Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


Ќатуральн≥ ≥ варт≥сн≥ показники п≥дрозд≥л€ютьс€ на к≥льк≥сн≥ ≥ €к≥сн≥
ƒо к≥льк≥сного в≥днос€тьс€ показники, що характеризують абсолютн≥ значенн€ обс€гу ремонту ≥ виготовленн€ запасних частин, до €к≥сних Ц показники, що в≥дбивають ефективн≥сть виробництва Ц рентабельн≥сть, фондов≥ддача, прибуток, продуктивн≥сть прац≥, фондоЇмк≥сть. ÷≥ показники використовуютьс€ при анал≥з≥ роботи заводу, депо, з'€суванн≥ причин, що впливають на зм≥ни €к≥сних ≥ к≥льк≥сних показник≥в, на р≥ст продуктивност≥ прац≥, зниженн€ витрат, економ≥ку, ресурсозбереженн€. јбсолютн≥ ≥ в≥дносн≥ (у в≥дсотках), €к≥сн≥ ≥ к≥льк≥сн≥ показники в планах взаЇмозалежн≥.

як основн≥ напр€мки удосконаленн€ форм ≥ метод≥в плануванн€, можна рекомендувати:

ü посиленн€ науковоњ обірунтованост≥ план≥в, сполученн€ державного регулюванн€ з ринковими в≥дносинами, проведенн€ маркетингових досл≥джень, пол≥пшенн€ роботи маркетингових служб;

ü створенн€ ≥нформац≥йноњ бази об'Їкт≥в ремонту й орган≥зац≥њ збуту продукц≥њ;

ü п≥двищенн€ р≥вн€ в≥дновленн€ техн≥чного устаткуванн€;

ü б≥льш повне використанн€ основних фонд≥в, трудових ресурс≥в, прискоренн€ росту продуктивност≥ прац≥;

ü застосуванн€ обірунтованих норм ≥ норматив≥в;

ü посиленн€ в≥дпов≥дальност≥ за €к≥сть розробки план≥в ≥ њхнЇ виконанн€.

ѕоточне плануванн€ на заводах ≥ в депо зд≥йснюЇтьс€ у вигл€д≥ р≥чних виробничих ≥ промислових план≥в. ÷≥ плани регламентують процеси рац≥ональноњ орган≥зац≥њ виробництва ≥ прац≥ всередин≥ п≥дприЇмства, обумовлюють систему показник≥в, що, так само €к ≥ вс€ система плануванн€, безупинно удосконалюютьс€.

–≥чне плануванн€ €вл€Ї собою розгорнуту р≥чну програму техн≥ко-економ≥чноњ, виробничо-господарськоњ ≥ соц≥альноњ д≥€льност≥ колективу п≥дприЇмства, спр€мовану на високо€к≥сне виконанн€ завдань при найб≥льш повному рац≥ональному використанн≥ матер≥альних, трудових ≥ ф≥нансових ресурс≥в. ” ньому передбачен≥ заходи п≥двищенн€ ефективност≥ виробництва ≥ рости матер≥ального ≥ культурного р≥вн€ житт€ сп≥вроб≥тник≥в п≥дприЇмства. –≥чний план на в≥дпов≥дний р≥к з розпод≥лом завдань по м≥с€ц€х ≥ кварталах розробл€ють на основ≥:

ü завдань дл€ депо ≥ заводу;

ü показник≥в об'Їкт≥в роб≥т ≥з ус≥х вид≥в ремонту й огл€ду рухомого складу ≥ техн≥чного зм≥сту пост≥йних пристроњв;

ü прогресивних техн≥ко-економ≥чних норм ≥ норматив≥в по використанню виробничих потужностей;

ü витрат прац≥ ≥ матер≥альних ресурс≥в;

ü завдань по створенню, освоЇнню ≥ впровадженню новоњ техн≥ки, технолог≥њ, винаход≥в, рац≥онал≥заторських пропозиц≥й й передового досв≥ду.

¬≥дпов≥дно до методики розробки р≥чний план п≥дприЇмства €вл€Ї собою сукупн≥сть розд≥л≥в плану, взаЇмозалежних м≥ж собою: виробництво ≥ реал≥зац≥€ продукц≥њ, техн≥чний розвиток ≥ орган≥зац≥€ виробництва; показники п≥двищенн€ економ≥чноњ ефективност≥ виробництва, норми ≥ нормативи; кап≥тальн≥ вкладенн€ ≥ кап≥тальне буд≥вництво; матер≥ально-техн≥чне забезпеченн€, прац€ ≥ кадри, соб≥варт≥сть, прибуток ≥ рентабельн≥сть виробництва, створенн€ установлених фонд≥в; ф≥нансовий план; соц≥альний розвиток колективу, охорона природи ≥ рац≥ональне використанн€ природних ресурс≥в.

ѕлани роботи депо розробл€ютьс€ з урахуванн€м особливостей роботи з експлуатац≥њ техн≥чних засоб≥в, специф≥ки процесу транспортного виробництва, вид≥в продукц≥њ, њњ формуванн€, вим≥ри ≥ використанн€. –озд≥ли р≥чного плану депо м≥ст€ть: дан≥ про обс€г експлуатац≥йноњ ≥ ремонтноњ роботи; техн≥ко-виробнич≥ показники ≥ норми; план по прац≥; план експлуатац≥йних витрат; соб≥варт≥сть експлуатац≥йноњ роботи; ф≥нансовий план та ≥н.

 

Ћекц≥€ 11.3 ѕлан виробництва та реал≥зац≥њ продукц≥њ. ¬иробнича потужн≥сть вагоноремонтного п≥дприЇмства. ¬иробниче плануванн€.

ѕлан лекц≥њ: 1) ѕлан виробництва та реал≥зац≥њ продукц≥њ. 2) ¬иробнича потужн≥сть вагоноремонтного п≥дприЇмства. 3) ¬иди потужностей. 4) –озрахунки виробничих потужностей п≥дприЇмства.

–екомендована л≥тература: [ 3, 10-12, 16, 18, 21, 25-27, 30 ]

ѕлан виробництва ≥ реал≥зац≥њ продукц≥њ м≥стить розрахунки обс€гу виробництва ≥ реал≥зац≥њ продукц≥њ в натуральному ≥ грошовому вираженн€х, а також розрахунки виробничоњ потужност≥, необх≥дного устаткуванн€, площ ≥ р≥вн€ њхнього завантаженн€. Ќа основ≥ виробничоњ програми завод≥в по ремонту рухомого складу, локомотивних ≥ вагонних депо складають ≥нш≥ розд≥ли плану.

ќсновн≥ задач≥, що розвТ€зуютьс€ при розробц≥ плану виробництва ≥ реал≥зац≥њ продукц≥њ, Ц забезпеченн€ виконанн€ р≥чних завдань, вишукуванн€ можливостей дл€ найб≥льш повного задоволенн€ потреб зал≥зниць у заводських ≥ поточних видах ремонту рухомого сладу ≥ запасних частин при висок≥й €кост≥ продукц≥њ та рац≥ональному використанн≥ виробничих потужностей, матер≥альних ≥ трудових ресурс≥в.

” план≥ виробництва ≥ реал≥зац≥њ продукц≥њ в≥дбивають зм≥ну залишк≥в готовоњ нереал≥зованоњ продукц≥њ, складають баланс виробничих потужностей, визначають њхнЇ використанн€. “ут розраховують р≥чну виробничу програму по номенклатур≥, к≥лькост≥ ≥ терм≥нах випуску продукц≥њ, визначають план њњ реал≥зац≥њ.

” €кост≥ вих≥дних даних використовують:

ü завданн€ по виробництву, постачанню ≥ реал≥зац≥њ продукц≥њ;

ü завданн€ р≥чного плану;

ü результати анал≥зу виконанн€ завдань, ступен€ задоволенн€ потреб зал≥зниць по обс€гу, номенклатур≥ ≥ €кост≥ ремонту, виготовленню запасних частин;

ü зведенн€ про терм≥ни нарощуванн€ виробничих потужностей, пол≥пшенню техн≥ко-економ≥чних показник≥в, уточненню ≥ зм≥н≥ нормативноњ бази (про трудом≥стк≥сть, простоњ, питом≥ витрати матер≥ал≥в ≥ енергетичних ресурс≥в).

ќсновними розрахунковими показниками виробничоњ програми п≥дприЇмства Ї завданн€ по к≥лькост≥ ≥ номенклатур≥ продукц≥њ, що випускаЇтьс€, (перел≥к ус≥х вид≥в продукц≥њ з указ≥вкою к≥лькост≥ ≥ терм≥н≥в випуску), незавершене виробництво, товарна, валова ≥ реал≥зована продукц≥€.

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 446 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

¬ы никогда не пересечете океан, если не наберетесь мужества потер€ть берег из виду. © ’ристофор  олумб
==> читать все изречени€...

1276 - | 1196 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.011 с.