Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


ѕравила ¬сеукрањнського турн≥ру юних б≥олог≥в
«атверджено
на сп≥льному зас≥данн≥
жур≥ та оргком≥тету
X “урн≥ру юних б≥олог≥в
(м. –≥вне, жовтень 2011 р.)

1. «агальн≥ положенн€.
¬сеукрањнський турн≥р юних б≥олог≥в (надал≥ “урн≥р) Ї командним змаганн€м з б≥олог≥њ, €кий проводитьс€ ћ≥н≥стерством осв≥ти ≥ науки, молод≥ та спорту ”крањни в≥дпов≥дно до ѕоложенн€ про ¬сеукрањнськ≥ учн≥вськ≥ ол≥мп≥ади, турн≥ри та конкурси. “урн≥р Ц це змаганн€ школ€р≥в у форм≥ рольовоњ гри, що спри€Ї набуттю ум≥нь розвТ€зувати складн≥ б≥олог≥чн≥ проблеми, допов≥дати, формулювати твердженн€ та захищати власну думку в наукових дискус≥€х.

2. ”часники “урн≥ру.
” “урн≥р≥ можуть брати участь команди, що складаютьс€ з 3-5 учн≥в загальноосв≥тн≥х навчальних заклад≥в ”крањни, команди, сформован≥ п≥д орудою ћалоњ академ≥њ наук, њњ рег≥ональних в≥дд≥лень та ≥нших навчальних заклад≥в середньоњ осв≥ти. ƒопускаЇтьс€ формуванн€ зб≥рних команд. ќсобовий склад команди не може зм≥нюватис€ прот€гом “урн≥ру.  оманду очолюЇ кап≥тан, €кий Ї њњ оф≥ц≥йним представником.  оманда супроводжуЇтьс€ одним або двома кер≥вниками.  оманди повинн≥ вчасно оформити за€вки на участь в “урн≥р≥ та забезпечити вчасне надходженн€ орган≥зац≥йних внеск≥в.

3. ќргком≥тет, жур≥, експерт-консультант, ведуч≥ та л≥чильна ком≥с≥€ “урн≥ру.
3.1. —клад оргком≥тету, базовий склад жур≥ та експерт-консультант призначаютьс€ ћ≥н≥стерством осв≥ти ≥ науки, молод≥ та спорту ”крањни. ƒо складу жур≥ вход€ть фах≥вц≥ р≥зних галузей б≥олог≥њ. —писок ведучих та член≥в л≥чильноњ ком≥с≥њ формуЇтьс€ та затверджуЇтьс€ на сп≥льному зас≥данн≥ оргком≥тету та жур≥ до початку чвертьф≥нал≥в. ” випадку форсмажорних обставин зм≥ни особового складу можлив≥ за р≥шенн€м сп≥льного зас≥данн€ жур≥ та оргком≥тету.
3.2. „лени жур≥ розпод≥л€ютьс€ на групи √оловою жур≥ “урн≥ру перед початком чвертьф≥нальних, п≥вф≥нальних та ф≥нального змагань. ѕри цьому мають бути дотриманими так≥ правила:

 • кожна група повинна складатис€ не менш €к з пТ€ти член≥в жур≥ у чвертьф≥нал≥, семи Ц у п≥вф≥нал≥ та 15 Ц у ф≥нал≥;
 • к≥льк≥сть член≥в жур≥ у р≥зних групах повинна бути однаковою;
 • до складу одн≥Їњ групи жур≥ мають входити фах≥вц≥ з р≥зних галузей б≥олог≥њ;
 • зм≥на складу групи член≥в жур≥ п≥д час проведенн€ змаганн€ не допускаЇтьс€. ” раз≥ неможливост≥ когось з член≥в жур≥ продовжувати роботу, його протокол вважаЇтьс€ нед≥йсним.

4. ќрган≥зац≥€ “урн≥ру.
4.1. “урн≥р проводитьс€ за ол≥мп≥йською системою у три етапи: чвертьф≥нал, п≥вф≥нал та ф≥нал. «азначен≥ етапи складаютьс€ з к≥лькох змагань. «маганн€ Ц це к≥лька роз≥граш≥в турн≥рних задач, п≥д час €ких кожна з команд по одному разу виступаЇ у кожн≥й ≥з наступних ролей: ƒопов≥дач (ƒ), ќпонент (ќ), –ецензент (–) та —постер≥гач (—). якщо у змаганн≥ беруть участь дв≥ команди, то вони почергово виступають в рол≥ ƒ та ќ. якщо три - ƒ, ќ та –. якщо чотири команди, то ƒ, ќ, –, —. „вертьф≥нал складаЇтьс€ з двох або б≥льше змагань залежно в≥д загального числа команд. ƒо п≥вф≥налу потрапл€ють лише команди Ц переможц≥ чвертьф≥нал≥в. ƒо ф≥налу потрапл€ють переможц≥ п≥вф≥нал≥в. ”часники команд, €к≥ виступають у зазначених рол€х на змаганн€х, отримують ≥ндив≥дуальний рейтинг за накопичувальною системою.
4.2. якщо в “урн≥р≥ бере участь не б≥льше 8 команд, то п≥вф≥нальн≥ змаганн€ за р≥шенн€м оргком≥тету та жур≥ можуть не проводитис€: змаганн€ складаютьс€ з чвертьф≥нал≥в та ф≥налу. 4.3. ƒл€ участ≥ у чвертьф≥нальних змаганн€х команди-учасники розпод≥л€ютьс€ на групи, к≥льк≥сть €ких залежить в≥д загального числа команд. √рупи формуютьс€ таким чином, щоб кожн≥ дв≥ команди переважно не зустр≥чалис€ дв≥ч≥. ѕеред початком чвертьф≥нальних змагань оргком≥тет розробл€Ї схему, за €кою в≥дбуватимутьс€ змаганн€, та доводить њњ до в≥дома учасник≥в. ѕор€дковий номер команди у схем≥ визначаЇтьс€ жеребкуванн€м у присутност≥ учасник≥в “урн≥ру. ћожлив≥ схеми проведенн€ чвертьф≥нальних змагань наведен≥ у ƒодатках.
4.4. ¬их≥д до п≥вф≥налу. ” кожному чвертьф≥нальному змаганн≥ команда отримуЇ певну к≥льк≥сть бал≥в, що Ї сумою бал≥в, отриманих за роз≥груванн€ окремих задач. ƒо п≥вф≥налу виходить половина команд з найвищою сумою бал≥в.
4.5. ¬их≥д до ф≥налу.
4.5.1. ƒл€ визначенн€ учасник≥в ф≥налу провод€ть п≥вф≥нальн≥ змаганн€, €ких за р≥шенн€м жур≥ ≥ оргком≥тету може бути одне або два. «алежно в≥д числа команд-учасниць, п≥вф≥нальн≥ змаганн€ можуть в≥дбуватис€ у двох, трьох або чотирьох групах, склад €ких визначаЇтьс€ на сп≥льному зас≥данн≥ оргком≥тету та жур≥. ћожлив≥ схеми проведенн€ п≥вф≥нальних змагань наведен≥ у ƒодатках. —клад груп команд п≥д час п≥вф≥налу не п≥дл€гаЇ зм≥н≥.
4.5.2. ” випадку проведенн€ двох п≥вф≥нальних змагань перед другим обовТ€зково зд≥йснюЇтьс€ зм≥на складу груп жур≥ за схемою, прийн€тою на сп≥льному зас≥данн≥ жур≥ та оргком≥тету до початку п≥вф≥налу.
4.5.3. ¬их≥д до ф≥налу визначаЇтьс€ на основ≥ суми бал≥в, отриманих командами у вс≥х п≥вф≥нальних змаганн€х.
4.5.4. якщо п≥вф≥нал в≥дбувавс€ у двох групах, до ф≥налу виход€ть команди, що набрали найб≥льшу к≥льк≥сть бал≥в у кожн≥й груп≥, та команда, €ка набрала б≥льшу к≥льк≥сть бал≥в серед решти команд-учасниць п≥вф≥налу. ” випадку, €кщо к≥лька команд набрали однакову к≥льк≥сть бал≥в, у ф≥нал потрапл€Ї команда, €ка усп≥шн≥ше виступила у чвертьф≥нальних змаганн€х.
4.5.5. якщо п≥вф≥нали проводилис€ у трьох або чотирьох групах, до ф≥налу потрапл€ють лише команди, €к≥ набрали найб≥льшу к≥льк≥сть бал≥в у кожн≥й груп≥. ” випадку, €кщо у певн≥й груп≥ к≥лька команд набрали однакову к≥льк≥сть бал≥в, до ф≥налу потрапл€Ї команда, €ка усп≥шн≥ше виступила у чвертьф≥нальних змаганн€х.
4.5. ‘≥нал. ‘≥нальне змаганн€ розпочинаЇтьс€ о 9 ранку останнього дн€ проведенн€ змагань.  оманди-ф≥нал≥сти отримують завданн€, на розвТ€зок €ких надаЇтьс€ чотири години. ѕрот€гом ф≥нального змаганн€ командам заборон€ютьс€ консультац≥њ з кер≥вниками команд, сторонн≥ми особами, заборон€Їтьс€ користуванн€ засобами моб≥льного звТ€зку та ≥нтернетом.

5. ќрган≥зац≥€ змаганн€.
5.1. ѕроцедуру проведенн€ змагань контролюЇ ведучий. ѕ≥д час змагань команди працюють самост≥йно, не консультуючись ≥з сторонн≥ми особами (в тому числ≥ засобами моб≥льного звТ€зку чи ≥нтернету).  оманди можуть використовувати дов≥дков≥ матер≥али (п≥дручники, пос≥бники, словники, електронн≥ ресурси тощо) п≥д час п≥дготовки до виступ≥в та дискус≥й. ѕри цьому учасники, що виступають в≥д ≥мен≥ команди, не мають права користуватис€ цими матер≥алами п≥д час виступу.
5.2. ” змаганн≥ можуть брати участь дв≥, три або чотири команди в≥дпов≥дно до схеми проведенн€ етапу “урн≥ру, сформованоњ оргком≥тетом та жур≥, виход€чи з числа команд-учасниць етапу.
5.3. Ќа початку кожного змаганн€ ведучий представл€Ї член≥в жур≥ ≥ учасник≥в команд. —пос≥б розпод≥лу ролей, у €ких команди будуть виступати п≥д час першого змаганн€, визначаЇтьс€ на сп≥льному зас≥данн≥ оргком≥тету та жур≥ перед початком кожного етапу “урн≥ру. Ќадал≥ зм≥на ролей зд≥йснюЇтьс€ за схемами, наведеними у ƒодатках.
5.4. –егламент роз≥груванн€ задач≥:

 оманда-ќпонент пропонуЇ команд≥-ƒопов≥дачу задачу, ƒопов≥дач згоджуЇтьс€ чи в≥дхил€Ї пропозиц≥ю до 2 хв.
ѕ≥дготовка до допов≥д≥ до 2 хв.
ƒопов≥дь до 7 хв.
”точнююч≥ запитанн€ команди-ќпонента до ƒопов≥дача ≥ в≥дпов≥д≥ до 2 хв. ѕ≥дготовка до опонуванн€ до 2 хв.
¬иступ ќпонента до 5 хв.
¬≥дпов≥дь ƒопов≥дача на зауваженн€ ќпонента та дискус≥€ м≥ж ними до 3 хв.
”точнююч≥ запитанн€ команди-–ецензента до ќпонента та ƒопов≥дача ≥ в≥дпов≥д≥ до 2 хв.
ѕ≥дготовка до рецензуванн€ до 2 хв.
¬иступ –ецензента до 3 хв.
¬≥дпов≥д≥ ƒопов≥дача та ќпонента на зауваженн€ –ецензента та дискус≥€ м≥ж ними до 5 хв.
«агальна дискус≥€ команд до 15 хв.
”точнююч≥ запитанн€ жур≥ до команд до 3 хв.
«аключн≥ слова –ецензента, ќпонента ≥ ƒопов≥дача до 2 хв.
¬иставленн€ оц≥нок до 1 хв.
¬иступи член≥в жур≥ (у раз≥ необх≥дност≥) до 5 хв.

ѕ≥д час кожного змаганн€ кожен з кап≥тан≥в команд маЇ право один раз уз€ти хвилинну перерву (тайм-аут) дл€ обговоренн€ проблем ус≥Їю командою. 5.5. –ол≥ команд п≥д час змаганн€
5.5.1. ƒопов≥дач викладаЇ власну верс≥ю розвТ€зку задач≥, акцентуючи увагу на основних б≥олог≥чних ≥де€х та висновках. ѕри цьому бажано використанн€ ≥люстративних матер≥ал≥в (таблиць, граф≥чних зображень, компТютерних презентац≥й, тощо) дл€ кращого представленн€ власного баченн€ сут≥ проблеми, викладеноњ у запитанн≥. ƒопов≥даЇ один або два учасники команди. ” випадку сп≥вдопов≥д≥ виступ основного допов≥дача не повинен займати б≥льше 70% часу.
5.5.2. ќпонент (один учасник команди) критично анал≥зуЇ допов≥дь, вказуЇ на позитивн≥ моменти розвТ€зку задач≥ та допов≥д≥, але передус≥м на помилки та недол≥ки. ¬иступ ќпонента не повинен зводитис€ до викладенн€ власного вар≥анту розвТ€зку завданн€.
5.5.3. –ецензент (один учасник команди) даЇ загальну оц≥нку виступу ƒопов≥дача, обТЇктивност≥ виступу ќпонента, суттЇвост≥ запитань ≥ в≥дпов≥дей та коректност≥ повед≥нки ƒопов≥дача та ќпонента в ход≥ дискус≥њ. –ецензуванн€ не повинно дублювати опонуванн€, –ецензент даЇ оц≥нку виступу ƒопов≥дача у випадку, €кщо вона не сп≥впадаЇ з оц≥нкою ќпонента, або €кщо ќпонент не пом≥тив неточностей та суттЇвих недол≥к≥в у допов≥д≥.
5.5.4.  оманда-—постер≥гач може брати участь лише у загальн≥й дискус≥њ команд.
5.6. ”точнююч≥ запитанн€, €к≥ можуть задавати учасники команд, повинн≥ стосуватис€ суперечливих або недостатньо висв≥тлених положень допов≥д≥, виступ≥в опонента та рецензента або виступ≥в учасник≥в команд у дискус≥њ. Ќа уточнююч≥ запитанн€ до допов≥дача, опонента або рецензента може в≥дпов≥дати т≥льки той учасник команди, €кий виступав в≥д њњ ≥мен≥. ” раз≥ сп≥вдопов≥д≥, в≥дпов≥дати на запитанн€ можуть обидва допов≥дач≥.
5.6.1. ”точнююч≥ запитанн€ член≥в жур≥ можуть бути адресован≥ конкретним учасникам або ус≥й команд≥.
5.7. ƒискус≥њ повинн≥ бути конструктивними ≥ спр€мованими на обговоренн€ правильност≥ р≥шенн€, запропонованого ƒопов≥дачем, або суперечливих питань, висловлених ќпонентом чи –ецензентом, €кщо вони стосуютьс€ обговорюваноњ задач≥. ѕри цьому ќпонент та –ецензент повинн≥ утримуватис€ в≥д пропозиц≥й власних вар≥ант≥в њњ розвТ€зку.
5.7.1. ” загальн≥й дискус≥њ можуть брати участь ус≥ команди по черз≥.
5.8.  ожен учасник команди п≥д час одного змаганн€ може виступити не б≥льше двох раз≥в. ѕри цьому уточнююч≥ запитанн€ та участь у дискус≥њ не вважаютьс€ за виступ, а сп≥вдопов≥дь Ц вважаЇтьс€.
5.9. ¬≥дмови в≥д задач. ѕ≥д час чвертьф≥нальних змагань команди можуть трич≥ в≥дмовитис€ в≥д допов≥данн€ певноњ задач≥ без застосуванн€ штрафних санкц≥й. ѕ≥д час п≥вф≥нального та ф≥нального змагань команди можуть в≥дмовитис€ один раз без застосуванн€ штрафних санкц≥й.  ожна наступна в≥дмова понад зазначен≥ вище призводить до зменшенн€ коеф≥ц≥Їнта ƒопов≥дача на 0,2.
5.10. ѕ≥д час турн≥рних змагань ќпонент може запропонувати ƒопов≥дачев≥ будь-€ку задачу, окр≥м тих, що:

 • було вилучено жур≥;
 • були оголошен≥ ƒопов≥дачем на даному етап≥ “урн≥ру €к в≥дмова;
 • допов≥далис€ у даному змаганн≥;
 • допов≥далис€ ќпонентом п≥д час даного етапу “урн≥ру;
 • допов≥далис€ ƒопов≥дачем п≥д час даного етапу “урн≥ру;
 • опонувалис€ ќпонентом п≥д час даного етапу “урн≥ру.

ѕри неможливост≥ запропонувати задач≥ зг≥дно цих правил, вони посл≥довно виключаютьс€ починаючи з останньоњ за л≥ком.
5.11. ¬едучий змаганн€ маЇ бути фаховим б≥ологом.
5.11.1. ¬едучий, дотримуючись правил проведенн€ “урн≥ру, повинен:

 • представл€ти команди, жур≥, л≥чильну ком≥с≥ю, оголошувати умови задач та оц≥нки жур≥;
 • проводити жеребкуванн€ дл€ розпод≥лу ролей першого змаганн€ у етап≥;
 • контролювати дотриманн€ регламенту учасниками змаганн€;
 • надавати слово учасникам команд та жур≥ дл€ запитань та в≥дпов≥дей;
 • стежити за в≥дпов≥дн≥стю уточнюючих запитань;
 • стежити за конструктивн≥стю дискус≥й, не допускати запитань, на €к≥ уже надавалась в≥дпов≥дь, по черз≥ надавати слово бажаючим вз€ти участь у дискус≥њ;
 • стежити, аби у своњх виступах члени жур≥ не розкривали власних погл€д≥в на суть поставленоњ у задач≥ проблеми;
 • не допускати непередбачених регламентом виступ≥в;
 • не допускати консультац≥й команд з кер≥вниками або сторонн≥ми особами;
 • п≥д час виступ≥в ≥ дискус≥й не допускати консультац≥й учасник≥в, €к≥ виступають, з рештою член≥в команди.

5.11.2. ” раз≥ потреби ведучий може:

 • надати додатковий час дл€ дискус≥й (за власним р≥шенн€м, не б≥льше 1 хвилини) або дл€ виступ≥в ƒопов≥дача, ќпонента чи –ецензента (за згодою жур≥, не б≥льше 1 хвилини);
 • надати членам жур≥ додатковий час дл€ уточнюючих запитань або виступ≥в (не б≥льше 3 хвилин);
 • пропонувати жур≥ ввести штрафн≥ санкц≥њ аж до усуненн€ в≥д участ≥ у “урн≥р≥ команд≥, що пост≥йно порушуЇ правила проведенн€ “урн≥ру та не даЇ можливост≥ дл€ нормального його проведенн€;

11.3. ¬едучий не маЇ права:

 • коментувати виступи учасник≥в, оц≥нювати правильн≥сть њх висловлювань, будь-€ким способом висловлювати власну думку з цього приводу;
 • задавати нав≥дн≥ запитанн€;
 • коментувати оц≥нки член≥в жур≥;
 • в≥дпов≥дати на запитанн€, €к≥ не стосуютьс€ ходу проведенн€ змагань.

5.12. ќц≥нка виступу команд п≥д час змаганн€.
5.12.1. ѕ≥сл€ кожного змаганн€ жур≥ виставл€Ї командам-учасникам бали - в≥д 1 до 10. якщо на€вн≥ значн≥ розб≥жност≥ м≥ж оц≥нками р≥зних член≥в жур≥ (р≥зниц€ м≥ж крайн≥ми оц≥нками становить 3 бали ≥ б≥льше), члени жур≥, що поставили найнижч≥ ≥ найвищ≥ оц≥нки, повинн≥ прокоментувати своЇ р≥шенн€. Ћ≥чильна ком≥с≥€ п≥драховуЇ загальну суму бал≥в, усереднюЇ њх ≥ множить на коеф≥ц≥Їнти: дл€ ƒопов≥дача Ц на 3 (або менше, за на€вност≥ штрафних санкц≥й), ќпонента Ц 2, –ецензента Ц 1. ” раз≥ проведенн€ двокомандного змаганн€ оц≥нки, отриман≥ командами, множатьс€ на додатковий коеф≥ц≥Їнт 1.2. ѕри отриманн≥ дробних оц≥нок вони округлюютьс€ з точн≥стю до сотих. ќкругленн€ зд≥йснюЇтьс€ п≥сл€ множенн€ результат≥в усередненн€ на зазначен≥ вище коеф≥ц≥Їнти.
5.12.2. ѕри виставленн≥ оц≥нок члени жур≥ керуютьс€ наступними принципами:

 • при оц≥нюванн≥ ƒопов≥дача беруть до уваги: наукову достов≥рн≥сть викладених факт≥в, повноту розкритт€ питанн€, ум≥нн€ допов≥дати та звертати увагу слухач≥в на ключов≥ моменти допов≥д≥, ум≥нн€ вести наукову дискус≥ю, €к≥сть ≥люструванн€ власноњ допов≥д≥ (таблиц≥, слайди, презентац≥њ тощо);
 • при оц≥нюванн≥ ќпонента беруть до уваги: коректн≥сть оц≥нки зробленоњ допов≥д≥, повноту висв≥тленн€ €к позитивних, так ≥ негативних стор≥н допов≥д≥, ум≥нн€ вести наукову дискус≥ю;
 • при оц≥нюванн≥ –ецензента беруть до уваги: коректн≥сть оц≥нки допов≥д≥ ≥ роботи ќпонента (неприпустима висока оц≥нка роботи –ецензента у випадку, коли в≥н зовс≥м не дав оц≥нки робот≥ ќпонента), ум≥нн€ п≥дтримувати наукову дискус≥ю;
 • оц≥нюЇтьс€ робота не т≥льки окремоњ людини, а команди, тому при виставленн≥ оц≥нок враховуЇтьс€ ступ≥нь взаЇмод≥њ м≥ж членами команди та активн≥сть ус≥х член≥в команди у ход≥ дискус≥њ.

6. «авданн€ дл€ “урн≥ру.
6.1. «авданн€ дл€ чвертьф≥нальних змагань складаютьс€ робочою ком≥с≥Їю, створеною оргком≥тетом, до €коњ вход€ть фах≥вц≥-б≥ологи. «авданн€ повинн≥ бути роз≥слан≥ командам (опубл≥кован≥ у загальнодоступних засобах масовоњ ≥нформац≥њ) не п≥зн≥ше червн€ року проведенн€ турн≥ру. ÷≥ завданн€ можуть використовуватис€ дл€ проведенн€ рег≥ональних “урн≥р≥в.  ≥льк≥сть задач повинна становити 20.
6.2. 10 завдань дл€ п≥вф≥нальних змагань в≥дбираютьс€ оргком≥тетом з числа чвертьф≥нальних. —пос≥б в≥дбору п≥вф≥нальних задач визначаЇтьс€ на сп≥льному зас≥данн≥ жур≥ ≥ оргком≥тету перед початком турн≥ру ≥ довод€тьс€ до в≥дома учасник≥в.
6.2. «адач≥ дл€ ф≥нальних змагань вибираютьс€ на зас≥данн≥ жур≥ з числа запропонованих членами жур≥. якщо у ф≥нальному змаганн≥ беруть участь чотири команди, њм пропонуютьс€ в≥с≥м задач. ” випадку проведенн€ ф≥нального змаганн€ з трьома командами, њм пропонуЇтьс€ ш≥сть задач. ‘≥нальн≥ завданн€ надаютьс€ командам о 9 ранку дн€ проведенн€ ф≥нальних змагань. Ќа њх розвТ€зок в≥дводитьс€ чотири години. ќргком≥тет забезпечуЇ командам однаков≥ набори навчально-дов≥дковоњ л≥тератури та необх≥дне дл€ п≥дготовки презентац≥й розвТ€зк≥в завдань спор€дженн€ (пап≥р, ол≥вц≥, ручки, л≥н≥йки тощо) та орган≥зуЇ контроль за дотриманн€м однакового режиму п≥дготовки в≥дпов≥дей ус≥ма учасниками ф≥налу.

7. ѕереможц≥ “урн≥ру.
7.1.  омандна перш≥сть.  оманди, що вийшли до п≥вф≥налу, отримують третЇ м≥сце в “урн≥р≥.  оманди, що вийшли до ф≥налу, забезпечили соб≥ друге м≥сце ≥ змагаютьс€ за перше. ѕереможцем “урн≥ру Ї команда, що набрала найб≥льшу к≥льк≥сть бал≥в у ф≥нальному змаганн≥. якщо дв≥ команди набрали у ф≥нал≥ однакову к≥льк≥сть бал≥в, перше м≥сце присуджуЇтьс€ т≥й з них, €ка маЇ б≥льшу к≥льк≥сть бал≥в у п≥вф≥нальних змаганн€х.
7.2. ќсобиста перш≥сть. ¬иступ учасника (незалежно в≥д його рол≥) вважаЇтьс€ усп≥шним, €кщо в≥н не отримував оц≥нок "1", "2", "3", "4" та "5". «а кожну оц≥нку в усп≥шному виступ≥ учасник отримуЇ певну к≥льк≥сть бал≥в за наступною схемою:

ќц≥нки       решта
Ѕали        

” раз≥ сп≥вдопов≥д≥ кожен ≥з сп≥вдопов≥дач≥в отримуЇ половину бал≥в, набраних в≥дпов≥дно до схеми. ≤ндив≥дуальн≥ рейтинги (≤–) учасник≥в визначаютьс€ €к середнЇ арифметичне отриманих бал≥в за результатами кожного виступу в будь-€к≥й рол≥ п≥д час чвертьф≥нальних змагань. —ума ≤– за вс≥ чвертьф≥нальн≥ змаганн€ складаЇ персональний рейтинг учасника. Ќайвищий персональний рейтинг (Ќѕ–) вважаЇтьс€ точкою в≥дл≥ку. ѕри цьому, учасники, ≥ндив≥дуальний рейтинг €ких вищий або дор≥внюЇ 0.8 Ќѕ–, стають переможц€ми особистоњ першост≥ та нагороджуютьс€ в≥дпов≥дними дипломами. ”часники, ≥ндив≥дуальний рейтинг €ких вищий або дор≥внюЇ 0.5 Ќѕ–, в≥дзначаютьс€ дипломами за усп≥шний виступ на “урн≥р≥.
7.3. ≤нш≥ нагороди. « власноњ ≥н≥ц≥ативи оргком≥тет, члени жур≥ та окрем≥ причетн≥ до орган≥зац≥њ та проведенн€ “урн≥ру особи чи орган≥зац≥њ можуть вручати за погодженн€м ≥з оргком≥тетом власн≥ неоф≥ц≥йн≥ нагороди командам та окремим учасникам “урн≥ру.

8. јпел€ц≥њ.
якщо певна команда в≥дм≥тила факти порушенн€ ѕравил “урн≥ру, вона маЇ право подати апел€ц≥ю. јпел€ц≥€ подаЇтьс€ експерту-консультанту “урн≥ру кап≥таном команди прот€гом години п≥сл€ зак≥нченн€ суперечливого, на думку подавач≥в, змаганн€ ≥ повинна м≥стити ≥нформац≥ю стосовно того, €к≥ пункти правил, коли ≥ €ким чином було порушено. ” випадку, €кщо апел€ц≥€ не м≥стить указаноњ ≥нформац≥њ, вона не розгл€даЇтьс€. ” апел€ц≥њ бажано назвати ос≥б, що можуть п≥дтвердити факт(и) порушенн€ правил. ѕрийн€т≥ апел€ц≥њ розгл€даютьс€ на сп≥льному зас≥данн≥ оргком≥тету та жур≥ “урн≥ру у присутност≥ експерта-консультанта. ƒана ком≥с≥€ розгл€даЇ суттЇв≥сть апел€ц≥њ та характер њњ задоволенн€ в раз≥ визнанн€ њњ д≥йсною.

9. ≈ксперт-консультант “урн≥ру:

 • бере участь у розгл€д≥ апел€ц≥й на сп≥льному зас≥данн≥ оргком≥тету та жур≥;
 • бере участь у робот≥ ком≥с≥њ, що формуЇ завданн€ дл€ “урн≥ру (у тому числ≥ й завданн€ дл€ ф≥нального змаганн€);
 • бере участь у розвТ€занн≥ сп≥рних питань щодо застосуванн€ правил проведенн€ “урн≥ру;
 • маЇ право брати участь у робот≥ жур≥ “урн≥ру.

10. ѕор€док внесенн€ зм≥н у ѕравила.
ѕ≥д час проведенн€ “урн≥ру жодних зм≥н у ѕравила не може вноситис€. ”с≥ проблеми, що виникають п≥д час “урн≥ру через суперечлив≥ або неоднозначн≥ положенн€ у ѕравилах, розвТ€зуютьс€ на сп≥льному зас≥данн≥ оргком≥тету та жур≥ за участ≥ експерта-консультанта. Ќа сп≥льному зас≥данн≥ оргком≥тету та жур≥ у присутност≥ експерта-консультанта можуть прийматис€ рекомендац≥њ стосовно майбутн≥х зм≥н правил. ѕо зак≥нченн≥ “урн≥ру оргком≥тетом формуЇтьс€ робоча група, завданн€м €коњ Ї анал≥з результат≥в “урн≥ру та внесенн€ пропозиц≥й щодо зм≥н ѕравил “урн≥ру, спр€мованих на покращенн€ його проведенн€.

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 625 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

—тремитесь не к успеху, а к ценност€м, которые он дает © јльберт Ёйнштейн
==> читать все изречени€...

1995 - | 1920 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.017 с.