Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


—оц≥ально-економ≥чна роль ц≥льових та позабюджетних фонд≥в
‘онди ц≥льового призначенн€ - сукупн≥сть кошт≥в, що знаход€тьс€ в розпор€дженн≥ центральних або м≥сцевих орган≥в влади ≥ мають ц≥льове призначенн€; це один ≥з метод≥в перерозпод≥лу нац≥онального доходу на користь певних соц≥альних груп населенн€. ѕор€док њх утворенн€ ≥ використанн€ регламентуЇтьс€ ф≥нансовим правом. —аме за допомогою ц≥льових фонд≥в держава моб≥л≥зуЇ частину доход≥в населенн€ дл€ ф≥нансуванн€ своњх заход≥в.

÷≥льов≥ фонди зТ€вилис€ ран≥ше, н≥ж Їдиний центральний фонд Ц державний бюджет Ц у вигл€д≥ спец≥альних фонд≥в ≥ особливих рахунк≥в. ≤з розширенн€м д≥€льност≥ держава потребувала дедал≥ нових видатк≥в.  ошти дл€ њх в≥дшкодуванн€ нагромаджувалис€ в особливих фондах ≥ використовувалис€ дл€ спец≥альних ц≥лей. ” сучасних умовах значенн€ фонд≥в ц≥льового призначенн€ знову зростаЇ.

√оловна причина створенн€ фонд≥в ц≥льового призначенн€ Ц необх≥дн≥сть вид≥ленн€ дуже важливих дл€ сусп≥льства витрат у спец≥альн≥ групи й забезпеченн€ њх самост≥йними джерелами ф≥нансуванн€.

ћатер≥альною основою ц≥льових фонд≥в Ї нац≥ональний дох≥д, у процес≥ розпод≥лу €кого ≥ зд≥йснюЇтьс€ њх формуванн€. ћетодами моб≥л≥зац≥њ нац≥онального доходу дл€ формуванн€ фонд≥в Ї: спец≥альн≥ податки та збори; кошти державного бюджету ≥ кредит.

ѕринципи орган≥зац≥њ централ≥зованих фонд≥в ф≥нансових ресурс≥в можна сформувати так:

в≥драхуванн€ до фонд≥в визначаЇтьс€ державою у в≥дпов≥дних законах ≥ Ї њњ власн≥стю;

в≥драхуванн€ до фонд≥в Ї обовТ€зковими платежами й можуть ст€гуватис€ примусово;

витрати з фонд≥в зд≥йснюютьс€ лише на визначен≥ потреби, передбачен≥ законами ”крањни.

÷≥льов≥ фонди мають виконувати важлив≥ завданн€: необх≥дно забезпечити ф≥нансовими ресурсами заходи щодо розвитку науки й техн≥ки, науково-досл≥дних роб≥т, освоЇнн€ нов≥тн≥х технолог≥й та виробництва нових вид≥в продукц≥њ дл€ розвитку паливно-енергетичного комплексу, а також зб≥льшити обс€ги соц≥альноњ п≥дтримки незаможних верств населенн€ та забезпечити необх≥дний р≥вень житт€.

—оц≥альн≥ позабюджетн≥ фонди доц≥льно розгл€дати €к особливе €вище товарно-грошових в≥дносин. ¬они Ї формою перерозпод≥лу валового внутр≥шнього продукту у грошовому вираженн≥ з метою формуванн€ централ≥зованих фонд≥в грошових кошт≥в та њх використанн€ на соц≥альн≥ програми.

¬с≥ види розпод≥льних в≥дносин, €к≥ зд≥йснюютьс€ за допомогою соц≥альних позабюджетних фонд≥в, можна виокремити в так≥ групи:

м≥ж органами державноњ виконавчоњ влади та юридичними особами, €к≥ сплачують внески у фонди;

м≥ж органами державноњ виконавчоњ влади ≥ ф≥зичними особами, €к≥ сплачують внески та отримують соц≥альн≥ допомоги з цих фонд≥в;

м≥ж органами державноњ виконавчоњ влади, €к≥ повТ€зан≥ з перерозпод≥лом кошт≥в державного бюджету, окремих соц≥альних фонд≥в;

м≥ж органами державноњ виконавчоњ влади та кредитними установами з приводу отриманн€ та поверненн€ кредит≥в, вкладенн€ тимчасово в≥льних кошт≥в на депозитн≥ рахунки;

м≥ж робочими органами фонд≥в й установами, орган≥зац≥€ми, €к≥ надають громад€нам соц≥альн≥ послуги.

—укупн≥сть зазначених вище грошових в≥дносин характеризуЇ зм≥ст позабюджетних фонд≥в. ќбТЇктивна необх≥дн≥сть таких фонд≥в повТ€зана з тим, що в умовах товарно-грошових в≥дносин держава маЇ ефективно орган≥зувати перерозпод≥л валового внутр≥шнього продукту, формуючи фонди грошових кошт≥в з метою повноњ реал≥зац≥њ своЇњ соц≥альноњ пол≥тики.

ќсновним призначенн€м соц≥альних позабюджетних фонд≥в Ї забезпеченн€ спец≥альних орган≥в державноњ виконавчоњ влади таким обс€гом ф≥нансових ресурс≥в, €кий був би достатн≥м дл€ виконанн€ ними своњх повноважень.

—оц≥альн≥ позабюджетн≥ фонди в≥д≥грають важливу роль, €ка ви€вл€Їтьс€ у тому, що:

вони Ї важливою формою перерозпод≥лу валового внутр≥шнього продукту, €ка активно застосовуЇтьс€ державою в умовах ринкових перетворень. ќбс€г соц≥альних фонд≥в становить близько половини обс€гу доход≥в державного бюджету;

формуючи позабюджетн≥ фонди, держава використовуЇ додатков≥ до бюджетних канали надходженн€ грошових кошт≥в у форм≥ обовТ€зкових внеск≥в дл€ своЇњ соц≥альноњ пол≥тики, закр≥плюючи за страховими внесками конкретн≥ соц≥альн≥ виплати й послуги;

соц≥альн≥ позабюджетн≥ фонди функц≥онують на страхових засадах, що передбачаЇ сол≥дарний перерозпод≥л кошт≥в м≥ж учасниками; за м≥н≥мальних платеж≥в забезпечуютьс€ грошов≥ виплати у звТ€зку з настанн€м страхових випадк≥в;

вони Ї ≥нструментом соц≥ального захисту населенн€. ƒержава гарантуЇ громад€нам матер≥альну п≥дтримку в раз≥ настанн€ пенс≥йного в≥ку, втрати працездатност≥, втрати годувальника, безроб≥тт€, народженн€ дитини тощо;

соц≥альн≥ позабюджетн≥ фонди Ї важливим ≥нструментом державного впливу на ринку прац≥ при вир≥шенн≥ демограф≥чних проблем, орган≥зац≥њ охорони прац≥ на п≥дприЇмствах.

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 556 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

ƒаже страх см€гчаетс€ привычкой. © Ќеизвестно
==> читать все изречени€...

2236 - | 1958 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.008 с.