Лекции.Орг
 

Категории:


Электрогитара Fender: Эти статьи описывают создание цельнокорпусной, частично-полой и полой электрогитар...


Нейроглия (или проще глия, глиальные клетки): Структурная и функциональная единица нервной ткани и он состоит из тела...


Искусственные сооружения железнодорожного транспорта: Искусственные сооружения по протяженности составляют в среднем менее 1,5% общей длины пути...

Баричні центри дії атмосфериЦиркуляція атмосфери – це сукупність вертикальних та горизонтальних рухів повітря у тропосфері. За рахунок горизонтальних рухів повітрявітрів, відбувається перенесення тепла з екваторіальних і тропічних кліматичних поясів у помірні й полярні. Унаслідок сезонного переміщення усіх повітряних мас на північ у червні-серпні та на південь у грудні-лютому формуються перехідні кліматичні пояси. У них півроку переважає один тип повітряної маси, а півроку – інший тип. Ці сезони відрізняються, насамперед, умовами зволоження (бувають сухі й вологі сезони).

Перехідні кліматичні пояси розташовані між основними. Виділяють такі перехідні пояси: два субекваторіальних, два субтропічних, два субполярних.

Таким чином, на Землі виділяють сім основних і шість перехідних кліматичних поясів. Вони сформувалися внаслідок різного надходження сонячної енергії, цілорічного переважання або сезонного переміщення основних типів повітряних мас.

Основні ланки циркуляції в тропосфері (тропічна, помірна та полярні), та переважаючі в них вітри. Схема загальної циркуляції атмосфери (без впливу підстилаючої поверхні). Азональна складова циркуляції атмосфери (мусони тропічні, позатропічні).

Баричні центри – замкнуті області з високим чи низьким атмосферним тиском. Баричні мінімуми - замкнуті області з низьким тиском у центрі; баричні максимуми - замкнуті області з високим тиском у центрі. Баричні центри дії атмосфери – результат впливу підсилюючої поверхні (що зумовлює перервність поясів атмосферного тиску внаслідок різної теплоємності води океану і гірських порід суходолу). Вони зумовлені нерівномірним розподілом суходолу й океану, континентальністю території, рельєфом суходолу.

Над океанами баричні центри дії атмосфери є постійними впродовж року (змінюються лише їх розміри й інтенсивність впливу на суходіл). Над баричними мінімумами зароджуються циклони, максимумами - антициклони. Їх прикладами є Ісландський і Алеутський баричні мінімуми, Азорський і Південно-Атлантичний баричні максимуми.

Над суходолом узимку формуються баричні максимуми (Сибірський, Канадський), улітку – баричні мінімуми (Азіатський).

 

Особливості атмосферної циркуляції над територією Африки, її вплив на клімат її різних частин.

Атмосферна циркуляція над територією Африки має пасатно-мусонний характер і визначається:

1) впливом упродовж року океанічних баричних центрів: Азорського, Південно-Атлантичного та Південно-Індійського максимумів;

2) сезонних баричних центрів: Азіатського максимуму - взимку та Азіатського (Пенджабського) мінімуму - влітку;

3) зоною низького тиску (внаслідок існування конвекційних потоків повітря) над територією розташування термічного екватора;

4) посезонним переміщенням термічного екватора на північ (в календарне літо) та південь (в календарну зиму). Відповідно відбувається переміщення зони внутрішньотропічної конвергенції. Все це приводить до переносу повітря із “зимової” півкулі (де переважає високий тиск) у “літню” (де переважає низький тиск);

5) пасатною інверсією на заході материка;

6) впливом холодних течій на південному заході та північному заході материка, теплих течій – на його південному сході.

Переважаючі вітри: південно-східний пасат, який діє упродовж року; утворює екваторіальний мусон в календарне літо. Північно-східні пасати, які формуються в зоні високого тиску (між Азорським максимумом та Азіатським максимумом) та утворюють екваторіальний мусон у календарну зиму.

Південно-західний пасат, що утворює екваторіальний мусон влітку і взимку (пасатна інверсія).

Західне перенесення повітряних мас - в субтропіках північної й південної півкулі взимку.

 

Вплив баричних центрів дії атмосфери на клімат України

В різні сезони.

Розташування території України відносно поясів атмосферного тиску влітку. Які баричні центри дії атмосфери впливають на клімат України влітку? (Вкажіть у послідовності зменшення їх впливу). Охарактеризуйте вплив кожного баричного центру за планом: 1) назва центру; 2) які атмосферні вихори переносять повітряні маси (якого саме типу й підтипу?) 3) яку погоду вони зумовлюють? 4) на яку частину України відповідний баричний центр впливає найбільше? 5) як змінився його вплив на клімат України упродовж останніх десятиліть? Зробіть узагальнюючий висновок про вплив баричних центрів дії атмосфери на клімат України:

Баричний центр Повітряні маси Характер погоди
Холодне півріччя
Ісландський мінімум мПП, мАП Похмура волога помірно-м’яка
Сибірський і Арктичний максимуми кАП Ясна суха холодна
Середземноморська й Чорноморська області зниженого тиску (депресії) мПП М’яка, із відлигами і снігопадами
Тепле півріччя
Азорський максимум мТП, кТП Ясна суха жарка
Ісландський мінімум мПП Похмура волога прохолодна
Арктичний максимум кАП, кПП Ясна суха холодна

Із проходженням циклонів пов’язана похмура волога погода (помірно-тепла взимку, прохолодна влітку), а з антициклонами — суха погода (холодна взимку, жарка влітку). Кількість циклонів, що приходять на Україну, більша, ніж кількість антициклонів. Але антициклони рухаються повільніше, ніж циклони. Тому в цілому за рік переважає антициклональна погода.
33. Циклони, їх типи. Особливості переміщення циклонів над

Дата добавления: 2015-11-05; просмотров: 3107 | Нарушение авторских прав


Рекомендуемый контект:


Похожая информация:

Поиск на сайте:


© 2015-2019 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.002 с.