Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


≈тапи реал≥зац≥њ стратег≥њ
 

ѕлануванн€ реал≥зац≥њ стратег≥њ пол€гаЇ в [2]:

ј) розпод≥л≥ стратег≥чних ц≥лей в час≥,

Ѕ) розпод≥л≥ стратег≥чних ц≥лей за функц≥€ми,

¬) оц≥нц≥ стратег≥њ.

 

ј) –озпод≥л стратег≥чних ц≥лей в час≥ охоплюЇ[5]:

тактичн≥ плани,

оперативн≥ плани,

одноразов≥ плани (програми та проекти)

пост≥йн≥ плани: (пол≥тика, процедури, правила).

“актика - це середньостроков≥ плани, узгоджен≥ ≥з загальним довгостроковим планом.

ƒе€к≥ характеристики тактичних план≥в [2]:

тактику розробл€ють €к продовженн€ стратег≥њ,

стратег≥€ розробл€Їтьс€ на р≥вн≥ вищого кер≥вництва, тактика - на р≥вн≥ вищоњ та середньоњ ланок,

тактика розрахована на коротший терм≥н, н≥ж стратег≥€,

тактичн≥ результати про€вл€ютьс€ досить швидко ≥ легко сп≥вв≥днос€тьс€
≥з конкретними д≥€ми.

ќперативн≥ плани розробл€ютьс€ кер≥вниками середньоњ та нижньоњ ланок на основ≥ тактичних план≥в ≥ показують шл€хи, €к њх дос€гти. ¬они мають вузький фокус, кожен з них охоплюЇ в≥дносно невеликий наб≥р вид≥в д≥€льност≥ та маЇ короткостроковий горизонт [5].

ѕол≥тика, правила та процедури формують так зван≥ пост≥йн≥ плани, €к≥ мають на мет≥ задати найб≥льш загальн≥ принципи, що спр€мовуватимуть виконанн€ €к стратег≥чних, так ≥ тактичних, оперативних та одноразових план≥в [5].

ѕол≥тика - загальне кер≥вництво дл€ д≥й ≥ прийн€тт€ р≥шень, €ке полегшуЇ дос€гненн€ ц≥лей. ѕол≥тика, €к правило, формуЇтьс€ на довгий пер≥од п≥сл€ прийн€тт€ довгострокових ≥ тактичних план≥в.

ѕроцедура - опис д≥й, €к≥ потр≥бно зд≥йснити у конкретних ситуац≥€х. як правило, це стандартизован≥ вказ≥вки, вироблен≥ на основ≥ позитивного минулого досв≥ду. ÷е запрограмован≥ р≥шенн€.

ѕравила - точне визначенн€, що повинно бути зроблено в специф≥чн≥й одиничн≥й ситуац≥њ. ѕравила в≥др≥зн€ютьс€ в≥д процедур тим, що вони розрахован≥ на конкретне ≥ обмежене питанн€, а процедура - на посл≥довн≥сть взаЇмоповТ€заних д≥й.

 

Ѕ) –озпод≥л стратег≥чних ц≥лей за функц≥€ми включаЇ два узагальнен≥ ≥нструменти:

управл≥нн€ за ц≥л€ми ≥ бюджети [2].

1) ”правл≥нн€ за ц≥л€ми - розпод≥л ц≥лей кожному кер≥внику в≥д найвищого до найнижчого р≥вн€. ѕри розробц≥ ц≥лей дл€ кожного п≥дрозд≥лу необх≥дно зд≥йснювати двосторонн≥й обм≥н ≥нформац≥Їю, щоб забезпечити розум≥нн€ кожною людиною його конкретних завдань ≥ дл€ того, щоб ви€снити, що п≥длеглим потр≥бно дл€ дос€гненн€ ц≥лей. ќсновн≥ сфери, де п≥длеглим потр≥бна п≥дтримка кер≥вник≥в дл€ виконанн€ поставлених ц≥лей:

- уточненн€ в≥дносин м≥ж повноваженн€ми ≥ в≥дпов≥дальн≥стю,

- п≥дтримка з боку штатного персоналу,

- горизонтальна ≥ вертикальна комун≥кац≥€,

- ресурси (≥нформац≥€, ф≥нанси, матер≥али, обладнанн€ ≥ трудов≥ ресурси).

–озробка план≥в д≥й в рамках реал≥зац≥њ етап≥в плануванн€ даЇ наступн≥ переваги:

- оц≥нка практичноњ можливост≥ дос€гненн€ ц≥лей,

- ви€вленн€ зон потенц≥йних проблем ≥ нев≥домих насл≥дк≥в,

- полегшенн€ пошуку кращих ≥ б≥льш ефективних шл€х≥в дос€гненн€ ц≥лей,

- забезпеченн€ основи дл€ оц≥нки затрат при розробц≥ бюджет≥в, календарних план≥в ≥ ресурс≥в,

- визначенн€ необх≥дних робочих взаЇмов≥дносин ≥ взаЇмоп≥дтримки,

- ви€вленн€ непередбачених обставин, €к≥ сл≥д врахувати дл€ дос€гненн€ ц≥лей.

≈тапи плануванн€ д≥й:

1. ¬изначенн€ основних завдань ≥ засоб≥в, необх≥дних дл€ дос€гненн€ ц≥лей.

2. ”становленн€ взаЇмозв'€зк≥в, €к≥ мають вир≥шальне значенн€, м≥ж
основними видами д≥€льност≥. ¬ивченн€ операц≥й.

3. ”точненн€ ролей ≥ взаЇмов≥дносин ≥ делегуванн€ в≥дпов≥дних повноважень
дл€ виконанн€ кожного виду д≥€льност≥.

4. ќц≥нка витрат часу дл€ кожноњ основноњ операц≥њ та субоперац≥њ.

5. ¬изначенн€ ресурс≥в, необх≥дних дл€ кожноњ операц≥њ ≥ дл€ плану в≥д початку до к≥нц€.

6. ѕерев≥рка строк≥в ≥ коректуванн€ план≥в д≥й.

ѕричини де€ких невдач управл≥нн€ за ц≥л€ми:

1. ¬≥дсутн≥сть зац≥кавленост≥ ≥ п≥дтримки вищого кер≥вництва.

2. ¬икривленн€ концепц≥њ.

3. “руднощ≥ при постановц≥ ц≥лей.

4. «б≥льшенн€ канцел€рськоњ роботи.

5. ѕосиленн€ деф≥циту часу.

6. ¬≥дсутн≥сть в≥дпов≥дноњ квал≥ф≥кац≥њ.

7. ¬≥дсутн≥сть ≥ндив≥дуальноњ мотивац≥њ.

8. —лабка ≥нтеграц≥€ з ≥ншими системами.

9. —тратег≥њ недоц≥льних зм≥н.

 

2) Ѕюджети - це метод розпод≥лу ресурс≥в, охарактеризованих у к≥льк≥сн≥й форм≥, дл€ дос€гненн€ ц≥лей, також представлених у к≥льк≥сн≥й форм≥. ≤ тому першим кроком при складанн≥ бюджету Ї визначенн€ у к≥льк≥сн≥й форм≥ ресурс≥в ≥ ц≥лей.

≈тапи розробки бюджету включають:

1. ќголошенн€ вищим кер≥вництвом загальних ц≥лей орган≥зац≥њ.

2. ѕ≥дготовка в≥дд≥лами оперативних кошторис≥в.

3. јнал≥з та перев≥рка пропозиц≥й по бюджету. –озпод≥л ресурс≥в всередин≥
орган≥зац≥њ.

4. ѕ≥дготовка п≥дсумкових бюджет≥в.

 

¬) ќц≥нка стратег≥чного плану - це пор≥вн€нн€ результат≥в ≥з ц≥л€ми. ўоб бути ефективною оц≥нка повинна проводитись системно ≥ безперервно. ѕри оц≥нц≥ процесу стратег≥чного плануванн€ потр≥бно визначитись ≥з такими основними питанн€ми:

- чи Ї стратег≥€ внутр≥шньо сум≥сною з можливост€ми орган≥зац≥њ?

- чи передбачаЇ стратег≥€ допустимий р≥вень ризику?

- чи маЇ орган≥зац≥€ достатньо ресурс≥в дл€ реал≥зац≥њ стратег≥њ?

- чи враховуЇ стратег≥€ зовн≥шню небезпеку ≥ можливост≥?

- чи Ї ц€ стратег≥€ найкращим способом застосуванн€ ресурс≥в ф≥рми?

—ерйозний тиск на оц≥нку стратег≥њ зд≥йснюЇ фактор часу ≥ точн≥сть вим≥р≥в. ѕри оц≥нц≥ стратег≥њ застосовують €к к≥льк≥сн≥, так ≥ €к≥сн≥ критер≥њ оц≥нки план≥в:

 ≥льк≥сними критер≥€ми можуть виступати наступн≥ показники:

1. ƒн≥, втрачен≥ через страйкуванн€.

2. –≥вень витрат ≥ ефективн≥сть виробництва.

3. Ќевиходи на роботу.

4. ѕлинн≥сть кадр≥в.

5.  онкурентн≥сть оплати прац≥.

як≥сн≥ критер≥њ:

1. «датн≥сть привабити висококвал≥ф≥кованих менеджер≥в.

2. –озширенн€ обс€гу послуг кл≥Їнтам.

3. «адоволенн€ прац≥вник≥в роботою.

4. «ниженн€ к≥лькост≥ небезпек ≥ ризик≥в у д≥€льност≥ п≥дприЇмства.

ѕ≥сл€ вибору стратег≥њ необх≥дно ретельно пров≥рити структуру. —тратег≥€ визначаЇ структуру, а не навпаки. ќдна ≥з основних помилок багатьох орган≥зац≥й у тому, що вони нову стратег≥ю накладають на стару структуру.

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 841 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

“ак просто быть добрым - нужно только представить себ€ на месте другого человека прежде, чем начать его судить. © ћарлен ƒитрих
==> читать все изречени€...

1670 - | 1493 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.01 с.