Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


Ћ≥тература, методичне та матер≥ально-техн≥чне забезпеченн€ зан€тт€. 1.  ѕ  ”крањни в≥д 13 кв≥тн€ 2012 року//√олос ”крањни в≥д 19.05 2012- є 90-91: ст.ст
1.  ѕ  ”крањни в≥д 13 кв≥тн€ 2012 року//√олос ”крањни в≥д 19.05 2012- є 90-91: ст.ст. 223, 234, 235, 236.

2. јстапкина —.ћ. “актика обыска и выемки. ћ., 1989.

3.  оновалова ¬.≈., Ўепитько ¬.ё. ќбыск: тактика и психологи€. ’арьков, 1997.

4. ƒенисюк —.‘., Ўепитько ¬.ё. ќбыск в системе следственных действий (тактико-криминалистический анализ). ’арьков, 1999.

5. ∆банков ¬.ј. организаци€ и тактика групповых обысков при расследовании де€тельности преступных групп. ћ., 1995.

6. Ћеви ј.ј., ћихайлов ј.». ќбыск. ћ., 1983.

7. ≈никеев ћ.»., „ерных Ё.ј. ѕсихологи€ обыска н выемки. ћ., 1986.

8. √оловко я.¬. ќдночасний обшук (орган≥зац≥йний ≥ тактичний аспекти) // ¬икористанн€ сучасних дос€гнень крим≥нал≥стики у боротьб≥ з≥ злочинн≥стю. - ƒонецьк, 2002. - —.107-115.

9. –имар ћ.ћ. ¬ињмка електронноњ пошти в мереж≥ ≤нтернет // ѕроблеми боротьби з≥ злочинн≥стю та шл€хи њњ попередженн€. - 2004. - —.39-40.

10. –азумова ј.≈. ƒе€к≥ аспекти застосуванн€ спец≥альних знань при п≥дготовц≥ до обшуку // ѕраво ≥ безпека. - 2005. - є 4. - —.107-110.

“еми реферат≥в:

1. ¬иди схованок ≥ тайник≥в, способи њх ви€вленн€ при проведенн≥ окремих вид≥в обшуку.

2. “актичн≥ ≥ психолог≥чн≥ основи обшуку.

3. “актичн≥ прийоми обшуку прим≥щень.

ћатер≥альне забезпеченн€: сл≥дча вал≥за, вим≥рювальн≥ прилади, бланки та протоколи обшуку.

 

’≥д проведенн€ зан€тт€:

¬ступ до зан€тт€ пол€гаЇ в перев≥рц≥ присутност≥ курсант≥в, оголошенн≥ теми, мети та контрольних питань зан€тт€.

ѕрактичне зан€тт€ починаЇтьс€ з розгл€ду контрольних питань теми. ” ход≥ зан€тт€ курсантам необх≥дно зрозум≥ти р≥зницю м≥ж обшуком ≥ вињмкою. ќбшук припускаЇ зд≥йсненн€ примусових, пошукових д≥й, а вињмка проводитьс€ у випадках, коли сл≥дчий знаЇ конкретно, €кий обТЇкт п≥дл€гаЇ вилученню, його м≥сцезнаходженн€, а також оч≥куЇтьс€ його добров≥льна видача. «алежно в≥д об'Їкта, €кий п≥дл€гаЇ обшуку, ц€ сл≥дча д≥€ под≥л€Їтьс€ на обшук житла, ≥нших прим≥щенн€, д≥л€нки м≥сцевост≥, особистий обшук особи, обшук транспортних засоб≥в.

ѕ≥дготовка до обшуку включаЇ одержанн€ ≥нформац≥њ про об'Їкти, що п≥дл€гають в≥дшуканню, м≥сце ≥ обстановку обшуку, особистост≥ ос≥б, що проживають у прим≥щенн≥, а також у проведенн≥ орган≥зац≥йних заход≥в (п≥дб≥р часу проведенн€, транспортних та техн≥ко-крим≥нал≥стичних засоб≥в, складу групи учасник≥в тощо). Ѕезпосередньо п≥д час обшуку використовуютьс€ р≥зн≥ тактичн≥ ≥ психолог≥чн≥ прийоми, €к≥ необх≥дно знати.

‘≥ксац≥€ ходу ≥ результату обшуку в протокол≥ в≥др≥зн€Їтьс€ своЇр≥дн≥стю: описуЇтьс€ м≥сце приховуванн€, ознаки ви€влених об'Їкт≥в, поводженн€ ос≥б, що обшукуютьс€.

ѕ≥сл€ контрольного опитуванн€ курсанти виконують завданн€ з в≥дпов≥дноњ теми з тест≥в. –езультати обговорюютьс€, визначаЇтьс€ правильне р≥шенн€. –обота кожного курсанта оц≥нюЇтьс€ викладачем.

‘абула 1. Ќа ѕ≥вденному вокзал≥ м. ’аркова роб≥тниками м≥л≥ц≥њ був затриманий мешканець м≥ста  ≥рЇЇв ј.ѕ., €кий п≥дозрювавс€ у незаконному перевезенн≥ наркотичних засоб≥в. ѕри затриманн≥ у  ≥рЇЇва було ви€влено ≥ вилучено сумку з 10 кг маковоњ соломки ≥ 5 п≥столетних патрон≥в кал≥бром 9 мм.  ≥рЇЇв по€снював, що макову соломку прив≥з з м.Ћьвова дл€ особистого споживанн€. Ќа€вн≥сть патрон≥в в≥н по€снити не м≥г. ћатер≥алами досл≥дчоњ перев≥рки встановлено, що  ≥рЇЇв Ї студентом електромехан≥чного техн≥куму ≥ проживаЇ в гуртожитку техн≥куму в к≥мнат≥ є 23. –озпочато досудове розсл≥дуванн€ злочину.

«авданн€:

1) скласти письмовий план проведенн€ обшуку по м≥сту проживанн€  ≥рЇЇва;

2) п≥дготувати проведенн€ обшуку на крим≥нал≥стичному пол≥гон≥ У∆итлова к≥мнатаФ.

‘абула 2. ѕо крим≥нальн≥й справ≥ про розкраданн€ грошей групою кер≥вник≥в-п≥дприЇмц≥в було встановлено, що кер≥вник приватного п≥дприЇмства Ђјралї √урко ≤.≤. укладав ф≥ктивн≥ договори на продаж бензину, використовуючи п≥дроблен≥ документи про на€вн≥сть великих парт≥й бензину. « метою вилученн€ цих та ≥нших документ≥в прийн€то р≥шенн€ про проведенн€ обшуку на робочому м≥сц≥ √урко.

«авданн€:

1) скласти письмовий план проведенн€ обшуку робочого м≥сц€ √урко;

2) п≥дготувати проведенн€ обшуку на крим≥нал≥стичному пол≥гон≥ Ђ—лужбовий каб≥нетї.

«аключна частина зан€тт€ пол€гаЇ у п≥дведенн≥ викладачем п≥дсумк≥в, оголошенн€м завданн€ дл€ самост≥йноњ роботи.

ѕрактичне зан€тт€ є2: “актика обшуку ≥ вињмки

Ќавчальна мета зан€тт€: на основ≥ вивченн€науковоњ л≥тератури формуванн€ вм≥нь щодо орган≥зац≥њ та проведенн€ обшуку ≥ вињмки.

„ас проведенн€ 2 год. ћ≥сце проведенн€ крим≥нал≥стичний пол≥гон.

Ќавчальн≥ питанн€:

1. «алученн€ спец≥ал≥ста дл€ участ≥ в проведенн≥ обшуку ≥ вињмки.

2. ¬икористанн€ пошукових засоб≥в при обшуку.

3. “актичн≥ рекомендац≥њ про пор€док д≥й на м≥сц≥ обшуку.

4. ¬икористанн€ техн≥чних засоб≥в ф≥ксац≥њ результат≥в обшуку.

ћатер≥альне забезпеченн€: сл≥дча вал≥за, вим≥рювальн≥ прилади, бланки та протоколи обшуку.

 

’≥д проведенн€ зан€тт€:

¬ступ до зан€тт€ пол€гаЇ в перев≥рц≥ присутност≥ курсант≥в, оголошенн≥ теми, мети та контрольних питань зан€тт€.

ѕрактичне зан€тт€ починаЇтьс€ з розгл€ду контрольних питань теми. ѕ≥сл€ контрольного опитуванн€ ≥ обговоренн€ письмових план≥в проведенн€ обшуку з числа курсант≥в формуЇтьс€ сл≥дчо-оперативна група, €ка п≥д кер≥вництвом викладача проводить учбовий обшук на крим≥нал≥стичному пол≥гон≥.  урсанти уважно спостер≥гають обшук ≥ ф≥ксують його результати у робочих зошитах. ѕ≥сл€ зак≥нченн€ обшуку п≥двод€тьс€ його п≥дсумки.

«аключна частина зан€тт€ пол€гаЇ у п≥дведенн≥ викладачем п≥дсумк≥в, оголошенн€м завданн€ дл€ самост≥йноњ роботи.

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 302 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

„еловек, которым вам суждено стать Ц это только тот человек, которым вы сами решите стать. © –альф ”олдо Ёмерсон
==> читать все изречени€...

2091 - | 1947 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.011 с.