Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


ѕерша анал≥тична група ан≥он≥в
SO42-, SO32-, CO32-, PO43-

√руповим реактивом, €кий осаджуЇ ус≥ ан≥они першоњ анал≥тичноњ групи, Ї кaт≥они бар≥ю у вигл€д≥ BaCl2 або Ba(NO3)2. ” нейтральному або слаболужному середовищ≥ вони утворюють з ан≥онами першоњ анал≥тичноњ групи б≥л≥ осади: SO42- + Ba2+ = BaSO4 ¯

SO32- + Ba2+ = BaSO3 ¯ CO32- + Ba2+ = BaCO3 ¯ 2PO43- + 3Ba2+ = Ba3(PO4)2 ¯

” випадку кислого або нав≥ть слабокислого середовища (рЌ 4-5 за ун≥версальним ≥ндикаторним папером) треба додати 1-2 крапл≥ NH4OH.

¬иконанн€: у чотиричист≥ проб≥рки внести по 2-3 крапл≥ розчин≥в Na2 SO4, Na2SO3, Na2CO3 ≥ Na2HPO4 ≥ додати у кожну по 2-3 крапл≥ BaCl2 (або Ba(NO3)2). —постер≥гати утворенн€ б≥лих осад≥в, €к≥ розр≥зн€ютьс€ за своЇю розчинн≥стю у сильних кислотах.

—ульфат ¬аSO4 Ї с≥ллю сильноњ кислоти ≥ не розчин€Їтьс€ у сильних кислотах, а сульф≥т ¬аSO3, карбонат ¬а—O3 ≥ фосфат ¬а3(–O4)2 Ї сол€ми слабких кислот ≥ розчин€ютьс€ у ЌCl або ЌNO3:

¬аSO3 + 2Ќ+ = Ba2+ + Ќ2SO3 ¬а—O3+ 2Ќ+ = Ba2+ + Ќ2—O3

¬а3(–O4)2 + 6Ќ+ = 3Ba2+ + 2Ќ3–O4

¬уг≥льна кислота Ќ2—O3 швидко розкладаЇтьс€, тому при розчиненн≥ б≥лого осаду ¬а—O3 ≥нтенсивно вид≥л€ютьс€ бульбашки безбарвного газу —O2.

—≥рчиста кислота Ќ2SO3 б≥льш ст≥йнка, але також можна спостер≥гати окрем≥ бульбашки SO2, хоч с≥рчистий газ вид≥л€Їтьс€ не так ≥нтенсивно, €к —O2, ≥ маЇ характерний запах.

¬иконанн€: у кожну з попередн≥х проб≥рок, де утворилис€ б≥л≥ осади, додати 2-3 крапл≥ ЌCl ≥ спостер≥гати особливост≥ розчиненн€ осад≥в.

¬иконавши реакц≥ю з груповим реактивом, треба в≥дкрити ≥он за допомогою ≥ндив≥дуальних реакц≥й. 7.1.1. јн≥они сульфату SO42-.

’лорид бар≥ю ¬аCl2 (або ¬а(NO3)2) утворюЇ з сульфатами б≥лий осад SO42- + Ba2+ = BaSO4 ¯

який (на в≥дм≥ну в≥д ≥нших ан≥он≥в першоњ анал≥тичноњ групи) не розчин€Їтьс€ у ЌCl (або ЌNO3).

—ульфат-≥он SO42- може зФ€витис€ у розчин≥ внасл≥док окисненн€ сульф≥ту SO32- киснем пов≥тр€, тому, в≥дкривши сульфат, треба обовФ€зково перев≥рити присутн≥сть сульф≥ту, виконавши наступну реакц≥ю, €к це описано дал≥. 7.1.2. јн≥они сульф≥ту SO32-

SO32-в≥др≥зн€Їтьс€ в≥д ус≥х ≥нших ан≥онов першоњ анал≥тичноњ групи тим, що Ї в≥дновником. ¬≥н реагуЇ ≥з забарвленими окисниками ≥ знебарвлюЇ њх. —≥рка(≤V) окиснюетьс€ до с≥рки(VI).

1.ѕерманганат кал≥ю  ћnќ4 у сильнокислому середовищ≥ знебарвлюЇтьс€ при додаванн≥ сульф≥ту: 2 KMnO4 + 3 H2SO4 +5 Na2SO3 = 2MnSO4 + 5Na2SO4 +K2SO4 + 3H2O

¬иконанн€: у чисту проб≥рку вз€ти краплю розчину KMnO4, додати 10 крапель 2 н. розчину H2SO4, перем≥шати ≥ спостер≥гати забарвленн€ розчину у червно-ф≥олетовий кол≥р. ќбережно додати 1-2 крапл≥ розчину Na2SO3, перем≥шати ≥ спостер≥гати знебарвленн€ розчину у проб≥рц≥.

Ќ≥трит-≥он NO2- може давати таку саму реакц≥ю, але в≥н належить до 3-њ анал≥тичноњ групи ан≥он≥в.

2. ∆овто-бурий розчин йоду ≤2 стаЇ темно-син≥м, €кщо до нього додати крохмаль, а сульф≥т в≥дновлюЇ йод ≥ знебарвлюЇ темно-син≥й кол≥р, розчин стаЇ безбарвним:

2 +Na2SO3+ H2O= Na2SO4+ 2H≤ ¬иконанн€: у чисту проб≥рку вз€ти 2-3 крапл≥ розчину йоду, додати 1-2 крапл≥ крохмалю, перем≥шати ≥ додати 1-2 крапл≥ розчину Na2SO3. —постер≥гати знебарвленн€ розчину. 7.1.3. јн≥они карбонату —O32-

ѕри д≥њ кислот (ЌCl, —Ќ3—ќќЌ) на розчин карбонат≥в або на сух≥ карбонати утворюЇтьс€ слабка вуг≥льна кислота, €ка швидко розкладаЇтьс€ з вид≥ленн€м вуглекислого газу —ќ2, €кий не маЇ кольору ≥ запаху: —O32- + 2Ќ+ = Ќ2—O3 Ѓ Ќ2ќ + —ќ2↑.

ѕри цьому спостер≥гаЇтьс€ утворенн€ бульбашок газу ≥ шипинн€. якщо пропустити газ через розчин —а(ќЌ)2, утворюЇтьс€ осад —а—ќ3 ≥ розчин мутн≥Ї.

¬иконанн€: у дв≥чист≥ проб≥рк≥ внести 3-4 крапл≥ Na2—O3, ≥ додати 2-3 крапл≥ 2 н. розчину ЌCl, а в ≥ншу 2-3 крапл≥ —Ќ3—ќќЌ, перем≥шати. ” перш≥й проб≥рц≥ швидко вид≥л€Їтьс€ велика к≥льк≥сть бульбашок —O2, а у друг≥й Ц газ вид≥л€Їтьс€ поступово ≥ бульбашки можна спостер≥гати довше.

ѕри анал≥з≥ досл≥джуваного розчину перед виконанн€м реакц≥њ на ан≥он —O32- треба обовФ€зково виконати реакц≥ю на ан≥он SO32-, тому що з кислотами в≥н утворюЇ с≥рчисту кислоту Ќ2SO3, €ка може роскладатис€ з вид≥ленн€м бульбашок газу SO2.

јн≥они фосфату –ќ43-.

‘осфат-≥он може ≥снувати у розчин≥ у р≥зних формах: при рЌ 4,3 у розчин≥ ≥снуЇ переважно ≥он Ќ2–O4-, при рЌ 9,6 Ц ≥он Ќ–O42-, а при рЌ 12,5-13 - ≥он –O43-. “≥льки попереднЇ визначенн€ рЌ розчину може вказати на одну з цих форм, оск≥льки вс≥ вони дають однаков≥ анал≥тичн≥ реакц≥њ.

1. ћагнез≥альна сум≥ш (MgCl2+ NH4Cl + NH4OH) утворюЇ з фосфатом б≥лий кристал≥чний осад фосфату магн≥ю-амон≥ю (магн≥й-амон≥й фосфат): HPO42- + Mg 2+ + NH4OH = MgNH4PO4¯ + H2O

¬иконанн€: у чисту проб≥рку внести 2-3 крапл≥ розчину MgCl2, додати 3-4 крапл≥ NH4Cl ≥ 1-2 крапл≥ NH4OH, перем≥шати ≥ спотер≥гати утворенн€ безбарвного розчину (магнез≥альна сум≥ш). ƒодати 1-2 крапл≥ Nа2ЌPO4, перем≥шати ≥ спостер≥гати утворенн€ б≥лого осаду.

2. ћол≥бденова р≥дина (HNO3 + (NH4)2MoO4) утворюЇ з фосфатом жовтий кристал≥чний осад 12-мол≥бдофосфату амон≥ю: Na2HPO4+12(NH4)2MoO4+23HNO3=

=(NH4)3[P(Mo3O10)4]¯+2NaNO3+21NH4NO3+ 12H2O

–озчин мол≥бдату амон≥ю в азотн≥й кислот≥ (ол≥бденову р≥дину треба додавати у великому надлишку до фосфату. Ќа в≥дм≥ну в≥д попередньоњ реакц≥њ осад утворюЇтьс€ поступово (3-5 хв.): спочатку розчин жовт≥Ї, пот≥м мутн≥Ї. ѕроцес можна прискорити додаванн€м кристал≥в NH4NO3 або нагр≥ванн€м. ¬иконанн€: у чисту проб≥рку вз€ти не б≥льше одн≥Їњ крапл≥ розчину Nа2ЌPO4 (або нев≥домого розчину), додати не менш €к 10 крапель мол≥бденовоњ р≥дини, збовтувати де€кий час, залишити у штатив≥ на 3-5 хв. якщо осад не випадаЇ, додати к≥лька кристал≥в NH4NO3, обережно п≥д≥гр≥ти. —постер≥гати утворенн€ жовтого др≥бнокристал≥чного осаду.

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 773 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

¬елико ли, мало ли дело, его надо делать. © Ќеизвестно
==> читать все изречени€...

2274 - | 1945 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.012 с.