни" €к м≥ра деформац≥њ використовуЇтьс€:

42. ≈кстензометри ’агенбергера мають систему важел≥в, €к≥ забезпечують посиленн€:

43. “емператури фазових р≥вноваг чистих речовин - це:

44. «м≥на температури газу пропорц≥йно зм≥н≥ тиску:

45.  оеф≥ц≥Їнт теплопров≥дност≥ - це:

46. –≥динний манометричний термометр складаЇтьс€ з:

47. ¬ €кому з термометр≥в зм≥ненн€ температури сприймаЇтьс€ важ≥льно-зубчастоњ системою:

48. ” термоелектричних термометрах термо≈–— Ї м≥рою температури:

49. «≥ зменшенн€м температури ≥нтенсивн≥сть теплового випром≥нюванн€:

50. який вид приймач≥в повного випром≥нюванн€ виконаний у вигл€д≥ термопари, в €ких активний шар маЇ хороший тепловий контакт з основою:

≤≤≤ р≥вень

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 1705 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ѕутерброд по-студенчески - кусок черного хлеба, а на него кусок белого. © Ќеизвестно
==> читать все изречени€...

1431 - | 1444 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.019 с.