Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


ќсновн≥ методи психолог≥чних досл≥джень
≤ њхн≥ вар≥анти, застосовуван≥ дл€ збору первинних даних

ќсновний метод ¬ар≥ант основного методу
—постереженн€ «овн≥шнЇ (спостереженн€ з боку) ¬нутр≥шнЇ (самоспостереженн€) ¬≥льне —тандартизоване ¬ключене —тороннЇ
ќпитуванн€ ”сне ѕисьмове ¬≥льне —тандартизоване
“ести “ест-опитувач “ест-завданн€ ѕроективний тест
≈ксперимент ѕриродний Ћабораторний
ћоделюванн€ ћатематичне Ћог≥чне “ехн≥чне  ≥бернетичне

¬»—Ќќ¬ » « третього ѕ»“јЌЌя:

“аким чином, методи наукових досл≥джень Ц це т≥ прийоми ≥ засоби, за допомогою €ких вчен≥ одержують достов≥рн≥ зведенн€, використовуван≥ дал≥ дл€ побудови наукових теор≥й ≥ виробленн€ практичних рекомендац≥й.


ќ—Ќќ¬Ќ≤ √јЋ”«≤ ѕ—»’ќЋќ√≤ѓ

 

—учасна психолог≥€ становить широко розгорнуту систему знань, €ка включаЇ р€д окремих дисципл≥н. ¬ид≥л€ють три велик≥ групи галузей - теоретичну, науково-прикладну та практичну психолог≥ю.

“еоретична психолог≥€.

«агальна психолог≥€. —истематизуЇ експериментальн≥ дан≥, здобут≥ у р≥зних галуз€х психолог≥чноњ науки, розробл€Ї фундаментальн≥ теоретичн≥ проблеми психолог≥њ. «аймаЇтьс€ вивченн€м п≥знавальних процес≥в, емоц≥йно-вольовоњ сфери, властивостей особистост≥.

≤стор≥€ психолог≥њ –озгл€даЇ формуванн€ психолог≥чних категор≥й ≥ пон€ть упродовж усього часу ≥снуванн€ науковоњ психолог≥њ, ≥стор≥ю психолог≥чних досл≥джень у р≥зн≥ часи в р≥зних школах та перспективи розвитку психолог≥њ €к науки.

≈кспериментальна психолог≥€ «аймаЇтьс€ розробкою нових метод≥в психолог≥чного досл≥дженн€ дл€ б≥льш глибокого вивченн€ псих≥чноњ реальност≥.

√енетична психолог≥€. ¬ивчаЇ законом≥рност≥ розвитку псих≥ки тварин ≥ людини у ф≥логенез≥ (прот€гом б≥олог≥чноњ еволюц≥њ усього живого та ≥сторичного розвитку псих≥ки) ≥ в онтогенез≥ (у продовж житт€ окремоњ особи).

ѕор≥вн€льна психолог≥€. ћаЇ предметом свого досл≥дженн€ особливост≥ псих≥ки тварин (зоопсихолог≥€) у пор≥вн€нн≥ з псих≥кою людини.

—оц≥альна психолог≥€. ƒосл≥джуЇ псих≥чн≥ €вища у процес≥ взаЇмод≥њ у великих та малих сусп≥льних групах.¬ивчаЇ €к люди сп≥лкуютьс€ ≥ взаЇмод≥ють один з одним. ¬и€вл€Ї, €к соц≥альн≥ умови впливають на повед≥нку людей).

ƒиференц≥йована психолог≥€. ѕсихолог≥€ ≥ндив≥дуальних розб≥жностей. ƒосл≥джуЇ ≥ндив≥дуально-психолог≥чн≥ особливост≥ псих≥ки з урахуванн€м в≥кового р≥вн€ розвитку та механ≥зм≥в функц≥онуванн€ псих≥ки, рол≥ задатк≥в ≥ зд≥бностей тощо.

ѕсихоф≥з≥олог≥€. ¬ивчаЇ ф≥з≥олог≥чн≥ механ≥зми д≥€льност≥ мозку, нервовоњ системи, €к≥ лежать в основ≥ функц≥онуванн€ псих≥ки.

ѕсихолог≥€ особистост≥. «аймаЇтьс€ вивченн€м псих≥чних властивостей людини €к ц≥л≥сного утворенн€, €к певноњ системи псих≥чних €костей.

Ќауково-прикладна психолог≥€.

Ќауково - прикладна психолог≥€ под≥л€Їтьс€ на р€д галузей.

1. «а видами д≥€льност≥ та повед≥нки людини:

- психолог≥€ прац≥. ƒосл≥джуЇ психолог≥чн≥ законом≥рност≥ трудовоњ д≥€льност≥ людини, психолог≥чн≥ основи науковоњ орган≥зац≥њ прац≥;

- ≥нженерна психолог≥€ вивчаЇ особливост≥ д≥€льност≥. ¬ивчаЇ особливост≥ д≥€льност≥ оператора автоматизованих систем управл≥нн€;

- психолог≥€ творчост≥. ƒосл≥джуЇ законом≥рност≥ творчоњ д≥€льност≥, фактори стимул€ц≥њ творчого пошуку;

- в≥йськова психолог≥€. ћаЇ предметом фактори ефективноњ повед≥нки людини в умовах бойових д≥й, питанн€ п≥двищенн€ боЇздатност≥ в≥йсько службовц≥в;

- психолог≥€ управл≥нн€ та менеджменту. «д≥йснюЇ досл≥дженн€ процес≥в управл≥нн€ з метою дос€гненн€ позитивних результат≥в у сусп≥льному житт≥;

- еколог≥чна психолог≥€. ƒосл≥джуЇ психолог≥чн≥ фактори виникненн€ ≥ й розвТ€занн€ проблем взаЇмозвТ€зку м≥ж людиною ≥ природою, оптим≥зац≥њ цього звТ€зку;

- психолог≥€ спорту. ¬ивчаЇ законом≥рност≥ повед≥нки людей в умовах спортивних змагань, проблеми психолог≥чноњ реаб≥л≥тац≥њ п≥сл€ участ≥ в змаганн€х та ≥н.

2. Ќауково-прикладна психолог≥€ за психолог≥чними питанн€ми розвитку людини:

- в≥кова психолог≥€. ƒосл≥джуЇ онтогенез псих≥чних властивостей особистост≥ на р≥зних в≥кових етапах;

- педагог≥чна психолог≥€. ћаЇ своњм предметом законом≥рност≥ навчанн€ й вихованн€ особистост≥;

- психолог≥€ аномального розвитку, або спец≥альна психолог≥€. ѕатопсихолог≥€ (розгл€даЇ в≥дхиленн€ у процес≥ розвитку псих≥ки при р≥зних формах мозковоњ патолог≥њ);

ќл≥гофренопсихолог≥€ (займаЇтьс€ патолог≥чним в≥дхиленн€м психолог≥чного розвитку, €к≥ визначаютьс€ природженим дефектами мозку).

—урдопсихолог≥€ (вивчаЇ особливост≥ розвитку д≥тей з вадами слуху).

“≥флопсихолог≥€ (допомагаЇ розвиватись особистост€м д≥тей ≥з слабким зором або незр€чим).

3. Ќауково-прикладна психолог≥€ за в≥дношенн€м до нормальноњ або хвороњ псих≥ки:

- психолог≥€ здоровТ€. Ќаука про психолог≥чн≥ основи здорового способу житт€, збереженн€ та пол≥пшенн€ здоровТ€ людини;

- медична психолог≥€. ¬ивчаЇ психолог≥чн≥ аспекти д≥€льност≥ л≥кар€ та особливост≥ хворого.

4. Ќауково-прикладна психолог≥€ за в≥дношенн€м до права:

- юридична психолог≥€. ёридична психолог≥€ (в≥д лат. Ђjurisї - право) Ц прикладна галузь психолог≥њ, що вивчаЇ законом≥рност≥ ≥ механ≥зми псих≥ки людей, включених у сферу в≥дносин, регульованих правом.

” центр≥ уваги ц≥Їњ науки знаход€тьс€ психолог≥чн≥ проблеми узгодженн€ людини ≥ права €к елемент≥в одн≥Їњ системи. ¬она розробл€Ї рекомендац≥њ на п≥двищенн€ ефективност≥ системи Ђлюдина Ц правої.

ѕредметом юридичноњ психолог≥њ Ї вивченн€ законом≥рност≥ повед≥нки людей в систем≥ правових в≥дносин, а також структури ≥ вид≥в юридичноњ д≥€льност≥.

ёридична психолог≥€ вир≥шуЇ так≥ задач≥:

Ј науковий синтез юридичних ≥ психолог≥чних знань;

Ј розкритт€ психолого-юридичноњ сутност≥ фундаментальних категор≥й права;

Ј розкритт€ псих≥чних особливостей р≥зних суб'Їкт≥в правов≥дносин ≥ псих≥чних стан≥в у р≥зних ситуац≥€х правозастосуванн€ ≥ правоохорони;

Ј спри€нн€ розум≥нню юристами сутност≥ об'Їкта њхньоњ д≥€льност≥ Ц повед≥нки людини;

Ј розробка наукових рекомендац≥й ≥з п≥двищенн€ ефективност≥ правоохоронноњ д≥€льност≥, суворому дотриманню законност≥, усп≥шному зд≥йсненню задач правосудд€ ≥ перевихованн€ ос≥б, що вчинили злочин.

ћ. ≤. ™н≥кЇЇв вважаЇ, що юридична психолог≥€ €к галузь знань включаЇ в себе:

1. Ќауково-орган≥зац≥йний, методолог≥чний ≥ методичний розд≥л, у €кому розкриваЇтьс€ предмет, задач≥, система, методи ≥ методолог≥чн≥ основи юридичноњ психолог≥њ.

2. ѕравова психолог≥€.

3. ѕсихолог≥€ цив≥льного правового регулюванн€.

4.  рим≥нальна психолог≥€.

5. —удова психолог≥€.

6. ѕсихолог≥€ виправноњ д≥€льност≥.

ѕравова психолог≥€ Ц розд≥л юридичноњ психолог≥њ, що вивчаЇ психолог≥чн≥ проблеми правотворчост≥, правосв≥домост≥, правовоњ соц≥ал≥зац≥њ особистост≥

ѕравосв≥дом≥сть - система знань, оц≥нок ≥ у€влень про правопор€док даного сусп≥льства, це суб'Їктивне моделюванн€ об'Їктивно ≥снуючого правопор€дку.

¬ ≥ндив≥дуальн≥й правосв≥домост≥ розр≥зн€ють три взаЇмозалежн≥ сторони:

1) п≥знавальна (зв'€зана з адекватним в≥дображенн€м правових ц≥нностей у св≥домост≥ ≥ндив≥да);

2) оц≥нна (ви€вл€Їтьс€ в особист≥сному ставленн≥ людини до правових €вищ, у визначенн≥ њхнього зм≥сту. ÷€ сторона правосв≥домост≥ мотивуЇ повед≥нку);

3) регул€тивна (зв'€зана з контролюванн€м процесу конкретноњ правозначущоњ д≥њ й оц≥нкою њњ результат≥в. ÷е про€ви в д≥њ, у правом≥рн≥й повед≥нц≥).

ѕсихолог≥€ цив≥льно-правового регулюванн€ Ц розд≥л юридичноњ психолог≥њ, що вивчаЇ психолог≥чн≥ аспекти майнових, економ≥чних ≥ особистих в≥дносин, врегульованих цив≥льним правом.

 рим≥нальна психолог≥€ Ц розд≥л, що вивчаЇ проблеми особистост≥ злочинц€, типолог≥ю особистост≥ злочинц€ ≥ злочинних груп, психолог≥чн≥ механ≥зми правопорушень.

—удова психолог≥€ Ц розд≥л юридичноњ психолог≥њ, що вивчаЇ психолог≥чн≥ основи розкритт€ ≥ розсл≥дуванн€ злочин≥в, проблеми судово-психолог≥чноњ експертизи ≥ психолог≥чн≥ аспекти судового процесу (™н≥кЇЇв ј.ћ.).

ѕсихолог≥€ виправноњ д≥€льност≥ (або пен≥тенц≥арна психолог≥€) Ц розд≥л юридичноњ психолог≥њ, що вивчаЇ психолог≥чн≥ проблеми виконанн€ крим≥нального покаранн€, психолог≥ю засуджених ≥ психолог≥чн≥ особливост≥ њх ресоц≥ал≥зац≥њ п≥сл€ в≥дбутт€ покаранн€, тобто в≥дновленн€ ран≥ше порушених соц≥альних €костей особистост≥, необх≥дних дл€ повноц≥нноњ њњ життЇд≥€льност≥.

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 502 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ћюди избавились бы от половины своих непри€тностей, если бы договорились о значении слов. © –ене ƒекарт
==> читать все изречени€...

1452 - | 1253 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.026 с.