Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


Ѕюджетний федерал≥зм ≥ ф≥нансове вир≥внюванн€
Ѕюджетний федерал≥зм представлений такою орган≥зац≥Їю бюджетних в≥дносин, €ка даЇ змогу в умовах самост≥йност≥ й автоном≥њ кожного бюджету забезпечувати на територ≥њ вс≥Їњ крањни њњ населенню р≥вний ≥ гарантований державою перел≥к сусп≥льних послуг (безпека, соц≥альний захист, осв≥та та ≥н.), а дл€ цього орган≥чно поЇднувати ф≥скальн≥ ≥нтереси держави з ≥нтересами њњ субТЇкт≥в; розр≥зн€ти бюджетн≥ повноваженн€, бюджетн≥ видатки ≥ доходи; розпод≥л€ти ≥ перерозпод≥л€ти бюджетн≥ ресурси м≥ж державним бюджетом ≥ бюджетами м≥сцевих орган≥в влади, вир≥внюючи бюджетну забезпечен≥сть територ≥й, €к≥ перебувають у р≥зних соц≥ально-економ≥чних, географ≥чних, кл≥матичних та ≥нших умовах.

Ѕюджетний федерал≥зм не обмежуЇтьс€ лише територ≥альним перерозпод≥лом ресурс≥в у вигл€д≥ ф≥нансовоњ допомоги, його метою також Ї забезпеченн€ самодостатност≥ територ≥альних формувань, стимулюванн€ власних зусиль громад до нарощуванн€ економ≥чного потенц≥алу. Ѕюджетний федерал≥зм виконуЇ важливу пол≥тичну ≥ соц≥альну функц≥њ. –ух бюджетних ресурс≥в у напр€мку в≥д територ≥й до центру обТЇднуЇ рег≥они з р≥зним ф≥нансово-економ≥чним потенц≥алом у Їдиний державний орган≥зм ≥ тим згуртовуЇ нац≥ю.

Ѕюджетний федерал≥зм Ц не т≥льки форма внутр≥шн≥х м≥жур€дових ф≥нансових в≥дносин, це й певна ф≥лософ≥€ орган≥зац≥њ пол≥тичних в≥дносин м≥ж р≥зними р≥вн€ми влади.

–озр≥зн€ють дв≥ основн≥ групи моделей бюджетного федерал≥зму Ц децентрал≥зован≥ та кооперативн≥.

ƒецентрал≥зован≥ модел≥ бюджетного федерал≥зму характеризуютьс€ значною ф≥скальною автоном≥Їю рег≥ональних м≥сцевих влад, слабк≥стю звТ€зк≥в м≥ж р≥зними р≥вн€ми влади, пор≥вн€но обмеженим сп≥вроб≥тництвом. ƒл€ цих моделей властивою ознакою Ї те, що центральна влада фактично не займаЇтьс€ проблемами ф≥нансового вир≥внюванн€, мало уваги звертаЇ на ф≥скальн≥ дисбаланси в розвитку окремих територ≥й. ÷€ модель бюджетного федерал≥зму характерна, насамперед, дл€ —Ўј.

ƒл€ кооперативних моделей бюджетного федерал≥зму властив≥ т≥сна сп≥впрац€ р≥зних р≥вн≥в влади, активна пол≥тика центральноњ влади з подоланн€м ф≥скальних дисбаланс≥в на р≥зних р≥вн€х управл≥нн€ та ф≥нансового вир≥внюванн€. «а таких моделей бюджетного федерал≥зму центральна влада активно турбуЇтьс€ про забезпеченн€ Їдиних стандарт≥в громадських послуг у межах ус≥Їњ територ≥њ крањни.  ооперативн≥ модел≥ бюджетного федерал≥зму характерн≥ дл€ б≥льшост≥ федеративних Ївропейських держав, зокрема дл€ ‘–Ќ та јвстр≥њ.

Ѕюджетний федерал≥зм передбачаЇ проведенн€ бюджетноњ децентрал≥зац≥њ, основною метою €коњ Ї покращенн€ €кост≥ сусп≥льних послуг, що надаютьс€ громад€нам за рахунок кошт≥в державного та м≥сцевих бюджет≥в. «а зм≥стом бюджетна децентрал≥зац≥€ становить передачу повноважень, функц≥й ≥ компетентност≥ в≥д центрального ур€ду до орган≥в м≥сцевого самовр€дуванн€, що супроводжуЇтьс€ передачею в≥дпов≥дних ф≥нансових ресурс≥в.

ѕерерозпод≥л ф≥нансових ресурс≥в за умов бюджетного федерал≥зму проводитьс€ з метою вир≥внюванн€ соц≥ально-економ≥чного розвитку рег≥он≥в крањни, специф≥ка €кого безпосередньо впливаЇ на формуванн€ ф≥нансового потенц≥алу територ≥й. ” звТ€зку з цим доходи ≥ видатки м≥сцевих бюджет≥в окремих рег≥он≥в ”крањни мають досить значн≥ в≥дм≥нност≥. “ому виникаЇ потреба у проведенн≥ ф≥нансового вир≥внюванн€.

‘≥нансове вир≥внюванн€ Ц приведенн€ витрат бюджет≥в у в≥дпов≥дн≥сть до гарантованого державою м≥н≥мального р≥вн€ соц≥альних послуг на одного мешканц€, л≥кв≥дац≥€ значних диспропорц≥й у зд≥йсненн≥ бюджетних видатк≥в у розр≥з≥ окремих територ≥й.

” широкому розум≥нн≥ ф≥нансове вир≥внюванн€ в≥дображаЇ процеси пол≥тичного, економ≥чного ≥ соц≥ального значенн€, за допомогою €ких вир≥шуютьс€ загальнодержавн≥ завданн€ щодо забезпеченн€ динам≥чного зростанн€ економ≥ки, розвитку продуктивних сил, покращенн€ добробуту населенн€, усуненн€ розб≥жностей у р≥вн€х розвитку окремих територ≥й, ф≥нансового забезпеченн€ м≥сцевого самовр€дуванн€, вир≥шенн€ нац≥ональних проблем тощо. ¬се це надаЇ ф≥нансовому вир≥внюванню вин€ткового значенн€ ≥ зумовлюЇ його особливе м≥сце у ф≥нансов≥й систем≥, у тому числ≥ у м≥жбюджетних в≥дносинах.

¬ир≥шенн€ завдань ф≥нансового вир≥внюванн€ дос€гаЇтьс€ за допомогою певноњ системи форм ≥ метод≥в державноњ п≥дтримки, проте центральне м≥сце в н≥й займають процедури державного регулюванн€ ≥ ф≥нансовоњ допомоги територ≥€м у вигл€д≥ бюджетних трансферт≥в.

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 1038 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

—тудент может не знать в двух случа€х: не знал, или забыл. © Ќеизвестно
==> читать все изречени€...

2534 - | 2135 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.01 с.